Користувач:Osh-son/Чернетка

Матеріал з Вікіпідручника
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Дискретна фізика

Дискретна фізика – фізика дискретних явищ у природі в дискретному просторі і часі.

Зміст

Історія виникнення[ред.]

Історія почалася з еволюційної послідовності, Порфирій Іванов дав ідею для побудови її. Він говорив про еволюцію в 1982 році, що еволюція – це не вживати їжу, тобто свідомо терпіти певне число годин у тиждень. Наше терпіння росте постійно щодня. Іванов показав своїм практичним досвідом, що терпіти без їжі треба певне число годин підряд у тиждень: 24, 42, 66, 108 годин в тиждень. Він показав послідовність чисел, в якій кожен член дорівнює сумі двох попередніх. Еволюційна послідовність існує в природі. Іванов направив думку на пошук еволюційної послідовності. Процес має дискретний характер: А1, А2, А3 ... Аn, де n – ціле число. Це є еволюційна послідовність у загальній формі. Фізика будується на основі діалектики.

Теорія діалентика, три закони[ред.]

Закон 1. Дві протилежні сторони є в природі, вони існують в єдності і боротьбі. Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. Вони перебувають в єдності, одна без одної не існує. Протилежні сторони взаємодіють постійно в формі боротьби, її результатом є розвиток. Між ними виникають суперечності, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморозвитку світу. Процес закінчується переходом до двох нових протилежних сторін. Приклад. Дві протилежні сторони є в природі: хороше, тепле, погане, холодне. Перша протилежна сторона. Люди роблять, щоб мати в житті хороше, тепле. Друга протилежна сторона. Вони отримують від природи погане і холодне – захворювання, нещастя тощо. Між ними є суперечність, бо люди не отримують життя. Щоб жити, люди переходять до двох нових протилежних сторін. Перша нова протилежна сторона. Люди свідомо приймають холод і голод, гартуються в холодній воді. Людина відчуває холод і погане в процесі купання в холодній воді. Друга нова протилежна сторона. Людям стає тепло, добре і здорово після купання. Людина хотіла життя і отримала життя. Суперечність закінчується.

Закон 2. Подвійне заперечення є в природі. Об'єкти розвиваються шляхом подвійного заперечення. Кожний ступінь є синтезом попередніх ступенів, і відтворює на вищій основі характерні риси, структуру початкового ступеня розвитку. Подвійне заперечення є необхідним моментом процесу розвитку, умовою якісної зміни об'єктів. Розвитку об'єктів не існує без заперечення попередніх форм. Заперечення відображає не знищення об'єкта, а момент його переходу в нову якість, в якій зберігаються елементи і властивості його попереднього якісного стану, тобто фіксує спадкоємність. Приклад. Еволюція людства. Ступінь 1. Практика загартування домінує в людей. Ступінь 2. Заперечення загартування. Вчення Христа домінує. Ступінь 3. Подвійне заперечення одного загартування і одного вчення Христа. Синтез або сума загартування і вчення Христа домінує в людства.

Закон 3. Взаємний перехід якісних і кількісних змін. Кількісні зміни поступово накопичуються, на певному етапі розвитку порушують їхню міру, і зумовлюють у них корінні зміни. Якість переходить у кількість, а кількість переходить у нову якість. Нова якість є запереченням початковій якості. Так виникають заперечення в процесі еволюції. Три закони діалектики відбуваються в кожному еволюційному процесі. Приклад. Біле світло. Видиме світло складається із семи кольорів: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Це є кольори райдуги. Коли суміш всіх кольорів видимого світла попадає одночасно в наше око, ми бачимо біле світло, якого видиме світло не має. Тут кількість кольорів видимого світла переходить у нову якість біле світло. Якість біле світло є заперечення якості початкових кольорів райдуги. Суміш двох кольорів переходить в третій колір новий. Виконання п’яти усних заповідей Іванова переходить в здоров’я для людей. Іванов учить нас усіх перемагати себе, щоб зміцнити своє здоров’я. Перемагай свої недоліки, він назвав сім: жадність, лінощі, самовдоволеність, користолюбство, страх, лицемірство, гордість. Кількість сім переходить в нову якість щастя, здоров’я. Це все є фізичне явище природи, але не диво. (див. Вікіпедія. Діалектика).

Дві протилежні сторони[ред.]

Спочатку ми розглянемо фізичні явища у природі, в котрих еволюційний процес не виникає. Перший закон діалектики. Природа має одиницю, яка складається з двох протилежних сторін. Вони існують в єдності і боротьбі. Одна сторона не існує без другої. Між ними існує суперечність, але вона не закінчується переходом до двох нових протилежних сторін, заперечення не виникає, котре викликає еволюційний розвиток. Одиниця не має таких сил, які б привели до переходу до двох нових протилежностей. Цей клас фізичних явищ вивчає класична фізика. Наприклад. Дві протилежні сторони є в природі: кінетична енергія фізичної системи і потенціальна енергія. Вони існують в єдності між собою. Закон збереження кінетичної і потенціальної енергії існує між ними. Варіація кінетичної і потенціальної енергії системи дорівнює нулю, механіка використовує принцип варіації. Ми можемо вивести закони руху механіки Ньютона через принцип варіації.

Класична механіка вивчає явища в неперервному просторі і часі. Характерні особливості її. 1). Тіло має визначене місце в просторі у визначений імпульс. 2). Детермінізм. Якщо ми знаємо місце тіла і імпульс в один момент часу, ми можемо визначити місце тіла, імпульс в інший момент часу. Класична фізика описує макроскопічні явища. Класична фізика не може описати мікроскопічні явища природи, атомні системи, астрономічний Всесвіт, тому вона заперечується. Тому ми повинні перейти до двох протилежних сторін, між котрими суперечність закінчується переходом до двох нових протилежних сторін.

Еволюційна послідовність тип 1[ред.]

Еволюційна послідовність якостей проявляється в природі. Кожна якість відповідає певній кількості, яка виражена числом. Процес еволюції виражається певною еволюційною послідовністю чисел. Еволюційна послідовність чисел будується за допомогою теорії діалектики.

1). Перший член послідовності виражає початок еволюційного процесу, тому приймемо його рівним одиниці, бо еволюція починається з найменшого числа. Одиниця складається з двох протилежних сторін, між якими виникає суперечність. Вона закінчується запереченням двох протилежних сторін на якомусь етапі. Суперечність закінчується через перехід до двох нових протилежностей. Це початковий член, тезис. 2). Другий член є запереченням першого. Він не дорівнює одиниці, а дорівнює якомусь числу А. Другий член складається з двох протилежних сторін, між якими є суперечність, котра закінчується через перехід до двох нових протилежних сторін. Заперечення виникає між ними. Це є антитезис. 3). Третій член є подвійне заперечення. Він є запереченням одного першого члена і одного другого члена, він є синтез двох членів. Подвійне заперечення є перехід в нову якість, він зберігає елементи і властивості попереднього стану, тобто фіксує спадкоємність. Третій член на основі цих властивостей дорівнює 2А. Маємо перші три члени: 1, А, 2А. Це є арифметична прогресія, у котрої різниця дорівнює А. 1, А, 2А, 3А, 4А … nА. (4.1) п – ціле число, яке змінюється від одиниці до нескінченності.

Еволюційна послідовність тип 2[ред.]

1).Перший член послідовності виражає початок еволюційного процесу, тому приймемо його рівним одиниці, бо еволюція починається з найменшого числа. Одиниця складається з двох протилежних сторін, між якими виникає суперечність. Вона закінчується запереченням двох протилежних сторін на якомусь етапі. Суперечність закінчується через перехід до двох нових протилежностей. Це початковий член, тезис. 2). Другий член є запереченням першого. Він не дорівнює одиниці, а дорівнює якомусь числу Х. Другий член складається з двох протилежних сторін, між якими є суперечність, котра закінчується через перехід до двох нових протилежних сторін. Заперечення виникає між ними. Це є антитезис. 3). Третій член є подвійне заперечення. Він є запереченням одного першого члена і одного другого члена, він є синтез двох членів, або сума. Подвійне заперечення є перехід в нову якість, він зберігає елементи і властивості попереднього стану, тобто фіксує спадкоємність. Третій член дорівнює сумі перших двох на основі цих властивостей: 1 + Х. Еволюційна послідовність будується за таким правилом, кожен член дорівнює сумі двох попередніх. Ця послідовність є геометрична прогресія.

1, Х, 1 + Х

Можна припустити, що послідовність будується за цим законом для будь-якої кількості членів. Знаменник (Х) дорівнює відношенню третього члена до другого: Х = (1 + Х)/X. Звідси маємо квадратне рівняння. Основне рівняння еволюції. Х² – Х – 1 = 0. (5.1) Знаходимо корні. Перший корінь: Х1 = 0,5 (1 + √5). (5.2) Позначимо Х1 = φ. Це число називається золотий перетин: 1,618033…

Другий корінь: Х2 = 0,5 (1 – √5). (5.3) Друге позначення: Х2 = – 1/φ. Х2 = – 0,618033…

Послідовність з першим коренем (П1): 1, φ, φ ², φ ³… (5.4) Показник степені є будь-яке ціле число, тому члени послідовності збільшуються необмежено. Зростаюча прогресія. На практиці зручно користуватися аналогічною послідовністю цілих чисел: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55... (5.5) В ній кожен член дорівнює сумі двох попередніх. Відношення між будь-яким членом і попереднім приблизно дорівнює золотому перетину.

Послідовність з другим коренем (П2): 1, – 1/φ, 1/φ², – 1/φ³... (5.6) Прогресія, що убуває, із змінними знаками членів. Показник степені є будь-яке натуральне число. Аналогічна послідовність обернених цілих чисел: 1, – 1/2, 1/3, – 1/5, 1/8, – 1/13, 1/21... (5.7)

Якщо початковий член послідовності є будь-яке число (а), то кожен член послідовності П1 і П2 буде помножений на це число (а). Якщо початковий член дорівнює (а), то маємо перші три члени: a, aX, a + aX . Звідси отримуємо знаменник прогресії: aX/a = (a + aX)/aX. Після спрощення отримуємо виведене раніше рівняння еволюції (3.1).

Оскільки закони діалектики є всезагальними законами природи, то і послідовності є всезагальним законом природи.

Періодична система елементів Менделєєва[ред.]

Приклад еволюційної послідовності тип 1. Система елементів має сім періодів. У першому періоді в атома водню є одна оболонка для одного електрона. У сьомому періоді атоми елементів мають сім оболонок в яких розміщуються електрони навколо ядра. Всього елементів є 110. Кількість оболонок в елементів у періоді утворюють еволюційну послідовність арифметичну прогресію з різницею 1: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. (6.1)

Період Кіл. обол.

 • 1 ——— 1
 • 2 ——— 2
 • 3 ——— 3
 • 4 ——— 4
 • 5 ——— 5
 • 6 ——— 6
 • 7 ——— 7

Кількість електронів в елементну дорівнює порядковому номеру.

Сонячна система[ред.]

Сонячна планетна система. Приклад еволюційної послідовності тип 2. Вісім планет обертається навколо Сонця: Меркурій, Венера, Земля, Марс, пояс астероїдів, Юпітер, Сатурн. Уран, Нептун. Вони обертаються в одному напрямку, орбіти їхні є майже коло. Середня відстань до Меркурія дорівнює 0.4 астрономічної одиниці, до Венери 0,7, до Землі 1,0, до Марса 1,5, до головного поясу астероїдів 2,8, до Юпітера 5,2, до Сатурна 9,5, до Урана 19,2; до Нептуна 30. Ряд відстаней можна виразити у вигляді послідовності: 0,4; 0,7; 1,0; 1,5; 2,8; 5,2; 9,5; 19,2; 30. (7.1)

Послідовність емпіричних відстаней можна виразити з допомогою теоретичної еволюційної послідовності з початковим значенням (0,4): 0,4; 0,4φ; 0,4φ²; 0,4φ³ … (7.2) Це є еволюційна послідовність тип 2. Значення φ підставимо в (7.2), щоб емпіричне значення (7.1) порівняти з теоретичним значенням (7,3):

0,4; 0,7; 1,0; 1,5; 2,8; 5,2; 9,5; 19,2; 30. (7.1)

0,4; 0,65; 1,05; 1,69; 2,7; 4,4; 7,2; 12. (7.3).

Ми порівнюємо числа послідовності (7.3) і (7.1). Відповідні числа послідовності (7.3) і (7.1) планет земної групи від Меркурія до Марса, пояс астероїдів співпадають точно. Астрономічна одиниця є відстань від Землі до Сонця – 150 млн. км. Всі дані є в таблиці.

Відс експ Відс вирах Маса в один. Землі 
 • Меркур ——— 0,4 ———0,4 ———0,055
 • Венера ——— 0,7——— 0,65 ———0,815
 • Земля ——— 1,0——— 1,05——— 1,0
 • Марс———— 1,5———1,69—— 0,107
 • По.асер.———2,8———2,75———0,001
 • Юпітер——— 5,2———— 4,5——— 318
 • Сатурн——— 9,5——— 7,2——— 95
 • Уран——— 19,2——— 12——— 14
 • Нептун——— 30

Головний пояс астероїдів перебуває між орбітами Марса і Юпітера на відстані 2,3 – 3,3 (2,8 серед.) від Сонця. Астероїди обертаються в тому ж напрямку, що і планети. Їхні розміри є від кількох метрів до сотень кілометрів. Деякі автори можуть перекваліфікувати їх як карликові планети. Загальна маса поясу астероїдів дорівнює близько тисячної долі маси Землі, ми будемо враховувати пояс астероїдів у розрахунках, як карликову планету. Далі газові планети Юпітер і Сатурн перебувають на орбітах, вони складаються з водню і гелію. Меркурій, Венера, Земля, Марс, пояс астероїдів, Юпітер і Сатурн є сім планет, в котрих зосереджено 93% від усієї маси планет Сонячної системи, їхні відстані відповідають формулі (7.2) з точність близько 10%. Зовнішні планети Уран і Нептун розміщені далеко від внутрішніх планет, їхні відстані не відповідають формулі (7.2). (див. Вікіпедія. Сонячна система)

Наш висновок. Теоретична еволюційна послідовність (7.2) приблизно відповідає експериментальним даним (7.1). Чотири планети земної групи, пояс астероїдів, Юпітер, Сатурн існують, рухаються за законом еволюційної послідовності типу 2. (7.2). Сонячна система формується за законом еволюційної послідовності (7.2). Ми не можемо пояснити відстані планет Сонячної системи ніякими фізичними законами, крім закону еволюційної послідовності. Треба відзначити, що в цій системі є планета Земля, на котрій є життя, яке розвилось до виду людей. Орбіти займають незмінні стаціонарні місця в просторі. Їхнє положення не залежить від планет, від їх маси, розміру, енергії, стану еволюції планети. Очевидно, на відстані 2,8 відбувається еволюція нової планети з астероїдів. Орбіти поступово заповнюються матерією. Закон еволюційної послідовності є всесвітній закон природи.

