Василь Костьович Королів (Старий). Казка "Хуха-Моховинка"

завершено на 75%
Матеріал з Вікіпідручника

Навчальний предмет[ред.]

Українська література

Клас[ред.]

5 клас

Вікіресурси[ред.]

Мета уроку[ред.]

 • ознайомити учнів із життям і творчістю В.Королева – Старого, розкрити зміст казки «Хуха-Моховинка», формувати вміння вдумливо та виразно читати казку, оцінювати вчинки персонажів з позиції гуманізму, розрізняти героїв – носіїв добра і зла;
 • розвивати мовлення учнів, критичне мислення, уяву;
 • виховувати доброту,порядність, чуйність, уважне ставлення до ближнього, прищеплю-

вати бажання робити добро як спонуку до позитивної життєдіяльності.

Тип уроку[ред.]

Урок засвоєння нових знань.

Міжпредметні зв’язки[ред.]

Зарубіжна література

Обладнання[ред.]

Мультимедійна дошка (презентація, аудіозапис), персональні комп'ютери.

Цілепокладання[ред.]

Учні повинні знати:[ред.]

біографічні дані Василя Королів-Старого, зміст казки «Хуха-Моховинка», трактування нечистої сили у фольклорі та авторське тлумачення.

Учні повинні вміти:[ред.]

виразно читати казку та переказувати її, давати оцінку описуваним подіям, коментувати вияви добра і зла у вчинках казкових героїв.

Хід уроку[ред.]

І.Організаційний момент[ред.]

 • З’ясування емоційної готовності учнів до уроку.
 • "Асоціативний кущ" до слів добро, зло .
 • Цитата уроку "Зло, немов хвиля, б’ється об берег і повертається назад".

Г.Сенкевич

ІІ.Актуалізація опорних знань[ред.]

1.Бліц-опитування В якому з жанрів усної наробної творчості добро завжди перемагає зло? Що називається казкою? На які різновиди поділяються казки? Чим народна казка відрізняється від літературної? Наведіть приклади літературної казки. Головний персонаж-це…? Другорядні персонажі-це…? 2.Як ви розумієте значення слів "нечиста сила"?

ІІІ.Повідомлення теми, мети, завдань уроку[ред.]

Чи доводилося вам чути слова гуманізм, гуманний, по-гуманному? Робота зі словником: гуманізм .

ІV.Формування нових знань, умінь і навичок[ред.]

 • Повідомлення групи "Біографи" про письменника та його казки.
Королів-Старий Василь

Васи́ль Ко́стьович Королі́в (Стари́й) (4 (16) лютого 1879 с.Ладин,Прилуцький повіт ,Полтавська губернія— 11 грудня 1941, Мельник,[[w:Прага|поблизу Праги] , Протекторат Богемії та Моравії) Навчався вПолтавської духовної семінарії . У своїх спогадах про Симона Петлюру В. Королів згадував, як, вступивши до Полтавської бурси, познайомився з Симоном і підтримував цю дружбу довгі роки. Отримавши імператорський дозвіл на навчання у світському закладі вступив до Харківського ветеренарного інституту, що його закінчив 1902 року. Працював ветеринарним лікарем. Видав популярний посібникз ветеринарії — рос. «Скотолечебник». Під час революційних подій 1917-1919 р.р. Королів-Старий енергійно включається у відродження культурного життя України. У цей час він працював редактором журналу «Книгар» і підтримував борців за незалежність Української держави. У 1919 році Королів-Старий виїхав до Чехословаччини. Там він працював викладачем в Українській сільськогосподарській академії. Тоді ж почав писати художні твори. У 20-ті роки XX століття виходять у світ його основні художні твори: роман «Чмелик»,збірка казок «Нечиста сила», п'єса-казка «Русалка-жаба». Тривалий час, майже чверть віку, прожив Василь Королів-Старий за межами України. Його долю розділила його дружина-українська письменниця Наталена Королева. Вони обоє завершили свій життєвий і творчий шлях у місті Мельникову (Чехія), він - 11 грудня 1943р., вона - 1 листопада 1966р. Найповніше розкрився талант письменника у збірці казок «Нечиста сила». Автор вирішив оживити спогади про своє дитинство, переосмислити образи фольклорно-казкових представників «неіснуючого, невидимого світу», по-новому побачити персонажів української міфології, зокрема «нечисту силу», якою чомусь завжди лякали людей, особливо дітей. Королів-Старий поставив перед собою нелегке і, на перший погляд, дивне завдання - облагородити «нечисту силу», показати народові традиційно злі й лихі персонажі добрими, такими, які здебільшого приносять людям користь.

