Перейти до вмісту

Комбінаторика

завершено на 0%
Матеріал з Вікіпідручника

Теорія сполучень (комбінаторика) - розділ елементарної алгебри, що досліджує операції над скінченними множинами й вирішує задачі, пов'язані із цими операціями. Основними з цих операцій та задач є наступні. 1. Спорядкування скінченної множини. Ця операція приводить до поняття перестановки з елементів та до задачі визначення числа усеможливих перестановок з елементів. 2. Утворення підмножин даної скінченної множини, що приводить до поняття сполучення (комбінації) з елементів по елементів й до задачі визначення числа усеможливих сполучень. 3. Утворення впорядкованих підмножин даної множини, що приводить до поняття розміщення з елементів по елементів й до задачі визначення числа усеможливих таких розміщень.

Предметом теорії сполучень є властивості систем підмножин скінченної множини довільної природи, підпорядкованих різним умовам; вивчення кількості таких систем або підмножин у них й взаємного розташування цих підмножин. Іншими словами, основне питання комбінаторики - які конфігурації, що задовільняють тим чи іншим умовам, можна скласти з елементів заданої множин й скільки їх існує. Під конфігурацією будемо розуміти будь-яку систему підмножин скінченної множини. Множина, що складається з елементів будемо називати -множиною. Частину -множини, що складається з її елементів, назвемо -множиною.