Історія Червоної Орди/Червона Орда і старожитня Соборна Степова Орда

Матеріал з Вікіпідручника

Історія Червоної Орди[ред.]

З давніх давен на землях євразійських степів, Вічного Божого Степу, Степу Безкрайнього так само як і по всій Землі Піднебесній точилася боротьба за життя, правду, свободу і народовладдя.

З'являлись і зникали армії, держави, народи. Мінялись вірування, мови, самоназви, гасла і кольори стягів. Але з давніх давен у Степу існувало поняття орди, тобто одночасно війська (армії), держави і народу. Військо, Держава і Народ розглядались як одне єдине ціле. Кожна людина, кожен чоловік чи жінка бачилися як потенційні воїни Війська і службовці Держави.

Якось, давним давно комусь із степовиків вдалось віднайти ідею Божої Орди, Божого Війська. Вона була цілком логічною у тогочасному світі. Так само як на землі існують різні царі і князі, хани і отамани у підпорядкуванні кожного з яких є своє військо-народ-держава, своя орда, так само і у підпорядкуванні Небесного Владики, Бога-Спасителя є Вічне Небесне Військо, Небесний Народ і Небесна Держава, Божа Орда.

Про існування віри у Божу Силу і Боже Військо у народів Степу Безкрайнього говорять літописи різних народів і епох. Ці чи аналогічні їм поняття можна знайти і у світогляді сучасних, зазвичай заснованого на християнській і мусульманській традиціях, народів регіону, зокрема у народів колишніх Держав Радянського Союзу, Сполучених Радянських Держав 20 століття.

Важливою епохою в історії народів Степу Безкрайнього була епоха 13-16 ст., коли землі Степу Безкрайнього були об'єднані в єдину Соборну Військово-Ординську Державу-Орду. Біля її початків стояв всесвітньовідомий степовий хан-отаман дід Чингіз (Чингізхан) і його численні побратими.

Від тих часів до наших днів дійшло не так багато згадок як би нам хотілося, але існує достатньо свідчень, які доводять, що Соборне Степове Військо-Орда діда Чингіза і його Соборна Військово-Ординська Держава, згодом Сполучені Військово-Ординські Держави Євразії, будувались на основі віри у Бога-Спасителя, Творця і Владику Всесвіту, а також віри в існування Вічного Божого Війська, Війська, яке за Правду Божу воює.

Всі ці, так само як і безліч інших фактів, зокрема навіть ім'я Червона Орда обране критиками для Робоче-Християнського Червоного Війська-Орди (Робоче-Крестьянської Червоної Армії) і створеної при його участі Соборної Військово-Ординської Держави, Сполучених Радянських Держав на землях історичної Великої Скіфії-Тартарії-Козакії-Росії, тобто історичних землях старожитнього Соборного Степового Війська-Орди 13-16 ст. дозволяють поставити питання про грунтовний, зокрема світоглядний зв'язок між ними.