Перейти до вмісту

Вибір мережевої технології

Матеріал з Вікіпідручника

Вибір мережевої технології

Не менш важливим, чинником при побудові обчислювальної мережі є вибір мережевої технології. Сьогодні створено велику кількість технологічних і архітектурних рішень, і вибрати з них найбільш доцільне – досить складне завдання. Різноманітні мережеві технології забезпечують різний час реакції та загальної пропускної спроможності мережі. Технології комутації кадрів і осередків дали змогу збільшити пропускну спроможність мережі, можливість передавати більші обсяги даних за менший час.

Мережева технологія — це погоджений набір стандартних протоколів та програмно-апаратних засобів що їх реалізовують, достатній для побудови локальної обчислювальної мережі. Мережеві технології називають базовими технологіями або мережевою архітектурою локальних мереж. Мережева технологія або архітектура визначає топологію і метод доступу до середовища передачі даних, кабельну систему або середовище передачі даних, формат мережевих кадрів тип кодування сигналів, швидкість передачі в локальній мережі. У сучасних локальних обчислювальних мережах широкого поширення набули такі технології або мережева архітектура, як: Ethernet, Fast Ethernet, Token-ring, Arcnet, FDDI.

У розвиток мережевої технології Ethernet створені високошвидкісні варіанти: Fast Ethernet і Gigabit Ethernet. Основна топологія, яка використовується в локальних мережах Fast Ethernet і Gigabit Ethernet — пасивна зірка. Мережева технологія Fast Ethernet забезпечує швидкість передачі 100 Мбіт/с і має три модифікації:

• 100BASE-T4 — використовується неекранована вита пара. Відстань від концентратора до кінцевого вузла до 100 м;

• 100base-tx — використовуються дві виті пари (неекранована і екранована). Відстань від концентратора до кінцевого вузла до 100 м;

• 100base-fx — використовується оптоволоконний кабель (два волокна в кабелі). Відстань від концентратора до кінцевого вузла до 2000 м;.

Мережева технологія Token-ring передбачає використання середовища передачі даних, яке утворюється об'єднанням всіх вузлів в кільце, що розділяється. Мережа Token-ring має зоряно-кільцеву топологію (основна кільцева і зоряна додаткова топологія). Для доступу до середовища передачі даних використовується маркерний метод (детермінований маркерний метод). Стандарт підтримує виту пару (екрановану і неекрановану) і оптоволоконний кабель. Максимальне число вузлів на кільці — 260, максимальна довжина кільця — 4000 м. Швидкість передачі даних до 16 Мбіт/с.

Мережева технологія Arcnet як топологія локальна мережа Arcnet використовує «шину» і «пасивну зірку». Підтримує екрановану і неекрановану виту пару та оптоволоконний кабель. У мережі Arcnet для доступу до середовища передачі даних використовується метод передачі повноважень. Локальна мережа Arcnet — це одна зі старих мереж і користувалася великою популярністю. Серед основних переваг локальної мережі Arcnet можна назвати високу надійність, низьку вартість адаптерів та гнучкість. Основним недолікам мережі є низька швидкість передачі інформації (2,5 Мбіт/с).

Мережева технологія FDDI (Fiber Distributed Data Interface) — стандартизована специфікація для мережевої архітектури високошвидкісної передачі даних по оптоволоконних лініях. Швидкість передачі — 100 Мбіт/с. Ця технологія багато в чому базується на архітектурі Token-ring і використовується детермінований маркерний доступ до середовища передачі даних. Максимальна протяжність кільця мережі — 100 км. Максимальна кількість абонентів мережі — 500. Мережа FDDI — це дуже високонадійна мережа, яка створюється на основі двох оптоволоконних кілець, що створюють основну і резервну дороги передачі даних між вузлами. Простота управління протоколами та можливість встановлення захисного екрана на кордоні між робочою групою і магістраллю – основні переваги такої архітектури. Високошвидкісна магістраль обробляє загальний потік інформації та операції “сервер-сервер”. Досконала масштабованість забезпечується тим, що до FDDI-магістралі можна під'єднати багато робочих груп і маршрутизаторів, перш ніж будуть повністю вичерпані ресурси цієї архітектури.