Пропозиція Іванова для вчених. Іванов є проти того, щоб учені шукали планети в Сонячній системі з метою переселення на них. Не треба навіть думати переселятися на інші планети. Планети нема на білому світі кращої як Земля. Люди ще не жили на Землі, як слід. Вони не знали і не знають, як жити. Треба жити на Землі по-еволюційному.

Автоматична робота серця[ред.]

8-1. Автоматична робота серцевого м'язу. Еволюційна послідовність 2. Практика. Серце має здібність ритмічно скорочуватися під впливом імпульсів, які виникають у самому серцевому м’язі. Автоматична робота серця не залежить від нервової системи. Скорочення шлуночків продовжується приблизно 0,3 секунди, вони розслабляються після цього. І весь серцевий м'яз перебуває у стані спокою або загального розслаблення протягом 0,4 – 0,5 секунди. Тривалість всього серцевого циклу дорівнює приблизно 0,8 секунди. Відношення між тривалістю розслаблення і скорочення дорівнює золотому перетину. Значить, це є еволюційний процес, що складається з двох дій: скорочення (тезис) і розслаблення (заперечення, антитезис). Закон діалектики 3. При скороченні серця початкова якість накопичується до певної кількості, кількість переходить в нову якість розслаблення. В момент розслаблення кількість накопичується, вона переходить у нову якість скорочення. Цикл закінчується, потім все повторюється. Можливо, накопичується кількість газу кисню і вуглекислого газу. Цей процес можна описати теоретично. Він описується рівнянням еволюції, має дві послідовності чисел П1 і П2, у котрих два члени, він має бути автоматичним за своєю природою. Очевидно, здібність автоматичності руху серця мають усі живі організми, які еволюціонують, вони б не існували інакше.

8-2. Рушійна сила еволюційного процесу. Автоматизм. Еволюційна послідовність може мати будь-яку кількість членів. Розглянемо послідовності П1 і П2 з двома членами. Перший член (а) виражає скорочення, наступний член виражає розслаблення, заперечення першого. Відношення між тривалістю процесів дорівнює золотому перетину. П1: а, аφ, де а – перший член. П2 може мати перший член (aφ). Тоді буде така П2: aφ, – aφ/φ . Або після спрощення П2: a φ, – a. Можливо, кінцеве значення є імпульсом для запуску другого циклу послідовності. Другий цикл запускається автоматично після першого циклу. Процес продовжується автоматично необмежено. Іншими словами, рух відбувається по спіралі. Процес починається спочатку. Кількість циклів теоретично є нескінченна, процес вічний. Процес діяльність і відпочинок заперечують один одного періодично. Діяльність заперечує відпочинок, а потім відпочинок заперечує діяльність.

Причина руху, рушійна сила еволюції є в самій еволюційній системі. Цей процес є незалежний від будь-яких інших систем. Цей процес відбувається на практиці в природі скрізь і в великому, і малому. Цей автоматичний механізм можна назвати серцем природи.

Три стадії еволюційного процесу[ред.]

Весь процес закінчується за три стадії, такий розвиток є в житті в природі.

Стадія 1. Перша якість накопичує кількість до міри. Перша якість складається з двох протилежних сторін, між ними існує перша суперечність, вона закінчується через перехід до другої якості.

Стадія 2. Перша кількість переходить в другу якість, яка є запереченням першої якості. Це є перша суперечність. Друга якість накопичує другу кількість до міри. Вона складається з двох протилежних сторін, між якими існує суперечність, вона завершується через перехід до третьої якості.

Стадія 3. Друга кількість переходить у третю якість, яка є запереченням другої якості. Це є подвійне заперечення. Розвиток закінчується на цьому.

Приклад. Три стадії розвитку суспільства.

Стадія 1. Капіталізм. Він складається з двох протилежних сторін, класового характеру, між якими існує суперечність. Вона накопичується до певної міри. Суперечність закінчується через перехід до другої якості суспільних відносин, до соціалізму. Це є перше заперечення.

Стадія 2. Соціалізм. Він складається з двох протилежних сторін, між якими існує суперечність. Вона накопичує кількість до міри, кількість переходить у третю якість, яка є запереченням соціалізму. Стадія 3. Еволюція, за назвою Іванова. Еволюція є запереченням капіталізму і соціалізму. Подвійне заперечення. На цій стадії соціалістичний лад у суспільстві перестає існувати.

Іванов виділяє в історії суспільства три стадії: 1) Бог отець. Домінує цар і капіталізм; 2) Бог син. Домінує соціалістичний лад ; 3) Бог Дух святий або еволюція. Домінує лад за вченням Іванова.


Мікроскопічні процеси. Атомна системв. Квантова механіка[ред.]

Послідовність (4.1) відповідає багатьом дійсним фізичним системам. Наприклад, квантова механіка, атомна фізика. Вона є всезагальним законом природи, так як випливає із діалектичних законів, які є всезагальними законами природи. Світ побудований за єдиним законом.

Квантова механіка. Випромінювання чорного тіла[ред.]

Фізики вивчали взаємодію тіла з випромінюванням. Класична фізика вивчає неперервні величини. Вона не може пояснити розподіл енергії по частотам, який спостерігається в природі. Планк зробив припущення: енергія осцилятора з власною частотою (γ) може приймати тільки дискретні значення, кратні величині (hγ). Де h – постійна Планка. Ця основна одиниця енергії (hγ) неоднакова для всіх осциляторів, так як вона пропорційна частоті. Таким чином, енергія осцилятора рівна E = nhγ, де n – ціле число, яке змінюється від нуля до нескінченності. Ми отримуємо послідовність для енергії:

hγ1, hγ2, hγ3, hγ4…hγn, (9.1) де (n) – ціле число. Ця послідовність є арифметична прогресія, подібна до (4.1).

Планк отримав точну відповідність між теоретичною формулою і розподілом енергії випромінювання по частотах, яке спостерігається в природі. Ми отримали функцію розподілу енергії Планка. (див. Бом.с30). Дискретна фізика підтверджує гіпотезу Планка, тому що послідовність (9.1) відповідає точно послідовності (4.1).

Атомна система[ред.]

Класична фізика основується на таких поняттях: визначене місцезнаходження та імпульс об’єкта в неперервному просторі. Класична фізика не може пояснити будову атома. Нільс Бор (1913 р.) сформулював правильні постулати для атомних систем і узагальнив їх для всіх атомних систем.

1. Атоми можуть довго перебувати в певних станах, стаціонарних станах, в котрих вони не випромінюють і не поглинають енергію. В цих станах атомні системи мають енергії, котрі утворюють дискретну послідовність: E1, E2, E3 … En. (9.2). Стани ці характеризуються стійкістю, всяка зміна енергії в результаті поглинання або випускання випромінювання або в результаті удару може відбуватися тільки при повному переході (перескакуванням) із одного цих станів в інший.

2. Атоми випускають або поглинають випромінювання тільки строго певної частоти при переході з одного стану в інший. Випромінювання, котре випускається або поглинається при переході із стану Em в стан En, є монохроматичне, і його частота γ визначається з умови: hγ = Em – En. Енергії виражаються арифметичною прогресією (4.1) з різницею hγ. Нільс Бор розробив теорію атома водню і подібного водню, який має один електрон, на основі цих постулатів. Вона точно відповідає експериментальним даним. Теорія дає «правило квантування» кругових орбіт: із всіх можливих орбіт здійснюються такі, у котрих момент кількості руху є кратне h/2π. (див. Шпольський. с339)

Райдуга. Видиме світло при дисперсії розкладається на спектр сім кольорів. Дані в таблиці.

Колір Довжина хв. нм

 • червоний 630 – 760
 • Оранжевий 590 – 620
 • Жовтий 565 – 590
 • Зелений 500 – 565
 • Блакитний 450 – 485
 • Синій 440 – 485
 • Фіолетовий 380 – 440

Частоти райдуги утворюють еволюційну послідовність. Теорія будови атома Бора дає точно спектр райдуги. Довжину хвилі кожного кольору райдуги можна вичислити за формулою: λ = Bn²/ (n² – 4), де замість (n) треба підставити цілі числа 3, 4, 5, 6. Константа (B) дорівнює 364 нанометра.

Послідовності (9.1) і (9.2) є арифметична прогресія, вони відповідають основній послідовності (4.1), значить, вони підтверджують положення дискретної фізики.

Співвідношення невизначенності[ред.]

Формулювання. Якщо вимірювання відбувається з точністю ∆x і якщо одночасно відбувається вимірювання імпульсу з точністю ∆p, то добуток цих двох помилок відповідає виразу: ∆x ∆p ≥ ћ. (9.3) Аналогічно, якщо енергія системи вимірюється з точністю ∆E, то час, до якого це вимірювання відноситься, повинно мати мінімальну невизначеність, яка дається виразом: ∆E∆t ≥ ћ. (9.4) Це є співвідношення невизначеності Гейзенберга.

Це співвідношення означає, що (x) і (p) не можуть одночасно мати визначені значення. Якщо значення (x) визначено, тобто ∆x = 0, то ∆p дорівнює нескінченності. Значить, (р) не має ніякого визначеного значення. І навпаки. Якщо (х) і (р) невизначені у відомих границях ∆x і ∆p, то між ними має місце співвідношення (9.3). Із нього виходить, чим менше ∆x, тобто точніше локалізоване тіло, тим більше ∆p, тобто тим більша невизначеність імпульсу. Автор вивів співвідношення невизначеності на основі хвильових властивостей мікрочастинок Луї де Бройля. Співвідношення (9.3) і (9.4) представляють собою обмеження до мікрочастинок застосування класичних понять визначеного місцезнаходження й імпульсу.

Траєкторія руху мікроскопічного тіла в просторі не може бути неперервна лінія за співвідношенням (9.3), (9.4), ∆x не дорівнює нулю, а значить, вона є дискретна, вона є перервна. А якщо відстань є перервна, то і час, за який відбувається рух тіла, є перервний. Співвідношення невизначеності пояснює, чому простір і час має дискретний характер.

Дискретний характер є основний у природі, він проявляється в усіх явищах природи. Особливо дискретність проявляється для частинок атомних розмірів. Класична фізика вивчає неперервні процеси, коли розміри об’єкта більші атомів. Класична фізика є граничним випадком дискретної фізики. Дискретна фізика є інтегральна фізика.

Квантова теорія не мала наукового пояснення причини існування квантів. Вона приймала явище квантів як гіпотезу. Це є недолік квантової теорії. Дискретна фізика не має такого недоліку, вона дає наукове пояснення існування квантів у природі. Квантова природа явищ пояснюється еволюційною послідовністю, яка основується на законах діалектики. Ми не спостерігаємо в природі органами відчуття кванти енергії, часу, відстані через те, що кванти мають малу величину. Ми спостерігаємо явища природи неперервно в часі, просторі, як у кіно.

Поширення світла, відстань, час[ред.]

Ми знаємо з експерименту, що швидкість світла постійна в просторі, не залежить від руху спостерігача або джерела світла. Теорія буде відповідати експерименту, якщо ми зробимо припущення. Матеріальний об'єкт існує в природі не неперервно в часі, а через певні проміжки часу, залежні від світла, кратні (Т). Проміжки часу виражаються такою послідовністю чисел в одиницях часу, секунда.

Тc = Т, Т2, Т3, Т4 ... Тn, (10.1) де n – ціле число. Одиниця секунда.

Матеріальний об'єкт займає геометричне місце в просторі в певних точках в залежності від світла. Відстань в будь-якій точці кратна найменшій відстань між двома сусідніми точками λ. (одиниця виміру метр). Геометричне місце є, наприклад, орбіти планет Сонячної системи, а відстань є відстань до орбіти від Сонця. Матеріальний об'єкт займає місце в просторі від початкової точки за такою послідовністю чисел

Lc = λ, λ2, λ3, λ4 ... λn, (10.2) де n – ціле число. Одиниця виміру метр.

Коли світло виникає квантами з енергією h γ, воно починає розповсюджуватися в просторі на найменший проміжок відстані (λ) за проміжок часу період (Т).

T = 1/ γ. (10.3)

λ = с/ γ. (10.4)

Т/λ = с. (10.5)

Виникнення світла, відстань, проміжок часу мають одну фазу. Світло має одну фазу в будь-якій точці простору, і будь-якому проміжку часу. Послідовність відстані і часу починаються разом, світло дає початок їм. Тому швидкість (V) світла дорівнює:

Vс = λ /Т = λ 2/Т2 = λ3 /Т3 … λn /Тn, (10.6) де n – ціле число. Одиниця – метри/секунда. Швидкість світла у вакуумі дорівнює триста тисяч кілометрів за секунду.

Послідовність відстані і часу показує, що швидкість світла є найбільша в природі. Швидкість світла постійна в будь-якій точці простору і момент часу, не залежить від руху джерела світла чи спостерігача. Світло поширюється в просторі необмежено на велику відстань, залежить від n. Ці властивості підтверджуються на практиці. Космологія підтверджує, що Всесвіт астрономічний весь час розширюється. Світло, простір і час зв'язані за формулою: s = c t. (10.7)

Відстань (s) і час (t) проявляються як дві протилежні сторони. Якщо виникає відстань, то також виникає і час. Ці три фізичні явища існують в єдності.

Якщо світло виникає, то також простір і час, енергія, маса виникає. Матерія, всесвіт породжується через світло. Люди можуть породжувати світло і його бачити. Іванов дає ідею, що люди самі є на білому світі Сонце. Іванов пише: 8204:123. «Мені стало легко без головного убору. Я побачив біле світло, моя голова оздоровилась, вона не стала мати захворювання в себе. А раз мозок набрався природних сил, то внутрішність моя загорілась вогнем. Холодна сторона відійшла, а тепло прийшло, від чого нам, таким людям, не відірватись». Отже, люди породжують матерію і Всесвіт, творять світ. Природа народжує людей для життя природи, а люди створюють світло і породжують природу. Отже, природа є безсмертна, вона не має кінця. Отець Ош береже природу і людей, робить усе, щоб люди жили здорові і щасливі, і творили біле світло і білий світ. Він говорив: «Жити треба, а вмирати не треба».

Модель дискретного Всесвіту[ред.]

Огляд моделей всесвіту на основі неперервного простору і часу. Модель Великого вибуху. Її основний недолік є такий. Модель не має наукового пояснення, як і чому величезна енергія виникає на початку створення всесвіту, тобто на початку вибуху. (Вікіпедія. Великий вибух). Ця енергія розповсюджується в просторі, як при вибуху.

Модель дискретного всесвіту науково пояснює причину розширення Всесвіту. Процес відбувається на основі дискретного простору і часу. Процес створення всесвіту виражає послідовність (11.1). Енергія всесвіту починається з одиниці або малого числа і зростає до великого числа з ростом номера члена послідовності.

Початок створення. Початкова енергія дорівнює величині, близькій до нуля. Можливо, початкова енергія є психічного характеру, тобто дуже тонка матерія. Іванов дає ідею. Сонця як такого немає, люди самі є на білому світі Сонце. (див. Еволюційний рух. 3). Іванов пише: 8204:123. Можна сказати, Всесвіт починається з нічого. Наприклад, уявлення світла до дійсності, котрого людина бачить очима. Це енергія психічного характеру. Потім це видиме світло перетворюється в масу елементарних частинок за відомим законом. Потім утворюються гази, тверді тіла, планети, зірки, галактики.

