Перейти до вмісту

Види кутів

Матеріал з Вікіпідручника


УРОК №....
Кут - вписаний в коло
Промені падають і відбиваються утворюючи кути.

Очікувані результати[ред.]

Після цього уроку:

 • Учень має знати:
  • означення кута;
  • видикутів;
 • Учень має розуміти:
 • необхідність набутих знань для повсякденного життя;
 • Учень має вміти:
  • вимірювати кути за допомогою транспортира;
  • будувати кут заданої величини;
  • порівнювати кути;
  • розрізняти види кутів;

Вікіресурси:[ред.]

Тип уроку:[ред.]

Урок засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ[ред.]

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ[ред.]

Повідомлення теми та завдань уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ[ред.]

Промінь щастя
Репродуктивно-аналітична бесіда
 1. Чи можуть промені мати спільний початок?
 2. Чи можуть промені перетинатись, не перетинатись?
 3. Чи можуть промені утворити пряму?
 4. Чи можуть промені утворити відрізок?
Робота з візуальними джерелами
 • Розглянувши зображення Сонця, яке сходить, розкажіть, яке враження воно у вас викликає? Чому? Свою думку обґрунтуйте.

ІІІ. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ[ред.]

План
 • Поняття кута
 • Види кутів
 • Вимірювання кутів
 • Порівняння кутів

IV. Систематизація основних теоретичних положень з пройденого[ред.]

Вправи на опрацювання понять

1.    Скільки різних кутів є в тому місці, де сходяться дві стіни і підлога класної кімнати?

2.    Скільки різних кутів має зошит, книжка, косинець, циркуль, монета, гайка?

3.    Скільки променів можна провести всередині кута, якщо вони всі виходять з однієї вершини?

4.    У тебе є паперова модель кута. Як зобразити на ньому бісектрису без лінійки й олівця?

5.    Сторони кута починаються з вершини. А де вони закінчуються?

6.    Скільки кутів утворюється при перетині двох прямих? А трьох при перетині в одній точці?

7.    **Запиши формулу для обчислення кількості кутів, які утворюються при перетині х прямих в одній точці. Перевір результат при х = 2; х = 3.

1. Евристична бесіда[ред.]

 1. Поміркуйте, з яких кутів утворюється емблема автомобіля Mercedes-Benz?
 2. Пригадайте, на прапорах яких країн є промені або кути?
Застосування знань і способів дій
 1. 1. Накресли кути, градусна міра яких дорівнює 35˚, 125˚, 82˚, 110˚, 48˚, 167˚, 62˚, 90˚. Визнач вид кожного кута.
 2. 1. Два кути, градусні міри яких дорівнюють 50˚ і 70˚, мають спільну сторону. Знайдіть кут між бісектрисами цих кутів. 2. Сума градусних мір двох кутів дорівнює 120˚. Один кут на 30˚ більший ніж другий. Знайди ці кути. 3. Сума тупого кута та кута 35˚ дорівнює розгорнутому куту. Яка градусна міра тупого кута?

V. Закріплення[ред.]

1. Сума двох кутів дорівнює прямому куту. Один з них у два рази більший іншого. Знайди градусні міри цих кутів.

2. Звершини прямого кута проведено два промені так, що один з утворених кутів дорівнює 55˚, а другий 58˚. Знайди градусну міру третього кута.

3. **Два кути в сумі дають розгорнутий кут. Причому один з них на 30˚ більший від іншого. Який кут утворюють бісектриси цих кутів?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ[ред.]

 1. Опрацювати параграф підручника та дати відповідь на запитання і завдання до нього.
 2. Опрацювати визначення нових термінів.
 3. №№329, 332, 333, 428

Джерела[ред.]

 • Істер О.С. Математика. 5 кл.: підруч. для закл. заг. серед. освіти / 2-ге вид., доопрац. - Київ: Генеза, 2018. - 288с. : іл.

Примітки[ред.]