Перейти до вмісту

Історія глобального суспільства

завершено на 25%
Матеріал з Вікіпідручника

Історія глобального суспільства[ред.]

В цій книзі ми розглядаємо історію глобального суспільства, від його виникнення до наших днів. Ця версія не претендує на повноту.

Під глобальним суспільством в цій книзі ми будемо розуміти людство — спільноту людей, яка виникла на нашій земній кулі в незапам'ятні часи. Назва «глобальне» походить від назви земної кулі латиною та англійською — «глобус» («globus») і «глоб» («globe»).

В даній книзі зроблена спроба розглянути історію людства з точки зору логіки, з врахування різних точок зору і критичним ставленням до чинних «авторитетних» теорій і поглядів на історію.

Поява глобального суспільства[ред.]

Появу глобального суспільства, людської спільноти на нашій планеті логічно починати з появи перших людей. На даний час немає ніяких точних даних про особливості появи перших людей на Землі, але існує і можна висунути багато різних версій на цю тему. Розглянемо основні питання, які виникають у зв'язку з цим:

  • Люди виникли на нашій планеті чи потрапили на нашу планету з інших місць у Всесвіті?

Більшість дослідників схиляється до думки, що люди як вид все ж таки виникли на планеті Земля. До версії про позаземне походження людства як правило схиляються прихильники теорій існування НЛО і позаземних цивілізацій, що саме по собі є доволі спірним питанням. У випадку позаземного походження людства одразу виникають питання — яким чином люди потрапили на планету Земля, де саме у Всесвіті виникли люди й, отже були сприятливі умови для виникнення людства (на даний час невідомо жодного середовища у Всесвіті крім Землі, де б були сприятливі умови для нормального існування людини). Тому за відсутності додаткових даних будемо схилятися до теорії про виникнення людства на Землі.

  • Люди виникли на нашій планеті внаслідок природної еволюції чи внаслідок акту творіння?
  • Як відбувалося виникнення людей — чи виникла одна людина, чи одна група людей, чи декілька груп людей? Наскільки правомірно говорити про спільних предків людей, які зараз живуть на планеті Земля?

Особливості розвитку[ред.]

Розглядаючи розвиток глобального суспільства ми припускаємо, що:

  • Попри існуванню відмінностей між різними людьми, всі люди мають певні загальнолюдські риси, характерні для всіх людей.
  • Попри існуванню у всіх людей певних загальнолюдських рис, розвиток глобального суспільства відбувається нерівномірно, хоч і бувають певні періоди, коли переважають суспільні процеси, які тяжіють до його вирівнювання. Тому коли історики говорять про закінчення кам'яної доби та початок бронзової, це не означає, що в усьому глобальному суспільстві відмовилися від кам'яних знарядь праці та перейшли на бронзові, швидше йдеться просто про появу бронзових знарядь праці або ширше їхнє розповсюдження, часто лише в певному регіоні. Навіть у XX ст. у віддалених куточках Землі виявляли племена, які жили в умовах кам'яної доби. Також за умови вичерпання запасів міді або цини (необхідних для виготовлення бронзи) можливий поворот до попередніх знарядь праці, на попередній ступінь розвитку. Це також відбувалося в історії, хоч як правило ненадовго (в масштабах розвитку глобального суспільства). Але маючи це на увазі зовсім не треба впадати в іншу крайність і допускати те, що роблять деякі сучасні історики, коли говорять про можливість існування високорозвинених цивілізацій в одних регіонах глобального суспільства при повній відсталості інших регіонів. Доказом хибності цієї точки зору служить сама історія глобального суспільства, яка показує постійний його розвиток в цілому при тимчасових занепадах і підсиленнях, то одних, то інших регіонів земної кулі.