Розгортання всесвіту. Світло створило простір, матерію, тіла, галактики. Простір разом з галактиками розширюється в усі боки з великою швидкістю. Далі процеси у Всесвіті відбуваються за послідовністю (11.1), вона є інша, ніж сонячна послідовність (10.2). Теорія відносності Енштейна дає залежність руху тіла від швидкості світла. Послідовність (11.1), яка виражає відстань, збільшується необмежено, тобто простір збільшується необмежено. Послідовність (11.1) виражає створення і зростання матерії, кількість галактик зростає, вони розбігаються одна від одної:

Sb = 1, φ, φ ², φ ³… (11.1)

Sb = 1, – 1/φ, 1/φ², – 1/φ³... (11.2)

Всесвіт розширюється без кінця і краю. У часу немає початку і кінця.

Послідовності (11.1) і (11.2) виражають фізичні явища астрономічного всесвіту: відстань, час, тощо. Дві протилежні сторони є в природі за діалектикою. Це є створення чого-небудь і знищення його. Очевидно, щось має бути створено спочатку в природі, воно знищується потім. Отже, процес створення чого-небудь випереджає процес знищення його завжди. Це підтверджується практично в житті астрономічного Всесвіту, котрий створюється і розширюється більше перед нами, і він знищується майже непомітно. Розміри Всесвіту значно перевищують розміри галактики, у котрій відбуваються процеси знищення матерії. Тіла з масою наближаються одне до одного. Матерія створюється в природі більше, ніж знищується. Це, на нашу думку, пояснює існування створеного Всесвіту. Матерія створюється в цю мить, вона знищується в наступну мить. Хто створив світ, той знищує його. Процеси створення і знищення описують дві протилежні послідовності. Зростаюча послідовність виражає процес створення чого-небудь, наприклад матерії. Послідовність, яка убуває, виражає процес знищення того, що створено спочатку. Процес створення і знищення відбуваються одночасно. Одне знищується, інше створюється. Початкове число послідовності (11.2) є набагато менше від кінцевого числа послідовності (11.1).

Галактика і чорна діра[ред.]

Припустимо, що початковий член (11.3) дорівнює М, він виражає кількість матерії в природі в якийсь момент часу:

Sb = М, – М/φ, М/φ², – М/φ³... (11.3)

Ми бачимо, що із збільшенням номера члена послідовності, тобто часу, його величина прямую до нуля, тобто матерія знищується, відстань зменшується. Цей процес відбувається в кожній галактиці. Скупчення тіл з масою в просторі називається галактикою. Всі тіла скупчення рухаються до центра галактики з якогось моменту часу. Відстань їх до центра зменшується із збільшенням номера члена послідовності, кількість матерії зменшується за формулою (11.3), і тіло зникає в центрі галактики. В астрофізиці цей центр названий чорною дірою. Чорна діра – це є астрофізичний об’єкт, який створює настільки потужну силу тяжіння, що будь-які швидкі частинки не можуть покинути його, навіть світло. (Вікіпедія. Чорна діра). Причина вмирання галактики є чорна діра. Дуже велика маса чорної діри – це є недолік моделі чорної діри. Модель чорної діри не дає наукового пояснення існування дуже великої маси чорної діри.

За дискретною моделлю, процес знищення матерії відбувається природньо. У центрі в галактиці нема великої маси і сили тяжіння, яка притягує всі тіла галактики з масою і світло. Рух тіл галактики відбувається не через дію гравітації в центрі. Зменшення відстані між будь-яким тілом і центром галактики або між двома тілами є природний процес. Він описується формулою (11.3). Він є протилежністю створення матерії за послідовністю (11.1) і збільшенню відстані між галактиками в просторі. Галактики затухають від центра до периферії. Очевидно, скільки матерії створилося, стільки буде знищено. Закон збереження існує. Дві дороги є в природі. Одна дорога іде до життя, друга іде до смерті. Жива істота народжується в природі, вона живе в якомусь місці якийсь час, потім вона перестає жити. Матерія не виникає і не зникає в природі, а один вид перетворюється в інший. Причина і рушійна сила еволюції є в самій природі.

Білий світ[ред.]

Наша мета є жити на білому світі. Чому світ називається білим, чому виникає біле світло? Видиме світло, яке людському оку здається білим, насправді складається з електромагнітних хвиль різної частоти (від 390 до 750 нм), які випромінюються Сонцем. Його можна розкласти в спектр за допомогою призми. Спектр складається з сімох кольорів райдуги. Відчуття білого світла є результат одночасної дії на сітківку ока багатьох електромагнітних хвиль, які випромінюються Сонцем. І Ньютон довів вперше, що білий колір являє собою суміш сімох кольорів спектру. Він виділив з видимого світла сім кольорів за аналогією з сімома музикальними нотами і сімома планетами. Біле світло утворюється також із суміші трьох основних кольорів – червоного, зеленого і синього. Кожен з сімох кольорів має свою частоту. Ці частоти відповідають ряду енергій атома водню, який виражається еволюційною послідовністю. (див. розділ 9).

За нашим висновком, виникнення білого світла в людях від Сонця можна пояснити третім законом діалектики. Початкова якість переходить у кількість, а ця кількість переходить у нову якість. Нова якість є заперечення початкової якості. Суміш сімох кольорів при проходженні через око перетворюється в нову якість біле світло, якого нема серед кольорів райдуги і всього спектру. Сонце посилає в простір видиме світло з усіма кольорами райдуги. Коли ми дивимося на Сонце очима, ми бачимо біле Сонце. Коли ми дивимося на зірки в небі, ми бачимо білі зірки на небі. Ми бачимо навколо себе білий світ. Для видимого світла характерна еволюційна послідовність і кількість членів сім. Люди використовували і використовують тепер ці властивості в своєму житті.

Ноти. Люди створили музикальний ряд звуків певної частоти, щоб передавати почуття. Це є ноти, кожний звук має назву: до, ре, ми, фа, соль, ля, сі. Частота коливання звуків послідовно збільшується від малої до великої. За еталон частоти ноти береться нота Ля першої октави, частота якої повинна бути 440 гц. Це є еволюційна послідовність, у котрої сім членів. Взаємний перехід кількості і якості відбувається в природі. Якість звуків переходить у кількість сім через бажання людей, а кількість звуків сім переходить в нову якість радість, любов, задоволення, якої не було раніше. (див. Вікіпедія. Ноти)

Тиждень. Наш тиждень має сім днів за аналогією з білим світлом. Очевидно, він задовольняє все земне людство, бо існує багато років. Тиждень має дні робочі і дні відпочинку. Сім днів переходять у нову якість, сили відновлюються у кожного для наступного тижня.

Історія чоловіка, який має прізвище Білий (Ош). Ми візьмемо історію Іванова. (див. Еволюційний рух. 19). Історія складається із семи періодів або днів, які утворюють еволюційну послідовність. Якість людей переходить в кількість сім, а кількість сім переходить в нову якість чоловіка, якої раніше не було. Люди дали Іванову назву Учитель, Бог за діло. Цей чоловік має особисте ім’я Білий, воно в перекладі означає Ош. Можливо, колись назвали світ в його честь. Бог Білий прийшов до нас на Землю тепер, він творить білий світ.

Перемога себе. Учитель Іванов учить нас усіх перемагати себе, щоб зміцнити своє здоров’я. Він написав у порадах «Дитинка». (див. Еволюційний рух. 2). Перемагай свої недоліки, він назвав сім:

1. Жадність. – Не жалій давати своє здоров’я, допомогу іншим, ділись з усіма. Прийми однакову зарплату.

2. Лінощі. – Не лінуйся мити ноги холодною водою щодня.

3. Самовдоволеність. – Люби людей, як себе. Бажай людям те, що хочеш собі.

4. Користолюбство. – Старайся жити без усяких потреб, без чужого. Старайся бути на райському місті.

5. Страх. – Не бійся холодного і поганого, старайся терпіти без їжі в суботу.

6. Лицемірство. – Будь справедливим завжди, не говори неправду.

7. Гордість. – Здоровайся з усіма незнайомими людьми першим. Будь нижчим. Прийми ім’я Білий (Ош), і на ньому одному базуйся в житті. Проси: «Учителю, дай мені здоров’я». Вибачай людям провину, не суди, не карай, не саджай у в’язницю. Ми додали рекомендації із вчення Іванова, яким шляхом можна перемогти свої недоліки. Бажаємо всім щастя, здоров’я.

Кількість сім переходить в нову якість, якої не було раніше. Хто перемагає себе, той стає новим чоловіком. Він буде мати назву Білий.

Люди є Сонце, а Сонце є люди. Початкова якість видимого світла всі кольори попадає в око людини. Кількість переходить у нову якісь, яка є запереченням початкової якості. Люди бачать біле світло, такого кольору не було спочатку, у них проявляється нова свідомість. Вони заперечують навіть існування Сонця. Іванов заперечує існування Сонця для людей через це явище. Це все правильно і нормально, хто розуміє закони діалектики.

Білого Сонця, яке ми бачимо, нема, а люди є, вони є Сонце на білому світі. Люди народили Сонце самі. Сонця нема такого, як ми всі думаємо, тобто білого, навколо якого планети. Люди навчили себе спати. Вони втратили свої здібності й умерли безсилими. Вчення Іванова не вірить Сонцю, а вірить своїм силам. Сонце не треба ні на що, сонце не допоможе, якщо людина не виробить у себе сили. Іванов не вірить Сонцю, він не визнає його сили над ним. Сонця нема, як ми з вами думаємо. Сонце є ми, розумна істота.

Люди навчилися тягнути до себе час своїм розумом, вони тягнуть тепер. Нам треба буде зробити так без усякого Сонця. Ми не повинні сподіватися ні на що, крім чоловіка. Він завойовує сам у природі. Це є наш дорогий Учитель. Ми не повинні сподіватися на Сонце. Ми вважаємо, що Сонця нема для людей, Сонце є для інших живих істот. Дві сторони є в природі: тепле хороше, холодне, погане. Люди отримують тепле і добре через Сонце. Ідея Іванова – кинути якості теплі і добрі, а прийняти якості холодні і погані. Коли люди вважають, що Сонця нема, це є холодна і погана сторона для людей. Сонця немає, є люди, які тягнуть час до себе. Вони хочуть і роблять. Сонце є ми, всі наші земні люди.

Сон наш є миліший від усього, герой усякий гине в ньому навіки. Сонця немає як такого. Життя національних людей є на нашій планеті Землі. Вони є самі на білому світі Сонце. Їхній розум, життєвий мозок хоче і робить у них. Люди є все Сонце, а Сонце є люди. Вони бажають, щоби було Сонце, так воно й робиться слідом за людьми. Сонце – це є ми, всі люди.

Цитати Іванова про Сонце. 6507:61. «Сонце не примушує вірити його силам, бо Сонця немає такого, як ми з вами думаємо і робимо. Якби Сонце було, як воно сходить і заходить по нашій Землі, воно б прибрало хвилі океанські. Воно є полум'я, нам з вами здається. Чоловік не навчив жити сам себе з одним Сонцем і без Сонця, він навчив себе спати. 62. А коли ніч приходить, він іде спати на спокій. Він спить, нічого не думає. Його сон підносить йому, що буде з його життям завтра. Природа показала на першому чоловікові, за його зроблене і вжите ним. Він втратив свої здібності через це, і помер безсилий. Ми питаємо чоловіка первонародженого. Для чого народився він, або для чого народили його? Він не народжувався сам, природа народила його не для того, щоб він воював з природою. Вона народила його для дружби, жити разом. 88. Вчення Іванова не вірить Сонцю, а вірить своїм силам. Сонце не треба ні на що, Сонце не допоможе, якщо людина не виробить сили. 128. Іванов не вірить Сонцю, він не визнає його сили над ним. Сонця, як ми з вами думаємо, немає.129. Сонце – це є ми, розумна істота».

6604:138. «Сонце є, ми народжуємо його щоранку. 139. Сонце заходить не саме, ми садимо його своїми втомленими силами. Його не було в природі колись, перший чоловік народив його. Вся атмосфера є народжена. Ми не отримали того, чого хотіли. Ми отримали те, чого ми не хотіли».

6710а:61. «Всі кажуть, що сонце є. А чому моя думка не погоджується? Це Сонце світить не наше. Люди створюють самі». 6803:91. «Ми народили день своєю появою. Якби нас, людей, не було в такому самовільному житті, ми б не мали Сонця на небі. Ми народили його самі».

6807:20. «20. Ми знаємо про такий час. Ми не обходимося без вечора. Потім ранній ранок приходить слідом за ним. Хто робив це все нам? Ми навчилися тягнути це до себе своїм розумом. Природа не дає нам це, а ми робимо самі це. Сонця як такого немає. Люди є самі в природі, їм потрібна завжди весна, та вони не проти від літа, осені. Зима не подобалася нікому, вона не потрібна. 24. Ми тягнули до себе час, так ми тягнемо його зараз. Сонце встало на землю, ми всі з вами піднялися. Та ми пішли в бій на нашу велику матір. 27. Нам треба буде зробити так без усякого Сонця. Ми не повинні сподіватися ні на що, крім чоловіка. Він завойовує сам у природі».

6904:121. «Сонця немає самого. Люди є одні, які тягнуть час до себе, зустрічають і проводжають місце кожне».

7201.15:56. «Тіло повинно бути таким, як воно народилося. Треба зробитися таким, як і раніше був. Сонце – це є ми, всі наші земні люди. Вони лягають спати без усякого Сонця. Воно не появляється до самого ранку. Коли ми зустрічаємося з ним, ми щасливі». 7212:123. «Сон наш є миліший від усього, герой усякий гине в ньому навіки. За моїм висновком, Сонця немає як такого. Життя національних людей є на нашій планеті Землі. Вони є самі на білому світі Сонце. Їхній розум, життєвий мозок хоче і робить у них».

7212:124. «Сонця немає між людьми, як вони думають. Хазяїн Бог є. Справа наша є холод і погана сторона, треба бути живим без усякого Сонця».

7301.30:9. «Ми вважали до цього діла: Сонце стоїть на своєму місці, а Земля крутиться (навколо своєї осі). Це неправда. Сонця як такого немає між людьми в атмосфері, як ми всі вирішили. Висновок один є такий тепер. Сонце є ми, люди. Вони почали робити в житті. Якби Сонце було в нас таке, як ми з вами думаємо, воно б спалило нас. А то це є. Ми з вами хочемо, те і зробимо. 93. Сонце приходить щодня, і воно відходить. Люди хочуть самі цього і роблять у цьому, у них виходить».

