Білоруська мова (академічна)/Лекція перша

Матеріал з Вікіпідручника
Перейти до навігації Перейти до пошуку

БЕЛАРУСКІ АЛФАВІТ
Білоруська абетка
[ред.]

літера назва Звучання
білоруською українською
Аа А А А
Бб Бэ Бе Б
Вв Вэ Ве В /v/
Гг Гэ Ге Як дзвінкий варіант Х /γ/, можна як українське Г /ɦ/ (в невеликій кількості слів Ґ)
Дд Дэ Де Д
Ее Е Є
Ёё Ё Йо
Жж Жэ Же Ж
Зз Зэ Зе З
Іі І І І
Йй і нескладовае Йот й
Кк Ка Ка к
Лл Эл Ел Л
Мм Эм Ем М
Нн Эн Ен Н
Оо О О О
Пп Пэ Пе П
Рр Эр Ер Р
Сс Эс Ес С
Тт Тэ Те Т
Уу У У У
Ўў у нескладовае, у кароткае Як коротке У, як українське В в слові гривня /ˈɦrɪu̯nʲɑ/; ніколи не вимовляється /w/
Фф Эф Еф Ф
Хх Ха Ха Х
Цц Цэ Це Ц
Чч Чэ Ча Ч
Шш Ша Ша Ш
Ыы Ы И Як російське Ы , приблизно як українське
ь мяккі знак М`який знак ь
Ээ Э Е Е
Юю Ю Ю ю
Яя Я Я я

Головні особливості, що відрізняють білоруську від української[ред.]

Акання/Аканьне[ред.]

«Акання» є дуже істотною особливістю, що вирізняє білоруську мову серед інших слов’янських мов. Акання — це перехід «о» в «а», якщо при зміні форми слова наголос з «о» зміщується. Наприклад: мало́чны, але малако́. Величезна кількість слів в українській і білоруській мові різняться між собою лише через правило акання. Порівняйте:

Білоруське слово Українське слово
Баразна́ Борозна́
Вада́ Вода́
Каласо́к Колосо́к

Якання/Яканьне[ред.]

Дзекання/Дзеканьне[ред.]

Цекання/Цеканьне[ред.]