Білоруська мова/Лекція перша

Матеріал з Вікіпідручника
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Білоруська абетка[ред.]

БЕЛАРУСКІ АЛЬФАБЭТ - БІЛОРУСЬКА АБЕТКА

літера назва Вимова
білоруською українською
Аа А А А
Бб Бэ Бе Б
Вв Вэ Ве В
Гг Гэ Ге Г
Ґґ Ґэ Ґе Ґ
Дд Дэ Де Д
Ее Е Є Є
Ёё Ё Йо Йо
Жж Жэ Же Ж
Зз Зэ Зе З
Іі І І І
Йй і нескладовае Йот й
Кк Ка Ка к
Лл Эл Ел Л
Мм Эм Ем М
Нн Эн Ен Н
Оо О О О
Пп Пэ Пе П
Рр Эр Ер Р
Сс Эс Ес С
Тт Тэ Те Т
Уу У У У
Ўў у нескладовае, у кароткае як "в" в кінці слів (любов , ходив )
Фф Эф Еф Ф
Хх Ха Ха Х
Цц Цэ Це Ц
Чч Чэ Ча Ч
Шш Ша Ша Ш
Ыы Ы "глибоке як моск. "ы" "глибоке И"
ь мяккі знак М'який знак ь
Ээ Э Е Е
Юю Ю Ю ю
Яя Я Я я

Головні особливості, що відрізняють білоруську від української[ред.]

Акання і якання[ред.]

Акання (аканьне) є дуже істотною особливістю, що вирізняє білоруську мову серед інших слов`янських мов. Полягає воно ось у чому. В білоруській мові о та э завжди наголошені, тому якщо при зміні форми слова наголос переходить на інший склад, голосні о , э переходять в а До прикладу: мало́чны але малако́, цэ́гла але цаглі́на. Величезна кількість слів в українській і білоруській мові різняться між собою лише через правило акання. Порівняйте:

Білоруське слово Українське слово
баразна́ борозна́
вада́ вода́
каласо́к колосо́к

Якання (яканьне) – це акання з йотацією. Ненаголошений е перед наголошеним складом переходить в я: зеляне́ць – зялё́ны. Проте є суттєва різниця між аканням і яканням: е переходить в я лише перед наступним наголошеним складом, а в інших випадках е зберігається (це видно на прикладі).

Білоруське слово Українське слово
вясна́ весна́
вярба́ верба́
мяжа́ межа́

Дзекання і цекання[ред.]

Дзенкання (дзеканьне) і цекання (цеканьне) на відміну од акання та якання одбувається лише у власне білоруських словах. Букви д і т, коли опиняються перед я, е, ё, ю, і, ь чи перед м’якою в переходять відповідно в м’які дз і ц: дзень, дзядзька, дзьвесьце, дзьверы, цень, цепліна, цьвёрды. У словах іншомовного походження уживають тверді д і т: дыпламатыя, дэмакратыя, тэма.