7510:17. «Наука говорить, що живе тіло Сонця є вогняне. Воно не має вогню як природне. Якби воно було вогняне і сили були, то мікроби палилися від нього. Це атмосфера є така, вона не є шкідлива зимою зовсім. Ви з'єднайте ніч з днем із цим ділом, так та атмосфера. Вона не розділяється на різне, в природі є все однакове. Ми думаємо так, що холод наступає звідкілясь, а він появляється тут же на цьому місці. Так само Сонце заходить за Землю начебто. Ні, це відбувається в наших людях. Люди роблять це все у природі. Вони вибрали це місце, знайшли своє існування, вони придбавали те, що треба в житті. 31. Милі мої всі люди, гляньте на сонце! Ви побачите там правду, своє оздоровлення. Ви будете такими, як я: Переможець природи, Учитель народу та Бог землі. 32. Ось чого нам треба добитись у природі, щоб цього чоловіка прославили як Бога Землі за його діло. Він примушує ходити калік, він дає зір сліпим, а всі нові хвороби щезають через учинок його. Ось що він зробив нам, він розкрив життя і прогнав смерть. Іванов зробив це все своїми руками сам, він є не теоретик у житті, він зустрічався природно з повітрям, з водою, він ступав по землі зі своєю практикою в природі. Я не старався уникати цього всього. Мої сили процвітали, природа освітила їх для цього, щоб допомагати ними нашому хворому чоловікові. А коли він зрозуміє мене такого, він згодиться і буде в природі таким, як я. Учитель не заперечує мати всім ці сили, лише б любов була ваша в цьому. Нам не треба чекати час, а ми готуємося до нього, ми направляємо всі свої сили для того, щоб зробити це діло. Ми ходимо весь рік весь час, робимо те, що годує нас весь рік. 34. Ми трудилися без усякого відпочинку від самого першого чоловіка. Він став майструвати в природі це початкове життя. Він був чоловік світило всьому, він був хазяїн своєму ділу в природі. 35. Коли він говорив слова, у нього виходило. Він розділив світло і темноту. 36. Це не Сонце є, а люди хочуть і хотіли самі ще вчора після заходу Сонця. Воно зайшло в нас і зійшло з нами. Ми прибрали його з дороги спільними силами народними. Воно є люди, найголовніше. Якби не люди, у нас не було б нічого. Сонце треба всім живим істотам, вони радуються ним, а не сонце ними. Люди є все Сонце, а Сонце є люди. Вони бажають, щоби було Сонце, так воно й робиться слідом за людьми. І Сонце ховається після них».

7704:1. «Наші люди хочуть узнати, Сонце є між нами такими, чи його як такого немає? Відповідаю прямо. Сонце – це є ми, всі люди, встаємо і лягаємо. Природа оточила нас цим, дала світло і тьму». 7906:81. «Це така природа прийшла на це діло, вона вводить це все в житті. Це така народжена видимість, котра означає. Сонце – це є щось таке, всі наші люди. У них усіх є така часткова сила, те, чому треба бути».

Література[ред.]

Сухан В. В. Хімія. – К.: Либідь, 1993. – 408 с.

Бом Д. Квантова теорія. – М. 1965. 728с.

Шпольський Д. Атомна фізика. Т 1. – М. Наука. 1974. 576с.

Гурштейн А. А. Вічні таємниці неба. – М. 1973. 255с.

Баренбаум А. А. Галактика. Сонячна система. Земля./М:ГЕОС – 2002.

Лансберг Г. С. Оптика. – М. 2006. – 848с.По-еволюційному[ред.]

Еволюція людини біологічна і соціальна в майбутньому з точки зору Порфирія Іванова

Система здоров'я[ред.]

Система здоров'я – це система запобігання будь-якому захворюванню за наукою Іванова. Це п'ять заповідей Іванова, практична частина його вчення. Як безплатно запобігти грипу, серцевим, онкологічним, вірусним захворюванням. Тиск120/80. Здоровий спосіб життя, наука загартування.

Зміст 1.Теорія діалектика, три закони. 2. Суспільство з медичним лікуванням. 2-1. Перша протилежна сторона. 2-2. Друга протилежна сторона. 3. Суспільство із запобіганням захворюванню. 3-1. Перша нова протилежна сторона. Де Іванов узяв ці слова. Заповіді Іванова і Христа. Прийом. Концентрація. 3-2. Друга нова протилежна сторона. 4. Пропозиція для медичної охорони здоров'я. 5. Цитати Іванова. 6. Цитати Іванова про рак.

1.Теорія діалектика, три закони.

 Закон 1. Дві протилежні сторони є в природі, вони існують в єдності і боротьбі . Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. Вони перебувають в єдності, одне без одного не існує. Протилежні сторони взаємодіють постійно в формі боротьби, її результатом є розвиток. Між ними виникають суперечності, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморозвитку світу. Процес завершується переходом до двох нових протилежних сторін. Приклад. Дві протилежні сторони є в природі: хороше, тепле, погане, холодне. Перша протилежна сторона. Люди роблять, щоб мати в житті хороше, тепле. Друга протилежна сторона. Вони отримують від природи погане і холодне – захворювання, нещастя тощо. Між ними є суперечність , бо люди не отримують життя. Щоб жити, люди переходять до двох нових протилежних сторін. Перша нова протилежна сторона. Люди свідомо приймають холод і голод, гартуються в холодній воді. Людина відчуває холод і погане в процесі купання в холодній воді. Друга нова протилежна сторона. Людям стає тепло, добре і здорово після купання. Людина хотіла життя і отримала життя. Суперечність завершується. 
  Закон 2. Подвійне заперечення є в природі. Об'єкти розвиваються шляхом подвійного заперечення. Кожний ступінь є синтезом попередніх ступенів, і відтворює на вищій основі характерні риси, структуру початкового ступеня розвитку. Подвійне заперечення є необхідним моментом процесу розвитку, умовою якісної зміни об'єктів. Розвитку об'єктів не існує без заперечення попередніх форм. Заперечення відображає не знищення об'єкта, а момент його переходу в нову якість, в якій зберігаються елементи і властивості його попереднього якісного стану, тобто фіксує спадковий стан. Приклад. Еволюція людства. Ступінь 1. Практика загартування домінує в людей. Ступінь 2. Заперечення загартування. Вчення Христа домінує. Ступінь 3. Подвійне заперечення одного загартування і одного вчення Христа. Синтез або сума загартування і вчення Христа домінує в людства.  
  Закон 3. Взаємний перехід якісних і кількісних змін. Кількісні зміни поступово накопичуються, на певному етапі розвитку порушують їхню міру, і зумовлюють у них корінні зміни. Приклад. Еволюційна послідовність. № 2. (Вікіпедія. Діалектика). 

2. Суспільство з медичним лікуванням 2-1. Перша протилежна сторона

 Дві протилежні сторони є в природі: хороше, тепле і погане, холодне. Медичне лікування робить усе, щоб людям було добре і тепло. Лікарі є люди вчені, їм доводиться вчитися на це багато років, пізнавати ці хвороби. Вони є люди технічні, їм треба знати точно будь-яке захворювання, діагноз. Вони мають рецепти на ліки, стандарт. Є таблетки, є шприц для уколу або хірургічний ніж. Хвороба у людини не щезає, ліки не допомагають їй. Лікар є адміністратор цього всього діла. Він наказує своїм підлеглим, а їхнє діло – слухатись. Люди купують і продають здоров'я. Великі гроші витрачають на ці нужди. Медицина лікувальна не запобігає будь-якому захворюванню, це є велика помилка її. Техніка, хімія не допомагає живому природному тілу. Лікарі є безсилі в цьому ділі, вони є в природі технічні люди. Медицина оголосила себе наукою в цьому ділі. Вона будує лікарні, школи для цього діла. Інститути випускають лікарів. Армія людей вийшла цьому горю допомагати. Наша медична наука народу не допомагає. Людина вмирає не сьогодні, так завтра. Лікар сам стоїть на черзі захворіти сьогодні. Медицина і влада створили психіатричну лікарню, у неї кладуть за ідею людей, які не погоджуються з владою і медициною. 

2-2. Друга протилежна сторона

 Природа сама посилає людям погане. Дві протилежні сторони є в природі: хороше і погане. Природа сама творить людям такі дії, які дають погане почуття за прийняте погане. Це – хвороби, незадоволення, ненависть, смерть. Лікування не дає здоров'я при великих матеріальних витратах, воно повністю задовольняє людину. Хвороби знову повертаються, не ті, так інші. Лікувальна медицина допомагає хворобі, вона не щезає. Медицина не задовольнила своїм. Лікарня веде до смерті. Люди є залежні в природі. Медицина не сприяє біологічній і соціальній еволюції людини. Суперечність є між протилежними сторонами. Люди хочуть мати життя, і люди не отримують життя від лікувальної медицини.

3. Суспільство із запобіганням захворюванню 3-1. Перша нова протилежна сторона

 Дві протилежні сторони є в природі: хороше і погане. Люди свідомо приймають в природі погане, і вони дістають від природи хороше. Люди запобігають захворюванню через дружбу з природою, через холодне і погане. Жити треба разом із близькими друзями – це повітря, вода, земля. Люди люблять і приймають протилежні сторони однаково: холодне, погане і хороше, тепле.

Де Іванов узяв ці слова?

 Іванов пише в праці 1972.92:103: «Він ввів людські слова, щоб наші люди це робили. Вони повинні мити ноги холодною водою по коліна, щоб пробуджуватися. Вранці встав – мий. Це буде твій енергійний догляд за собою. Друге. Чоловік будь-який іде по дорозі. Ти не чекай від нього ввічливості, щоб він сам представив її тобі. Ти повинен представити її сам йому або їй, поклонитися своєю голівкою з душею і серцем, і сказати їй або йому: «Здрастуй». Твоє діло – сказати, а вони нехай, як хочуть. Третє. Ти повинен знайти бідного, нужденного чоловіка. Йому треба допомогти, дати йому хоч 50 копійок. Сказати собі, що даєш за те, щоб не хворіти ніде ніяк. Четверте. Потрібно терпіти без їжі 42 години від п'ятниці до неділі до 12 годині. Перед тим як сідати за стіл, треба надворі підняти обличчя догори і вдихами повітря через гортань, і просити Учителя, щоб він дав здоров'я. Учитель навчає всіх не красти, не вбивати, не сміятися, не засуджувати, а бути перед усіма ввічливими. Це будеш робити щосуботи, як свято. П'яте. Не харкати, не плювати, не пити вино і не палити тютюн. Це є людські слова, вони знайшли самі в природі, і вони передали їх. Бог зібрав їх у систему і учить цим ось за законом своєї ідеї. в'язниця і лікарня не буде потрібна їм». Отже, ця система заповідей перевірена на практиці багатьма людьми. 

Заповіді Іванова і Христа

  Порфирій Іванов написав: «Я не жалів віддати своє здоров'я іншому. Я зробив те, що Христос говорив нам колись». 8302:49. Які заповіді говорив нам Христос? Христос прийшов виконати Божий закон. Він говорив: «Полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією думкою твоєю. Це є перша і найбільша заповідь. Друга ж, подібна до неї: люби ближнього твого, як самого себе. Весь закон і пророки утверджується на цих двох заповідях». Мф 22:37. «Все, чого бажаєте, щоб вам робили люди, так і їм робіть. Закон і пророки є в цьому». Мф 7:12. Христос має свій закон, він не такий, як закон від Мойсея. Христос не виконував закон Божий від Мойсея, котрий учив євреїв любити євреїв і ненавидіти ворогів, їх убивати, поступово завоювати світове панування, щоб залишились євреї та їхні раби. (Див: Второзаконня гл.7, 11, 20). Христос говорив учням, що любіть ворогів ваших, благословляйте їх, прощайте їм провини, але не карайте, не вбивайте. Іванов має закони Божі такі само, як у Христа. Люби Бога твого. Люби людей, як себе. Бажай людям те, що собі хочеш. Зробити з ворога любимого друга. Найголовніше, Христос заповідав людям бути в житті незалежними від природи, тобто основних потреб людей: їжі, одягу, житлового дому. Бо люди втрачають здоров'я і вмирають через свою залежність. Залежність веде до смерті, а незалежність веде до продовження життя. Христос заповідав, що не турбуйтесь, що вам їсти, у що одягнутись. Терпінням спасати свою душу, терпіти холод, голод. Іванов виконав, став у житті незалежним від природи. 
 Христос мив учням ноги до колін холодною водою. Він учив, щоб і вони мили ноги іншому. Христос говорив: «Якщо Я є Учитель, умив ноги вам, то і ви повинні вмивати ноги іншому. Бо Я дав вам приклад, щоб і ви робили так само, як Я зробив вам». Ін13:5. Христос заповів любити всіх, вітати друзів і незнайомих. Він говорив: «Бо коли ви любите тих, хто любить вас, яка нагорода вам? І коли ви вітаєте тільки друзів ваших, що особливого робите? Отже, будьте досконалі, як Отець ваш досконалий». Мф 5:48. Христос заповідав поститися щотижня. Дні посту визначати через такі слова: «Весільні друзі не сумують, поки жених є з ними. Але дні настануть, коли відберуть у них жениха, і вони будуть поститися тоді». Мф 9:15. Очевидно, він говорив про себе. Христа відібрали в учнів у п'ятницю, Його розіп'яли, тіло поховали. А він вийшов із гробу в неділю, прийшов до учнів, їв рибу і мед разом із ними. Лука 24:43. Отже, Христа відібрали в учнів з вечора п’ятниці до неділі приблизно 42 години, треба поститись у цей час. Христос заповідав допомагати бідним, нужденним, дати милостиню на хліб на день. Нагодувати голодного, одягнути роздягненого.
 Він учив усі блага суспільства розподіляти порівну між усіма людьми, зарплата має бути всім однакова. Багатий не ввійде в Царство небесне. Прощати людям провини, не карати в'язницею, не вбивати. Христос заповідав просити в ім'я Його: «Якщо перебуватимете в Мені, і слова мої будуть у вас, то просіть, чого б ви не захотіли, і буде вам». Ін 15:7. Христос учить не потрапляти в тюрму. Ці заповіді Христа треба виконувати кожному, щоб мати здоров'я, життя, всілякі блага від Бога. Христос учив: «Всякого, хто слухає ці слова і виконує їх, уподібню мужеві мудрому. А всякий, хто слухає ці слова і не виконує їх, уподібниться мужеві нерозумному». Мф 7:24.  
 «Хто порушить одну із цих заповідей найменших і навчить того людей, того назвуть найменшим у царстві небесному. А хто виконає і навчить, той назветься Великим у Царстві небесному». Мф 5:19. Порфирій Іванов виконав ці всі заповіді Христа у своєму житті, не порушив жодної найменшої. Можна назвати його послідовником Христа. Іванов узяв від вчення Христа, доповнив своїм вченням, і ввів усім людям, тому прославив Христа. Іванов виконав заповіді Христа і навчив людей, тому називали його Великим, мудрим у царстві Божому. Священик церкви вірить Христу, але найменші заповіді не виконує, і навчає інших віруючих цього, тому він заслуговує назву «найменший» у царстві Божому. Церква не виконує закон Христа: «Все, чого бажаєте, щоб вам робили люди, так і їм робіть». Мф 7:12. Іванов виражав цю заповідь так: бажай людям того, що собі хочеш. Він бажав усім щастя, здоров'я хорошого, і робив.   Іванов зібрав заповіді в систему, виконав їх, навчив того людей. Іванов приймав усіх нужденних, бідних, хворих, хто просив. Він писав про прийом: «Ми прийняли чоловіка, як я приймаю всіх. А потім облили водою холодною, потім він прийняв таке вчення, що робити. 1. Треба купатися холодною водою два рази в день, вранці й увечері. (Ін 13:5) 2. Вітатися з людьми всіма, не проходити жодного чоловіка. Твоє діло є сказати їм. (Мф 5:48). 3. Треба знайти чоловіка нужденного, треба дати йому 50 копійок. Сам собі скажи, що даєш ці гроші за те, щоб не хворіти. (Мф 19:21). 4. 42 години не їж від п'ятниці до неділю до 12 годині. Вийди надвір, вдихай повітря і говори: «Учителю, дай мені здоров’я». Після цього їж, що хочеш, скільки хочеш. Твоє здоров’я – це є все. (Мф 6:13, 9:15). 5. Не харкай, не плюй на землю, не кури, не вживай алкоголь». Іванов. 1983.03:34. Загартування – це наука всіх людей усього світу, джерело людського життя. Свідоме терпіння є легке лікування. Робіть поки ви здорові. Особливо це треба всім заради майбутнього. Іванов стверджує: якщо чоловік загартовується в цьому житті, то він не боятися загробного життя. Душа не вмирає, не має кінця. Пропонуємо людям вірити тому, кому дали назву Великий, і виконувати його заповіді. Не треба робити, як робить священик. Бо найменший священик іде в пекло, а за ним інші. Христос і Іванов свідчать про одне. Якщо двоє свідчать про одне, то їхнє свідчення за законом є істинне. 