 • Коротке повідомлення групи "Пошуковці" про «нечисту силу», як її уявляли в народі.

Демонологія, демони, Лісовик, Хуха.

Казка «Хуха –Моховинка» народна чи літературна? Доведіть. Хто є головним героєм казки? . Коли народилася Хуха-Моховинка? Хто є другорядними персонажами в казці? Які місцини полюбляють Хухи, а де не люблять жити? Події у казці відбуваються протягом якого часу? Чому Хух по-різному називали? Від чого це залежало? Якою Хухою є Моховинка? Яка біда обірвала сон Моховинки? Як Хухам вдалося припинити дідове злодійство? Чи правильно вони зробили, збудивши лісника? Чому Моховинка, яка залишилася без домівки не могла жити з батьками або сестричками, хоча вони запрошували її до себе? Де Моховинка знайшла собі притулок? Що їй, однак, не давало спокою? Чому Моховинка не боялася свійських кіз? А чи можуть люди бачити хух? Що змусило Моховинку відкритися дітям? Розкажіть, що трапилося в хліві та як Хуха врятувала Лиску? Які стосунки склалися в Хухи з дітьми? Чому вони подружилися? Поясніть, чому Хуха-Моховинка допомогла дідові врятуватися із пастки? Як це на нього вплинуло? Образи яких фантастичних істот згадуються у казці?

 • Робота в парах. Назвати персонажів казки, згрупуйте їх (реальні, міфічні), заповнивши схему (слійд).
 • Хто із героїв в казці «Хуха-Моховинка» є носієм добра? Чому?

Кого ви назвете злим персонажем? На вашу думку, чому в кінці твору автор змушує діда змінитися у характері?

 • Робота в групах.

І група – зачитати два вчинки Хухи, які підтверджують думку, що вона була доброю істотою. ІІ група – зачитати вчинки діда, які підтверджують думку, що він був злою людиною.

V. Рефлексивно-оцінювальний етап[ред.]

 • Метод «Прес».

1.Хто з героїв казки «Хуха-Моховинка» втілює добро, а хто – зло? 2.Порівняйте казку «Хуха-Моховинка» з казкою Якоба Вільгельма Грімма«Пані Метелиця». Хто в цих казках втілює добро, а хто – зло?

VI Закріплення знань, умінь і навичок[ред.]

1.Тест мейкер на персональних комп’ютерах. 2.«Незакінчене речення» Сьогодні на уроці ми познайомилися … Мені запам’яталося …

VІІ. Оцінювання роботи учнів на уроці[ред.]

VІІІ. Домашнє завдання (за вибором учнів):[ред.]

1.Скласти простий план казки «Хуха-Моховинка». 2.Усна розповідь «Нові пригоди Хухи-Моховинки». 3.Випереджальне домашнє завдання. Характеристика образу Хухи.

Джерела[ред.]

 • Українська література:підруч.для 5 класу загальноосвіт.навч.закладів/Л.Т.Коваленко.-К.:Видавничий дім "Освіта", 2013.-288с.
 • В.К.Старий "Хуха Муховинка"-Київ: Вид. “Веселка”, 1990 OCR та редакція Dauphіn, 2007.
 • Шевчук В. Про «нечисту», чи невидиму силу, силу та письменника, який про неї писав, Василя Короліва-Старого // Королів-Старий В. Нечиста сила. Казки. — К.: Школа, 2006. — С. 5-10.