Прийом

  Здоров'я треба передавати іншим людям бажаючим. Іванов довів практично. Коли здоровий загартований чоловік, котрий не хворіє багато років, торкається руками до другого хворого чоловіка, то проходить через руки струм. Він включає еволюційний процес у кожній клітині нездорового організму, вони оздоровлюються, починають діяти автоматично. Аналогічно серце запускається з допомогою електричного розряду, коли воно зупинилося. Так здоров'я передається від здорового чоловіка до хворого. Метод прийому Іванова хворого чоловіка базується на цьому. Учитель кладе хворого на спину, він оточує тіло його своїми руками\ Він бере, правою рукою за великі пальці ніг, ліву кладе на лоб. Потім він говорить, щоб хворий дивився на серце, легені, живіт, потім тягне за кожен палець ніг і рук, потім робити вдих і видих. Потім він ставить на ноги, бере своїми руками за руки, говорить, щоб дивитися на органи, потім вдихати. Потім він обливає холодною водою, потім дає усно пораду, що робити вдома, це п'ять заповідей. Цілує, прийом закінчується. Поцілунок з любов'ю знімає хворобу найкраще. Бажано заняття не припиняти після прийому, бо це подібно до зупинки серця. Учні Іванова, котрі навчені приймати, котрі не простуджуються і не хворіють, приймають початківців. Всі люди просять Учителя Іванова: «Учителю, дай мені здоров'я». 
 
 Електрика. Щоб оздоровлювати іншого струмом рук, треба в природі електризуватися, тобто накопичувати електричний заряд. Електрика накопичується у кожного під час обсихання тіла після обливання всього тіла холодною водою. При цьому електричний струм проходить через тіло, електризація тіла відбувається в процесі загартування. «Учу вас, що треба робити в природі, щоб не хворіти. А хвороба ваша щезає сама. І починаю з ними займатись, як з усіма. Кладу на ліжко, щоб руки були по швах. 8. Сам беру рукою за пальці ніг, а другою беру за голову, за лоб. Моє тіло робить свої органічні сили по його тілу. Вони роблять так, щоб прогнати цю біль. Це дійсна правда. А потім розумом усно дивитись на серце своє й на легені, а слідом за цим дивитися у живіт, з боку на бік повертай. Учитель тягне за пальці рук і ніг. Після цього ставить на ноги й просить, щоб хворий робив. Рухати пальцями в ногах, у руках, на серце дивитись і на легені, рухати животом, потім вдихати і видихати три рази. А тепер купатись надворі, відро води холодної вилити на тіло». Іванов. 1977.07:7.  «Здоров'я не продається, не купляється, а з любов'ю дається. Я цілую всіх, я не гидую своєї роботи, я люблю». Іванов. 7712:86.
 
 Дитинка. Іванов був під домашнім арештом у 1982 році. Влада заборонила йому приймати хворих людей, тому він написав заповіді молоді й усім людям, в яких немає можливості прийнятись, щоб вони зміцнювали здоров’я. «Дитинко! .Купайся в холодній воді два рази в день, вранці і ввечері щоб тобі було добре. Купайся в озері, річці, ванні, приймай душ або обливайся. Це твої умови. Гаряче купання завершуй холодним. Перед купанням стань босими ногами на землю, а зимою на сніг хоча б на 1 – 2 хвилини. Вдихни через рот декілька раз повітря й побажай собі й усім людям здоров’я. 2. Здоровайся з усіма всюди, особливо з людьми похилого віку. Якщо хочеш мати в себе здоров’я, здоровайся з усіма. 3. Допомагай людям, чим можеш, особливо бідному, хворому, ображеному, нужденному. Роби це з радістю. Відгукнись на його нужду душею і серцем. Ти придбаєш у ньому друга і допоможеш ділу миру. 

4. Старайся хоч раз в тиждень обходитися без їжі й води з п’ятниці 18 – 20 годин до неділі 12 годин. Це твої заслуги і спокій. Якщо тобі трудно, то терпи протягом доби. Вийди на природу у неділю босим і декілька раз подихай, як написано вище. Це свято твоєї справи. Після цього можеш їсти все, що тобі подобається. 5. Люби природу, яка оточує тебе, не плюй на землю, не випльовуй із себе нічого. Звикни до цього, це твоє здоров’я. Не вживай алкоголь і не кури. Перемагай у себе жадність, лінь, самовдоволеність, користолюбство, страх, лицемірство, гордість. Вір людям і люби їх. Не говори про них несправедливо. Не приймай близько до серця недобрих думок про них. Звільни свою голову від думки про хворобу, недомагання, смерть. Це твоя перемога. Думку не відділяй від діла. Прочитав – добре, а найголовніше, виконуй. Досвід цього діла розказуй і передай, але не хвались, не вивищуйся в цьому, будь скромним». Іванов. 8211:106. Учителя треба просити, як Бога: «Учителю, дай мені здоров'я». Учитель учив, щоб самі учні приймали всіх бажаючих. Як зараз починати загартовуватися? За вченням Учителя Іванова, початківці мають починати загартування після прийому, як учив Учитель. Учитель усіх до одного приймав. Перед відходом Учитель заповів своїм учням через учня Ош, щоб вони приймали всіх бажаючих руками, як показав Учитель, давали усно 5 заповідей. Кожен має просити Учителя Іванова: «Учителю, дай мені здоров'я». Для цього треба знайти будь-якого здорового послідовника, який не застуджується і не хворіє, його просити, щоб він прийняв.

Концентрація

  Іванов говорить про себе. «Не кидав одного дня, щоб не пройти від головного мозку, а потім по всіх нитках спускаюся вниз по хребту до самих ніг, по всім окремим пальчикам, і великим, і маленьким. А потім піднімаюся до серця, до легень і до плеч, та вниз по руках до самих пальчиків. І знову доходжу до самої місцевої системи, яка укладається в життя мозку». Іванов. 6602:22:129. «А сам думаю про хворого. Починаю з голови спускатися вниз по хребту до самих ніг, до пальчиків. А потім повертаюся назад, і піднімаюся до центра, до мозку. А потім спускаюся до рук, до пальців. А потім звертаюся до серця, до легень, до живота. Це все розсікати. Каже: буде перемагати в природі не зброя, а природність доведе правоту, яка стане на своєму місці, і буде творити своє. 92. А Іванов заочно по ньому проходить. Він починає від самого мозку від центральної частини, і по хребту спускається до самих ніг, до пальців. А потім піднімається до самих рук, теж до пальців. 93. А потім іде в груди до серця, і до легені, а потім у живіт. Це робиться для пробудження людського будь-якого тіла». Іванов. 7010.07:73. 

3-2. Друга нова протилежна сторона

 Що дає природа людям через запобігання хворобі? Дві протилежні сторони є в природі: тепле, добре, холодне, погане. Люди отримують від природи тепле і хороше за прийняте погане. Це є здоров'я, щастя, задоволення в житті, життя вічне, природа не карає, люди без потреби, продовження життя, природне щеплення проти всякого захворювання, райське життя на землі, мир між народами, відсутність війни, зброї. Люди стають Богами, виборюють безсмертя. Людина не попадає у в'язницю і лікарню. Еволюція біологічна і соціальна відбувається. 

4. Пропозиція для медичного обслуговування

  Новий метод охорони здоров'я. Його суть є в догляді кожного за собою, щоб запобігати будь-якому захворюванню. Ми з вами, всі люди до одного чоловіка, свідомо, добровільно при сприянні всього суспільства і медицини загартовуємося за системою Учителя Порфирія Іванова, щоб не застуджуватися і не хворіти, запобігати будь-якому захворюванню. Іванов говорить про роль медицини в оздоровленні всіх людей: «Ми повинні цього навчитися самі лікарі, щоб не застуджуватися і не хворіти. А потім навчити інших хворих цього, що робить у природі сам лікар». 6607:87.
   Гімн Порфирія Іванова. Тут вся його ідея, співаємо його завжди.

Люди вірили Господу, як Богу. А він прийшов сам до нас на землю. Смерть як таку вижене, А життя у славу введе. Де люди візьмуться? На цьому бугрі. Вони скажуть слово гучно. Це є наше райське місце. Чоловікові слава безсмертна.

5. Цитати Іванова

  5804:74. «Перше. Встав – помив ноги, і лягаєш – помий. Лягай у ліжко з митими ногами. Друге. Ідеш по дорозі. Людина старша від тебе зустрінеться з тобою. Він чи вона. Ти зовсім не знаєш його. А твоє діло – треба низько вклонитися головою, і сказати йому: «Здрастуйте». Дідусь чи бабуся, чи дядько з тіткою. Третє. Особливо бідні є у нас, вони живуть дуже погано. Можливо, ти будеш жити гірше завтра. Але ти живеш добре зараз. Допоможи йому, щоб задовольнити його. Не кожен чоловік має здоров'я у нас. Здоров'я є у нас різне. Один дає його, ніхто не відмовляється від нього. А якщо нездоров'я пробирається в тіло твоє, то буде прогресувати, як завжди. Гроші дають за працю, а ти даєш їх за своє хороше, щоб не хворіти. Четверте. Не вживай їжі й води 42 години від п'ятниці до неділі, до 12 годин. А коли потрібно сідати, то потрібно обов'язково вдихати три рази повітря через гортань і сказати: «Учителю мій, дай здоров'я». П'яте. Не плювати, не харкати, не курити, не пити алкогольне». 
  5902:6. «Природна профілактика, пробудження центральної нервової системи, щоб ми знали про це діло, що воно нам дає реальне і хороше в своєму тілі здоров'я. Це продовження життя. Що зробити людині, щоб було енергійне пробудження завжди? 1. Мити ноги до колін холодною джерельною водою вранці й увечері, два рази. Встав – помив, і лягаєш – помив. 2. Здороватися з людьми. З дідусем і бабусею, з дядьком і тіткою. 3. Шукати бідного, знайти, довідатися нужду його, і допомогти йому. Сказати собі, що даєш для доброго здоров'я. 4. Не їсти і не пити води 42 години від п'ятниці до неділі, до 12 годин. Треба сідати їсти о 12 годині в обід. Ти вийдеш надвір. І піднімеш голову в атмосферу обличчям, і вдихай до відмови повітря. Сам говори, тобто проси. Не рекомендується харкати і плювати на землю, легше і краще буде проковтнути через гортань. Свідомість нас оточить усіх, ми зробимось ввічливими. Цей учинок нам допоможе легко кинути палити і горілочку пити». 
  6011. «Потерпи без усякої їжі, без води 42 години в тиждень. А коли треба їсти, то треба вдихати повітря з висоти для поповнення в шлунку окису з повітря. 151. Якщо віриш моїм силам, що вони тебе вчать, проси: «Учителю, дай мені здоров'я» в цей час. Будеш робити щотижня. Харкати, плювати нікому не рекомендується. А треба буде тільки проковтнути, як їжу. Спробуй зробитися таким, як зробився я». 
  6201:129. « Час приходить, треба лягати в ліжко спати. А ти мий свої ноги холодною водою по коліна, тоді твоє тіло буде розмовляти з тобою своєю мовою. Вже твій мозок буде сіяти свою думку про це діло.170. Друге. Ти йдеш, а старші від тебе люди зустрічаються з тобою. Дідусь з бабусею, чи дядько з тіткою. Ти вияви їм свою шану, вклонися головою своєю, зробися між ними нижче їх, і свої слова скажи їм: «Здрастуйте». Дідусеві, чи бабусі, чи дядькові з тіткою. Це ти вимолив, ти стаєш небувалий чоловік між ними. Ніхто не скаже про тебе про це слова поганого, а завжди позаздрять такому вчинку. І скажуть свої слова: ось молодий чоловік, він один з усіх є ввічливий. 39. Знайди такого нужденного чоловіка, щоб він дійсно потребував твої 50 копійок. Треба віддати їх йому. Сам собі скажи, що даєш ці гроші цій людині за те, щоб було в житті своєму добре. І віддай. Не їж 42 години щотижня від п'ятниці до неділі до обіду. Треба буде їсти о 12 годині дня. Вийди надвір перед їжею, і піднімай своє обличчя ротом вгору. Вдихай повітря з висоти через гортань до відмови. У тебе народяться сили не такі, як були до цього, а сили здорові. І проси Учителя. Ворог здається, відступає від твого тіла, і йде геть подалі. Харкати, плювати на землю нікому права не давалося. 40. Не пити вино, і не палити тютюн. Про це все розповідати, всім передавати один одному, щоб люди знали, і робили все, що треба для свого здоров'я. Ось тоді-то ми всі будемо здорові люди цим ділом займатися. Природа зробить нас близькими, ми зробимося друзі, і не будемо ніколи ворогувати, а зародиться між нами любов. Ми будемо допомагати один одному, вчити цьому». 
  6205:23. «Мий ноги вранці і ввечері, доглядай за ними щодня. Здоровайся завжди. Кланяйся головою людям для того, щоб вони бачили тебе, і чули від тебе. Стань нижче на соломинку від іншого свого близького, допомагай потопаючому завжди. Ти терпи, не їж свідомо і не пий 42 години підряд щотижня. Я не їм, не п'ю систематично. 24. Проси мене особисто: «Учителю, дай мені моє здоров'я». Проси те, що треба. Багатства вистачить у мене в природі. Не плюй на землю, не харкай. Горілку не пий, а тютюн не кури».. 
 6206:55. «Вставати треба миттєво. А лягати з думкою, щоб нічого не робити, нічого не отримувати за це. А коли спав свій час, то потрібно ставати на ноги. Ти, як чоловік, інший зовсім, повинен любити сам себе. Треба пробуджувати ноги. Людина має мити ноги холодною водою до колін вранці і ввечері. Це твій особистий догляд за собою. Друге. Коли ти йдеш по дорозі, то дорослі люди зустрічаються з тобою, люди старі, бабусі, і дядько з тіткою. Ти, як чоловік, повинен поклонитися їм своєю головою, і сказати їм: «Здрастуйте». Дідусь, бабуся, дядько з тіткою. Твоє діло – сказати. А вони як хочуть. Люби іншого, допомагай йому чим-небудь. Це є заслуги твої в цьому. 42 години на тиждень терпи без їжі для свого здоров'я. Це твоє розвантаження. Але це робиться за допомогою Учителя, хто учить. Кому цікаво бути здоровим, він просить Учителя, як ініціатора цієї справи. Коли протерпів цей час, треба сідати їсти. 59. То перед тобою вся природа, особливо атмосфера, ніким не розпочата. Це вище твоєї голови. Ти поверни, і поглинай повітря через горло вдихом і видихом. Воно заповнить твою жадібність, буде завжди легко для твого шлунку. Сам вдихай це повітря і говори слова: «Учителю, дай мені здоров'я». Роби це з душею. Плювати або харкати нікому не рекомендується. І не пити вина, і не палити тютюн». 
  6207.16:15. «Спершу треба визнати Іванова за Учителя, що він учить нас хорошого. Мити ноги свої по коліна холодною водою щодня двічі. Лягаєш спати – мий ноги. Встаєш з ліжка – теж мий. І йди, куди тобі треба. Друге. Ти йдеш по доріжці, зустрічаються старі, дорослі люди, з ними здоровайся: «Здрастуйте». Дідусь, або бабуся, дядько з тіткою. Твоє серце повинно бути до них з любов'ю. 17. Третє. Шукай найбіднішого чоловіка, який потребує чого-небудь, і треба допомогти йому. Коли будеш допомагати, сам собі скажи, що даєш для того, щоб тобі було добре. І віддай без осуду. Четверте. Не вживай їжу і воду 42 години щотижня від п'ятниці до неділі до обіду. Треба сідати їсти в неділю о 12 годині. Вийди надвір, і вдихай повітря до відмови три рази. Віриш Учителеві, що це він знайшов. Вір йому, і проси його, як Учителя: «Учителю, дай мені моє здоров'я». Скажеш три рази і зробиш вдих. Все життя це будеш робити. П'яте. Не плювати, і не харкати, не пити, не курити. Наше діло одне – любити і берегти природу». 
  6209.27:50. «А треба навчитися жити в природі за рахунок свого організму, за рахунок тіла свого. Тоді-то відпадає від людини весь хитрий закон. Міліція, дружина, прокурорський нагляд, суддя не буде потрібна. Немає, за що судити. Тюрма повалиться, і лікарні не буде. Це все зробить еволюційна сторона, свідомість, наука загартування-тренування. Вона доб'ється від природи, природа допоможе зробити все. 51. Немає політики, і немає економіки в новому законі. Вона не потрібна загартуванню. 73. Вона лізе на чоловіка, як ворог. І ставить свої сили, а здорові жене з тіла. Але в тілі є сили, нитки мозкові, які залежать від очей від зору. Коли людина охоплює своїми очима думкою це місце, де турбує, то це місце відновлюється цими силами. 74. Особливо тоді, коли людина вдихає через гортань з висоти повітря, де робиться енергійна кров. Вона проштовхується швидко, і потрапляє в клапани серця. А серце постачає мозок якісною продукцією. Особливо користуватися повітрям при терпінні без їжі. 75. Природа дуже сильно допомагає в цей час, щоб ворог ішов з тіла, це хвороба. А здоров'я приходило назад, що і потрібно чоловікові в його житті. Людина сама запобігає своїми наявними силами, і хвороба не прогресує більше, ця біль. 76. Тільки інші людські руки треба, щоб вони були здорового тіла. Вони передають людині свої розумові сили, які є у кожної людини. 77. І примушують самі себе, щоб були здоровими в тілі. А раз тіло буде здорове, то буде і дух здоровий. Людина навчилася сама себе лікувати». Один приклад. Якщо дивитися в очі, і робити вдих і видих, то при цьому оздоровлюються і відновлюються очі. Таким методом Учитель відновлював очі незрячим, і вони бачили своїми очима білий світ. Допомога при болі живота. 6603:37. «Не я буду допомагати тобі, а ти сам собі. Я кажу йому. Я тільки це зроблю, у мене є на це сили. Примушую його дивитися всередину своєю думкою уважно, невідривно в саму біль, і зосередитися добре туди. А потім тягни повітря туди. Мінерали, такі корисні речовини є в повітрі в будь-якому місці, які це діло розтинають. Секретар зрозумів, йому дійшло, і те, чого я його вчив, він став робити сам. А у нього вийшло вдало, добре. Я ввів йому свідому голодовку. Користь вийшла». 
  6506:150. «Починай мити ноги добре холодною водою по коліна до самого пробудження, до самого тепла. Вони після миття горять, як жар. А в тілі вже здоров'я. А якщо нога буде в здоров'ї, то більше не треба нічого. Треба зберігати її роззутою. Друге. Ти будеш ходити між людьми, тобто перебувати. Люди є різного характеру: старі, ровесники, молоді. Ти будь з ними, як з рідними. Не вважай, що вони чужі. Близько роби і зі своїми словами, ввічливо їх представляй. Низько кланяйся своєю головою, говори сам. Ти повинен сказати вголос: «Здрастуй». Дідусь, чи бабуся, дядько з тіткою, і молода людина. Це без усякого сміху, з істиною. 151. Третє. Люди є нужденні у нас. Допомога потрібна їм у житті. А перш ніж допомогти, треба дізнатися, чи справді він потребує. А коли дізнаєшся, обов'язково треба допомогти. Скажи собі, що даєш, щоб тобі в житті було добре. Четверте. Це свідомість терпіти без їжі й води 42 години. Це час один для всіх, від п'ятниці до неділі до 12 годин. Перед їдою на чистому повітрі роби вдих і видих. Якщо віриш моєму вченню, проси, благай мої сили. Говори: «Учителю, дай здоров'я». П'яте. Не плюй на землю слину і не харкай, і не кури, не пий вина. Будеш гарантований у природі від в'язниці та лікарні. Якщо не будеш робити, не будеш мати гарантії».
  6511:88. «Мийте ноги холодною водою до колін щодня вранці й увечері. Краще було б обливати все тіло. Ми зустрічаємо старих, дорослих і малих наших людей, треба здороватися з ними. 89. Не вважай їх чужими, а вважай близькими рідними своїми. Буде добре обом сторонам. Імущий, сильний чоловік має шукати бідного. Треба добре пізнати, чи потребує він допомоги, і якої допомоги. Якщо він потребує, треба дати йому зі словами, гроші не роздають даремно. Скажи собі, що даєш ці гроші для того, щоб більше не хворів. І віддай йому без усякого. Ніколи не пройде даремно, а тільки отримаєш хороше. 90. Четверте. 42 години не їсти і не пити, свідоме терпіння від п'ятницю до неділі до 12 годин. Перед їдою треба вдихати через гортань з висоти і просити: «Учителю, дай мені здоров'я». Це твоє свято в кожну суботу, будеш робити раз в тиждень. П'яте. На землю не плювати і не харкати, не пити ніякого вина, і не палити тютюн. Це все заслуги людини між нами і природою.. 91. Війна, боротьба з природою не буде ніколи через це. Здоров'я не купують за гроші». 
  6602:26. «Коли встав з ліжка, не берись ні за що, крім води холодної. Мий ноги свої по коліна. Це пробудження твоє в теплу сторону. Коли лягаєш спати, теж мий ноги холодною водою по коліна. Енергійне тепло ногам. Мий два рази, мий з любов'ю, не лінуйся. Це робота твоя для себе одна з усіх у природі. Треба проявити у себе ввічливість до всіх, щоб ніхто з оточуючих не ображався на нас ніде ніяк. 35. Треба кланятися низько своєю головою раніше від чоловіка, що зустрічається. Сказати треба йому: «Здрастуй». Дідусеві або бабусі, дядькові з тіткою, і молодій людині. Це наша така дружба, любов між собою в природі. Ти отримаєш тільки хороше у житті за твоє хороше. Знай добре, що ти живеш між людьми, які потребують чого-небудь. А треба знайти їх самому, і узнати, чого вони потребують, чому вони живуть так погано. 36. В одного є, а в іншого немає, тому ненависть смітить між нами. Ми є люди хворі цим, ідемо від людей неімущих. Ми маємо шукати їх, і допомагати їм за можливістю, щоб вони не жили так погано. Тоді природа не образить нас з вами ніколи. Ми не будемо отримувати хворобу чи застуду через цей весь учинок. Залежить від самих нас. Четверте. Не їсти 42 години підряд». 
  6604.07:31. «Перше. Ноги треба мити холодною водою до колін щодня вранці і ввечері. Бажано довести себе до обливання всього. Живе пробудження це є. Друге. Ти повинен поспішити сказати свої слова. Йому треба сказати: «Здрастуйте». 32. Дідусь або бабуся, дядько з тіткою і молода людина. Твоє діло – сказати, а він як хоче. Третє. Ти повинен знаходити чоловіка, якому треба обов'язково допомогти, бо він потребує. Не давати без слів. А якщо намітиш своєю душею і серцем йому допомогти, ти дай зі своїми словами. 33. Скажи, що даєш за те, щоб ніяк ніде не хворіти. Віддай без жодної задньої думки. Четверте. Це стосується твого прагнення. Ти намічаєш свідомо терпіти свій час, не їсте і не пити води 42 години. Ти повинен не вживати заради свого здоров'я всю суботу до обіду неділі. Коли треба буде сідати їсти, треба вдихати чисте повітря, треба просити Учителя під час цієї дії. Вдихай повітря, а сам говори: «Учителю, дай мені здоров'я». 34. Три рази скажи, сідай їж. Це будеш робити щотижня. Субота – це свято твоє. П'яте. Не плюйся слиною і не харкай на землю. Тютюн не кури, і вина ніякого не пий».   
 6604.24:92. «Як тільки треба буде вставати на ноги, щоб на них ходити, зараз же треба мити їх холодною водою по коліна. 93. Ноги пробудив, а потім треба ходити по землі у цьому. Ноги треба мити перед сном. Ти йдеш, а люди зустрічаються з тобою. Треба обов'язково здороватися з ними, як з близькими і своїми для того, щоб не робитися чужими і шкідливими через це. Але не викидай ніколи з голови про бідних, хворих, забутих усіма. А їм треба в цьому ділі допомогти. Ти повинен узнати про їхню хворобу і запитати, що заважає в житті? Коли дізнаєшся, і зможеш допомогти, скажи, що допомагаєш через те, щоб тобі було добре. 94. І віддай з душею і серцем. Це буде твоя заслуга. 42 години підряд не їж, води не пий». 
  6605.20:19. «Вранці біжу під кран, швидше мию ноги по коліна. Холодно, і сильно холодно. Якщо взявся за гуж, не говори, що не дужий. Коли лягаю в ліжко, теж мию. Зате я отримую задоволення. Мої ноги горять від тепла, і мені приємно. А коли я йду по дорозі, зі мною зустрічаються люди, що йдуть назустріч. Я не проходжу будь-кого мовчки. Головою вклоняюся їм низько, кажу слова: «Здрастуй». Так Учитель навчає нас. 20. Знайомий або незнайомий, а ввічливість. Душа і серце потрібна. Треба шукати нужденного. Не давати тому, хто просить, він професіонал. А треба дати тому, хто не просить, а живе погано. Його треба знайти, і обов'язково допомогти зі словами, що даєш ці гроші для того, щоб було добре. Віддай без усякого осуду, це теж треба. Не їсти 42 години від п'ятницю до неділі до 12 годин. Їсти не поспішаю так, а виходжу надвір. Вдихаю повітря через гортань. 21. Поповнюю внутрішні умови для того, щоб продукт не впливав. І прошу Учителя: «Учителю, дай мені здоров'я». Три рази роблю. А потім сідаю їсти. Це роблю на тиждень один раз, як свято, з душею і серцем. Харкати, плювати на землю не рекомендується. Пити вино не можна, також курити тютюн не можна». 
 6610.21:147. «Мити ноги щодня вранці і ввечері. Друге. Треба буде зустрічатися з дорослими людьми, кланятися головою їм, говорити слова свої: «Здрастуйте». Не пропускай ніколи. Це твоє щастя, заслуги в цьому. Третє. Сам шукай чоловіка, який потребує. Якщо потребує, треба допомогти йому. Не давати без усякого діла, дається з метою. 149. Добре узнай, а потім дай зі словами. Скажи собі, що даєш, щоб не хворіти, було завжди добре через це діло. Четверте. Поїж у п'ятницю о 6 годині вечора, а потім лічи 42 години, у неділю о 12 годині будеш їсти. Коли будеш сідати, виходь надвір, поверни вгору обличчя і вдихай зверху три рази. Це найголовніше. Кому віриш, проси з душею і серцем, якщо це правда. Субота – це твоє свято. Будеш робити щотижня. П'яте. Не плювати слину, не харкати на землю, не курити тютюн і не пити вино. 150. Це п'ятикутна зірка». 
 6703.24:77. «Шановний, раз лікарі не допомагають, так бери моє і роби моє. Коли будеш виконувати, ніколи не будеш хворіти ніякою хворобою. Пам'ятай завжди, живи разом з Учителем. Він твій помічник вічно всюди зі своїм ділом. Без нього нічого не роби». 
   6710:39. «Моя Перемога. Я є самородок, за ділом. А джерело є загартування. Я один труджуся для блага всього людства, навчаюся в природі, хвалюся перед світом. Хочу сказати правду про самозбереження моєї клітини. Серце моє молоде, здорове, загартоване є 25-річної людини. Вихід мій є у світлі. Я не боюся ворога, не боюся нічого, навіть смерті. Якби цього не було у мене, я помер би давно. Я є чоловік землі, я дихаю дуже сильно. А говорю різко не про якесь чудо, а про природу, про фізичне, практичне явище. Про чисте повітря, вдих і видих, снігове пробудження, миттєве одужання, про нервову центральну частину мозку. Я люблю і вболіваю, але не забуваю ніколи про хворого, забутого нами всіма. Знаю душу його, хочу допомогти йому або їй. Це не слова нам кажуть, а робиться все ділом. Рука моя пише владика. Ніколи про це не забути, дуже справедливе. А просьба яка? Мене, як діяча, треба просити, будеш здоровий. Кому це буде не треба, нашому юнакові молодому? Ні, шановні ви. Це має світове значення. Треба знати нашу природу, і треба її любити, як матір. Не мовчати про це діло, а треба говорити правду. Не хвороба відіграє ролі над людиною. Нам треба говорити про людину, яка відіграє ролі над хворобою. Нам треба вчитися вчення Іванова, щоб не потрапляти у в'язницю, і не лягати нам у лікарню. Жити вільно, не лізти на рожен. Яка слава буде нам любити самих себе! Ввічливо своєю головою низько кланяйся старим. Дідусеві, бабусі, дядькові і тітці, ровеснику і молодій людині свою ввічливість представляти. Ех, і життя моє важке для всіх! Зрозумійте моє терпіння, для цього серце своє загартуйте. Милі мої люди, ви гляньте на сонце, ви побачите правду, своє одужання. Бути завжди таким, як я, Переможець природи і Учитель народу». 
 6712.21:103. «Перше початкове в житті – це ноги треба мити водою холодною вранці і ввечері. Устав – мий, лягаєш спати – теж мий. Це система чоловіка. Він повинен робити з душею і серцем. Друге. Чоловік чоловікові є друг у житті, товариш. Якщо він буде йти по дорозі, хто б він не був у своєму житті. Дідусь, бабуся, дядько, тітка, або ровесник тобі, чи молода людина. Не чекай милості від нього, а поспішай сам пробудити його, йому сказати свої слова: «Здрастуй». Він чи відповість, це нам не треба, лише б ти сказав. 105. Третє. Треба буде навчитися знаходити бідного, і треба узнавати, чого він потребує. Якщо є, чим допомогти, обов'язково треба вміло допомогти, щоб він залишився задоволений вашою допомогою. Ти скажи, що даєш цій людині за те, щоб тобі в цьому ділі було добре. І віддай без усякого осуду. Четверте. Ти повинен нічого не їсти всю суботу до самої неділі, до 12 годин. Ти повинен вийти надвір, і там підняти обличчя вгору, вдихати чисте повітря з висоти, просити: «Учителю, дай мені здоров'я». Потім сідай їж. Це буде велике свято у тебе, ти не забувай про нього ніколи. Це твоє особисте здоров'я одне з усіх, будеш робити завжди. 107. П'яте. Не пий алкогольне, не кури, і не плюй, не харкай на землю».  6902:61. «До мене звернулася жінка доросла, 40 років мочилася (хвороба нетримання сечі). Вона живе в Луганській області, Ольга. Вона стала моїм вченням займатися, здоров'я стало у неї».   
 6904:24. «Ноги мити до колін два рази на день. Система така. 25. Здороватися з дідусем і бабусею, дядьком і тіткою, і молодою людиною. Це буде твоя ввічливість. Бідного в цьому знайди, нужденного, допоможи йому. Коли будеш давати, скажи собі, що даєш для того, щоб на користь твого здоров'я. 42 години не їсти від п'ятниці до неділі до обіду. А потім сідай їсти. Без повітря не треба, а потрібно вийти надвір у природу, вдихати три рази повітря з висоти, і просити Учителя, якому ви вірите. Не харкати і не плювати на землю, не палити і не пити. 129. Люди робляться друзями в природі. Самі себе звільняють від вічно вмираючої залежності». 
 6902.16:182. «Перше. Ноги мити до колін холодною водою вранці для того, щоб тіло пробуджувати, і тілу давати доступ до повітря. Коли лягаєш у ліжко, теж ноги помий холодною водою. Це система вироблена людьми всіма в процесі всього загартованого життя. Це повинні любити і робити. Друге. Не забувати про свою ввічливість. Ми, молодь, повинні сказати старим і дорослим: «Здрастуйте». Це така свідомість буде наша перед ними. Не очікувати, поки вони скажуть, а треба сказати самим. 183. А вони як хочуть. Але ми повинні їх примушувати, щоб вони знали нас таких, і з нами віталися. Третє. Шукати бідного, нужденного чоловіка між собою, якому треба допомогти від душі і серця. Сам собі скажи, що даєш цій людині для того, щоб не хворіти, добре, легко жити. І без усякого такого віддай. Четверте. 42 години не їсти від п'ятниці до неділі, о 12-й треба буде їсти. Ти повинен вдихати повітря з висоти і просити Учителя: «Учителю, дай мені здоров'я». Попроси три рази, вдихни повітря три рази.184. П'яте. Не треба харкати на землю, не плювати, вино не пити і не палити. Все наше погане відпаде саме, а народиться в природі на людині хороше через погане і холодне в природі».
 6911:88. «Щоб не застуджуватися і не хворіти, вчення практичне Іванова треба. Доглядати за своїми ногами, мити холодною водою два рази в день. Коли встав з ліжка, ноги мий. Коли лягаєш у ліжко, теж мий. Це твій милий труд для того, щоб тебе носили енергійно ноги. 89. Твій перший внесок любов твоя до себе, пробуджувати повинен ти в природі. А коли ти йдеш по дорозі, люди зустрічаються з тобою усякого порядку, старі, ровесники і молоді. Ти не забувай їх пробудити своїм словом. Вклонися низько головою, і скажи «здрастуй» дідусеві або бабусі, дядькові з тіткою і молодій людині. Не чекай їхню таку милість від них, ти роби сама або сам. Це буде твоє все для всіх. Ти не забувай шукати нужденного чоловіка, він потребував чого-небудь, треба допомогти йому. Якщо ти можеш, допомагай. Не треба давати без слова. Сам скажи, що даєш цій людині за те, щоб не хворіти нічим ніяк ніколи. Віддай цій людині з душею і серцем. Четверте. 42 години терпи без їжі і не пий. Поїж у п'ятницю ввечері о шостій, а будеш сідати обідати у неділю о 12 годині. Перед цим виходь надвір, піднімай голову, вдихай повітря з висоти і проси Учителя, хто тебе учить. Вдихай повітря через гортань і говори: «Учителю, дай мені здоров'я». П'яте. Не плювати і не харкати на землю, і не пити ні горілки, ні вина, ні пива, і не курити. Ось це ми повинні в себе усно знати, і вчити цьому всьому нашу молодь». 
 7005:86. «Перше. Ноги мий до колін холодною водою вранці і ввечері. Це є пробудження твоє, органічний догляд твій за ногами. Друге. Ти йдеш по дорозі своїй, а люди різного характеру зустрічаються з тобою. Чи знаєш ти, чи не знаєш, твоє діло одне – вклонися їм головою в пояс, і скажи вголос їм: «Здрастуйте». Дідусеві або бабусі, дядькові з тіткою, або молодій людині. Це заслуги твої улюблені в природі від людей. Ці люди не будуть забувати тебе ніколи. Вони виправдають твій учинок у будь-якому місці. Ти не будеш ображений ніким ніде ніколи за твою здібність. Третє. Люди живуть бідно між людьми. Буде краще для тебе, якщо ти знайдеш сам цього чоловіка. Дізнайся, чим він хворіє. Що треба йому в його житті? Ти допоможи йому словом і ділом. Природа не буде забувати тебе за це твоє діло ніколи. Вона обдарує тебе своїми небаченими дарами. Якщо ти допоможеш цій людині своїм умінням, то і ти отримаєш хороше за це в будь-якому місці твого життя від природи, від людей. Дай зі словами, що даєш для того, щоб тобі було добре. І віддай. 89. Четверте. 42 години потрібно протерпіти, не їсти свідомо для свого здоров'я. Поїж у п'ятницю ввечері, а до неділі до 12 годин дня не їсти і не пити воду. Ти повинен поїсти о 12 годині. Ти вийди надвір, підведи обличчя, і вдихай повітря з висоти через гортань до відмови. Сам або сама проси Учителя: «Учителю, дай мені здоров'я». Це буде дано тобі, ти ж просиш у природі у переможця її. Це будеш зберігати щотижня, як свято твоє. П'яте. Не плюй на землю, не харкай, не кури тютюн і не пий вина».  7010:139. «Якщо хочеш жити, так треба буде робити. Не лежати в ліжку в цих умовах. Треба на ногах, і по кімнаті ходити. Міняти цю атмосферу. Побула на подвір'ї на морозі – заходь у будинок, тут побудь».  7012:159. «Не хворіти і не застуджуватись треба нам. Особливо нашій молоді, яка займається цим у спорті. І вони горять скоро без усякої користі. Якщо молодь зрозуміє Бога, піде по його дорозі». 7101:43. «Ми живемо в природі для того, щоб нам було добре і тепло від цього діла, чим ми і програємо в цьому самі. Він веде себе до того, щоб не воювати, любити природу друга свого. Помирати не будеш через це. І коли всі люди зробляться через це, не буде ніякого злочинця, ніякої хвороби. Навіщо тоді в'язниця, лікарня, якщо люди жити будуть у природі в любові». 
  7102:12. «Миття ніг холодною водою виділяє в тілі тепло. Це вже починає робитися здоров'я в людині через це все. Перше. Це людина робить догляд за собою, система щодня з душею і серцем. Вранці встав – помив. Лягаєш – теж мий. Це одне є твоє пробудження. Не лінуйся, а роби. Друге. Коли ти йдеш по дорозі, і люди зустрічаються з тобою. Ти не чекай милості від них, щоб вони поклонилися тобі в цьому. Це буде твій програш. Ти повинен поставитися з душею і серцем, і вклонитися своєю головою їм низько. Скажи слова вголос: «Здрастуйте, дідусю». «Здрастуйте, бабуся». «Здрастуй, дядько». Здрастуй, тітка». «Здрастуй, молодий чоловік». Це виграш буде твій перед усіма. Третє. Шукай розумом своїм між людьми бідного, нужденного чоловіка, хто живе в природі бідно, важко. Ти дізнайся, чого він потребує. Якщо це маєш сам. Не треба йому багато. Ти дай йому 50 копійок зі словами. Коли давати будеш, скажи (про себе), що даєш ці гроші лише тому, щоб не хворіти нічим. І віддай з душею і з серцем. Четверте. Розвантаження треба провести у себе. Не їж від п'ятниці до неділі до обіду. Треба сідати о 12 годині. Ти дочекався час. Іди надвір, підведи вгору обличчя, і вдихай повітря з висоти до відмови. І проси в цьому Учителя: «Учителю, дай здоров'я». Це буде твоє свято, про яке ти не повинен забувати. Це буде твоє здоров'я. П'яте. Ти не повинен на землю плювати і харкати, не пити, не курити. Найкраще в житті. Злочинець і хвора людина не буде в нас з вами через це все зроблене. Якщо ми зробимося на всій нашій землі люди, то ворог зникне у нас, не буде всередині нас його, і не буде його ззовні. Сама режимна система зміниться в законі. Учитель прийшов на землю для того, щоб учити одному. Вірити йому, вченню. Найголовніше, Учитель просить весь народ виконувати його вчення. Це має світове значення. 15. Війська всі внутрішні не будуть потрібні, також не будуть потрібні і зовнішні війська. Вся медична інтелігенція не буде треба через це вчення. 52. Бог – це чоловік зі своїми заслугами. Природа дала йому всі свої можливості володіти цим, допомагати чоловікові хворому. 53. Люди перестануть робитися злочинцями через свою чесність, зроблену ними. 148. Що може бути краще від цього всього в житті в природі. Ми всі виходимо серця цим, вони будуть у нас загартовані, здорові, молоді 25-річної людини. Це наше буде здорове життя в природі, чим ми роззброїмо в'язницю і лікарню. 169. Я є Бог недарма. Я несу ім'я його у ділі його. А випущу всіх з в'язниці, з лікарні. 
   7112 «64. Я, як Бог, прийшов на землю для того, щоб підняти нашого бідного, хворого чоловіка, звільнити ув'язненого і божевільного. Щоб не було в'язниці та лікарні. 111. Вона почула про нього, а сама не бачить своїми очима. Ось що вона зробила. Назвала його: «Учитель, дай ти мені зір». Я, як Учитель, описую їй своє вчення практичне, щоб вона зрозуміла мене, що треба зробити їй для цього всього. Вона повинна мити свої ноги холодною водою вранці і ввечері. Пробуджувати себе, Учитель учить цьому небувало на людях. Клонися низько людям, говори їм вголос: «Здрастуйте». Бабусі або дідусеві, дядькові з тіткою або молодій людині. Твоя душа з серцем відірвала у них задуману думку. Він повернув головку, як на незнайомого, каже йому: «Не знаєш мене, а вітаєшся». Він або вона каже, я вчення Учителя прославляю. Роблю для того, щоб ворог мій забрався від мене, тобто я не хворіла. Третє. Треба самому шукати нужденного, хворого в природі. Вибачитися перед ним, і треба допомогти йому в житті. А коли дізнаєшся, що він потребує, треба сказати, що даєш цю допомогу для того, щоб ніяк ніде не хворіти. І віддай без усякого. Треба терпіти без їжі та води від п'ятниці вечора до неділі 12 годин. Треба їсти в обід. Ти виходь у природу, через гортань вдихай повітря всередину до відмови три рази. Якщо віриш цьому Учителеві, то проси: «Учителю, дай мені здоров'я». 113. Треба не харкати на землю і не плювати, не пити, не курити. Це старенька пише на мою адресу лист. Я, як Бог, отримав його, читаю, сам не вірю цим словам. Вона мені дякує: «Ти мій Бог, відкрив очі». 8209:44. «Читайте, розумійте, і, найголовніше, робіть. Не одному робити це діло, а всім людям, що живуть на білому світі. Треба дружити з холодною водою, людей не забувати, свою ввічливість представляти». 

6. Цитати Іванова про рак

  Головне, знати причину ракового захворювання. Причина захворювання на рак – це природа, вона заважає людині, щоб він не робив своє діло в житті по-залежному. Будь-яка хвороба – це природа карає нас за наше залежне діло в природі. Іванов переміг ракове захворювання у себе своїм методом, рак зник. Після цього Іванов став допомагати багатьом людям виганяти рак. 
  Іванов говорить: 6701.07:147. Ракове захворювання є на чоловікові, на якого довелося віроломно накинутися. І треба нападати за наше таке діло, яке ми робимо. Ми помиляємося в ньому сильно. А природа карає нас за це. Ми отримуємо це захворювання від природи в цьому ділі, яке ми робимо весь час. Воно не допомагає нам, а заважає. Треба жити в природі, а природа не полюбила такий вчинок, таке діло, і не захотіла, щоб людина жила далі. 
 6703:79. Каже Анна. Це хвороба рак. А ми, всі люди, не зможемо вилікувати, крім одного Учителя. 80. Він з холодом близький, і живе гірше від усіх. Він є без усяких прикрас. Він любить природу, не йде ні від якої хвороби, відчуває в природі всі захворювання своїм тілом. Коли болить у людини, він кладе всі свої сили цій людині допомогти. Я прошу, благаю всіх людей, що живуть на землі! Не чекай час той, коли захворієш. Він учить, просить усіх нас. Сам не бере нічого за це все, а всім допомагає в цьому ділі. Хто має можливість, допомагають йому, він не відмовляється від цього, якщо є, за що. Не давайте йому так. Коли отримаєш здоров'я, тоді обов'язково. Не будеш хворіти, як я добилася. Учитель є помічник один у мене. Я вірю йому і надіюсь, прошу його. Хвороба зникла у мене, немає тієї, яка була. Рак зникнув.  
  6207:24. Коли ми доб'ємося цього, чого Іванов добився від природи, рак не буде ворогом над людиною, і рак не буде впливати на людину. 25. Усі хвороби підуть від людини через діло самої природи.  6703.24:95. Ви знаєте, що він робив моїй губі? Масажував руками після всяких розмов. Як робилося від цього мені приємно, краще не може бути. Після чого зжив. Потім став учити своїми словами.    6702.24:10. Природа ввела цю хворобу в життя, і вона прогресує на людині зараз. Лише б хвороба вчепилася за тіло своєю виразкою, то тоді тіло не має сил, щоб дати відсіч цьому ворогові. Бо ця хвороба природна, вона починається з початку, а кінчається кінцем життя. Думка не народжувалася у людини будь-якої на це діло, а живий факт вийшов. Якби наша наука медична не боролася з цією хворобою, то, могло бути, і раку не було. 12. Рак, що розвиває себе на людині – це теж не штучне, а природне. Він не зупиниться ніколи, а буде розвиватися на людині, як хвороба. Вона народжена для того, щоб заважати людині. Людина має один напрямок, а хвороба інший. Роль відіграє не людина в природі щодо цього, а роль відіграє сама хвороба. Лише б вона приклала свої сили для людини, вона робить свою неприємність. Тіло пов'язує, і не пропускає кров, серце зупиняється, а мозок не мислить, приходить не до життя. Тіло людини заслуговує це, воно не робить те, що треба. 13. Це багатство не допомагає йому в житті, а сильно заважає. Бо він отримує всі наявні хвороби в цьому багатстві. Особливо це рак поширився на людині в даний час. Якщо чоловік не буде робити це діло, то не буде отримувати від природи. Не буде вживати на собі, не буде хворіти. Треба буде обов'язково відмовитися від усього, від праці, щоб не працювати ніяк ніде. Ось це буде найкраще з усіх. Одне для всіх, щоб ніякий продукт не отримувати від природи, ніяку їжу зроблену. А коли чоловік не буде їсти, тоді він не буде одягатися. А якщо він не одягається, він не їсть, то йому і дім житловий не треба. 
  6511.29:128. Ця тверда квасоля не давала ніякого болю. А коли я став турбувати своїми руками, став тиснути цю тверду квасолю сильно, щоб її зняти, біль стала відчуватися мені. І біль стала робитися сильною. 129. Довелося запросити другого чоловіка на допомогу, який не курить, сильного в цьому ділі. І дав йому право тиснути цього ворога, скільки є сили. Це рак, він пустив свої сили в хід, хотів довести останнім запаленням. Вода допомагала у мене це запалення тушити. Він рвався в хід вісім днів, ми тиснули його. Водянка утворилася із цього всього, і вийшла як гній звідти за 15 днів. Ця хвороба отримала вже безсилля. 130. Моє практичне пробудження є спосіб і задоволення цьому всьому. Особливо всі свої наявні нестатки лікувати через ноги по холодних умовах, по снігу, по морозу. Будь-яке захворювання йде як ніколи. Це я перевіряв на собі та інших. Біль всякого роду видаляється тільки цим страшним природним пробудженням. 
 6602.22:128. Я переніс його на своєму тілі, він прогресував на мені два рази. Був всередині на правій руці, і ззовні на нозі, правій стороні. Вся ця дія робилася за 15 днів. Було дуже боляче, і дуже лякало в житті. 129. Я робив сам, знаходив засоби у природі. А вони були в природі в умовах. А я знаходив їх, користувався правами сам один, без участі техніки, на очах лікаря. Що тільки не робив. Сподівався більше на силу природи, повітря, воду і землю. А розум не кидав своєї думкою, і не кидаю все думати, як я вступив у ці умови. Я робив так щодня. Іду від головного мозку, а потім спускаюся вниз по всіх ниткам по хребту до самих ніг, по всім окремим пальчикам, і великим, і маленьким. А потім піднімаюся до серця, до легень і до плеч, та вниз по руках до самих пальчиків. І знову доходжу до самої місцевої системи, яка укладається в життя мозку.        
 6708:106. Ми робимо тілу шкідливе. Людина не отримує легкого через це захворювання. Ми шукаємо таємницю людського життя в природі, і хочемо знайти її в повітрі, у воді і землі. І так ми не знайшли того, що слід. А таємниця є в людині, це її здоров'я. Здорове тіло загартоване. Треба загартовуватися в природі, не боятися в природі, близько стояти, і розмовляти з нею стосовно всієї цієї історії. Вона вчить людину бути в природі незалежним ні від кого ніде ніяк, як навчився Іванов Порфирій Корнійович бути в природі. 187. Наші вчені стараються вирізати його хірургічним шляхом або випалити. По-моєму, це все не є полегшення. Ворог відновлює свої фокуси, повертається, і повторює свої сили, людина не живе довго від цього.   6904.26:36. Цю пухлину вирізали йому на язику, зробилося добре хворому. Що можна сказати? Тільки хороше. А коли стала рости знову, то хворий сказав: «Я не вірю нікому». І віра пішла далеко. Іванов Учитель взявся за це. Він брався своїми руками до цього прогресу, прибрав, зовсім немає. Одна чистота залишилася.   6912.31:121. Можна позбутися від цієї страшної хвороби тільки тоді, якщо постійно користуватися моєю порадою. Люди є, які страждали пухлинами раковими, але твердо взялися за самолікування природними багатствами за моєю порадою, і не відчували ніякої пухлини. 122. Хімія не робить будь-якої користі для хворого. Єдиний і правильний вихід хворого від своїх мук – це природне самолікування. Повітря, вода є найголовніше. Хворий відчуває себе легко навіть з перших днів роботи над собою, і не буде від цього шкоди ніякої. Тільки користь, і швидке повернення до праці. Я провів дуже багато експериментів з різними захворюваннями, і можу сказати з гордістю, що ефект від цієї поради величезний. Можна позбутися від будь-якої хвороби, тільки потрібно працювати самому над собою. Природа є багата своїми якостями, потрібно їх у неї взяти, щоб не хворіти і не застуджуватись. 
 7102:178. Я не лікую який-небудь рак. Хвороба будь-яка є для мене, вона є ворог на людині. Ніхто не має права зняти її з людини. А я це зроблю з допомогою повітря, води, землі. Людина позбавиться від цієї хвороби.   7112.06:158. Допоміг Олексію Сироватці, грибок на бороді. Він звернувся до Бога, він вирішив за один прийом цей конфлікт, убив цей грибок. 186. Учитель розповідає йому, а сам працює руками. Він оточив цю ранку своїм великим пальцем і тримає, він тримав доти, поки йому довелося почути через своє і його таке з'єднання. Мій струм є сильніший його струму, він убив ворога. Учитель просить його тепер, щоб він обріс, щоб люди посміялися з нього, як небувалого чоловіка.
 7202.12:178. Як ти виліковуєш рак? Для цього є природа, повітря, вода і земля. Вони є друзі в ділі моєму, я люблю їх. Я прошу природу, вона ж допомагає мені. Вона є струм, електрика, магнето. Вона чи він отримає свої природні сили через мої сили. 180. Так сама людина відіграє ролі в цьому над цією хворобою. Якщо він є ранній, тільки показав свою форму, буде легко з ним справитися. 
 7309:58. Ракове захворювання на людині є від природи. Вона садить його на тіло. Ніхто з людей не може прогнати його в житті, крім Іванова. 75. Людина хвора на рак треба 	йому, він передає сили свої їй. Вона отримає ці сили від Іванова, тоді людина не буде хворіти і застуджуватися. А коли буде займатися вченням, рак сам розійдеться у хворого в цьому процесі. 77. Рак виліковується шляхом вчення Іванова. Це ідея є не людська, а Бога. Він лікує рак природою. Людина, хвора на рак, вилікувалася засобом Іванова. 82. Кричу про це на весь світ. Тільки я зроблю це, я вилікую рак сам. 83. Найголовніше в житті – це запобігти будь-якому захворюванню. Ось яке вчення є, Іванов вносить нам. 86. Не штучне, а природа допомагає в цьому. Повітря, вода і земля. 
 7412.20:40. Ніхто не має права лікувати рак як такий. А от пробудити. Це сама природа, вона посадила грибок, вона і зняла його через мої руки. 56. Ніхто не має права лікувати таку хворобу. Немає засобів на це, і людини немає, щоб вилікувати цей рак. Повітря є, вода є, земля є. Ці тіла три, вони стали мати у себе в природі таку хворобу. Вона може напасти на будь-яку людину. А Бог знайшов засоби. Якщо хочеш не захворіти, не застудитися, ця дорога є тобі не одному. Вона приведе до життя, що вічно не вмирає, через холодне і погане, чим Бог сам займається. Він не захоплює місце. 7702:36. Чоловік треба мені, я приймаю його як такого, сили свої ввожу йому, а потім його тіло пробуджую. Він робиться після цього всередині теплим, енергійним. Наявні хвороби щезають, а нові, що йдуть, напасти не в силах. 7712:64. Будь-хто з усіх лікувати рак права не має. Його посадила на тіло сама природа, а ми, учені люди, не знайшли засобів і нема в нас чоловіка для цього, щоб він навчився допомагати не раку, а чоловікові. Треба навчитись чоловікові, щоб природою: повітрям, водою, землею допомагати не одному чоловікові від раку, а багатьом людям із своїми захворюваннями.
 Бажаємо щастя, здоров'я.

Народонаселення, демографічний вибух[ред.]

Демографічний вибух — різке зростання кількості населення. У цей період народжуваність перевищує смертність. Сучасні темпи росту чисельності населення Землі визначаються країнами, що розвиваються, де проживає 70 % населення Землі. За демографічного вибуху середньорічний приріст населення перевищує 2 %.[1] (Вікіпедія. Демографічний вибух). Очікується збільшення смертності через голод, нестаток продуктів. Сьогодні багато країн звертаються до ООН з просьбою гуманітарної допомоги, бо народу загрожує голодна смерть, особливо страждають діти. Виникає природний відбір еволюції людини через боротьбу за існування.

Населення Землі в 21-му столітті[ред.]

Згідно з підрахунками ООН 31 жовтня 2011 року чисельність населення Землі досягла 7 мільярдів чоловік[2]. Чисельність населення Землі в 2016 році досягла 7,4 млрд. чоловік.[3] Це число зростає й надалі, хоча швидкість зростання, яка досягала піку в 2,2% на рік у 1963-му, скоротилася майже вдвічі. Якщо й надалі населення світу буде зростати такими темпами, то воно досягне 9 млрд. чоловік до 2042 року[4][5].

Людство можуть очікувати проблеми в еволюції у виживанні, коли чисельність населення Землі буде близько 9 мільярдів чоловік. Якщо «суспільство споживання» не зміниться, то будуть умирати через голод, хвороби, можливі війни із застосуванням всякої зброї масового знищення, катастрофи. На Землі у людей накопичено зброї, потужність якої дорівнює потужності мильйона бомб, скинутих на Хіросіму. Можливі інші глобальні проблеми.

Третя фаза демографічного переходу, рух за здоровий спосіб життя[ред.]

Її особливість: низька народжуваність і смертність, низький приріст населення. Закінчення демографічного вибуху. Тут шляхи регулювання чисельності населення є освіта жінок і контрацепція — це поністю не вирішує проблему. Вирішити демографічні й інші глобальні проблеми зможе рух за здоровий спосіб життя, ініціатором котрого є Іванов П. К., якщо всі люди визнають його вчення і будуть виконувати. Рух почався з одного чоловіка Іванова П. К. після комуністичного ладу, який закінчився в ряді країн у 1991 році. За вченням Іванова, після соціалізму буде новий суспільний лад, Іванов назвав його еволюційним. Згідно з законом незворотності еволюції, після комуністичного ладу має бути еволюційний лад як закон. Учитель Іванов передбачав, що люди через свою господарську діяльність доведуть природу до такого стану, що вона людям не зможе давати все, що вони потребують. Особливо буде нестаток їжі. У людей буде нестаток у житті, вони будуть через це вмирати. Тобто буде перенаселення Землі, буде нестаток продуктів споживання. Він шукав у природі вихід, щоб люди не вмирали. Іванов знає, що людям треба в житті робити, щоб жити і не вмирати. Не надіятися на допомогу від когось, а старатися самому собі допомогти в здоровї, житті. Треба кожному самому свідомо по-розумному обмежувати свої основні потреби їжі, одягу, житлового дому. Починати з самого себе, самому доглядати за собою. Для цього Іванов знайшов засоби в природі, він на собі створив науку загартування. Він пропонує всім людям всього світу виконувати такі прості і ефективні заповіді: «Перше. Треба два рази в день, вранці й увечері, купатися холодною водою. 2. З людьми здороватись, жодного чоловіка не проходити. Твоє діло – їм сказати, а їхнє діло – вони як хочуть. 3. Треба знайти чоловіка нужденного, йому треба дати 50 копійок. Сам собі скажи: я, мовляв, ці гроші даю за те, щоб мені не хворіти. 4. У п'ятницю о шостій годині повечеряй, лічи 42 години, у неділю о 12 годині будеш їсти. Вийди надвір, з висоти тягни повітря й говори: Учителю, дай мені здоров'я». Після цього їж, що хочеш, скільки хочеш. Твоє здоров'я – це є все. 5. Не харкай, не плюй на землю, не кури, не вживай алкоголь». Іванов. 8303:34. Передай іншим цей досвід. Ці заповіді Іванов виклав у порадах, відомих під назвою «Дитинка». Щоб вижити в цьому і пристосуватися до умов природи, Іванов всім людям пропонує знати, що є для життя місце на землі Чувілкін бугор. Це місце називається райським місцем. Це святе місце, на ньому людям треба бути без потреб їжі, одягу, житлового дому. На цьому місці треба бути кожному, і навчитися бути без усяких потреб їжі, одягу, житлового дому, отримати здоровя. А потім розказати про це місце іншим людям. Люди цим освітяться і не будуть умирати.

Учитель Іванов говорить своїми словами про деградацію біосфери через діяльність людей і демографічний вибух, і що всім людям робити, щоб вижити: «Що ми з вами робимо — наша найбільша помилка. Ми це діло почали робити, недоробили, умерли. Наша вина – у цьому ділі, це ми в природі починали, узялись за це діло. Воно нам треба й необхідно треба. А природі треба давати, вона в цьому терпить від цього діла. Ми є люди та ще які ми. А скільки нас таких на білому світі, усім треба давати, і не мало, а багато. Цьому немає кінця й краю. 43. Природа — мати рідна, є сили в неї на це діло великі. А все ж цій матері доведеться від цього діла здаватись. Сьогодні дай, завтра дай, і післязавтра дай – цьому всьому кінець прийде. Ці сили, вони видихнуться, мати постаріє, ці сили відійдуть. Які були кліщики, стануть щезати. Природа, вона безсила, умре вона від цього. Ось до чого ми з вами йдемо через цей ось бугор – до життя, але не смерті. Паршек усіх до цього діла закликає й хоче, щоб люди це ось знали. Це одне, а буде друге. Треба робити, а в ділі —усе людське життя, воно технічне, штучним оточено, хімія введена. А ось Чувілкін бугор, він нам усім треба як такий, ми будемо на ньому вчитись як ніколи. Ми цьому так навчимось і будемо жити безсмертними. Ось які будуть наші діла в цьому, нас природа так збереже, як ніколи ніхто. Паршек додумався до того, щоб усіх людей підняти з їхніх могил у праху». Іванов. 7811:42

На цьому бугрі ми, всі люди, навчимося, як жити і терпіти без основних потреб їжі, одягу, житлового дому. Коли є їжа – ми їмо, нема їжі – ми терпимо без їжі без шкоди для здоровя. Так люди не будуть вмирати у звязку з перенаселенням і нестатком, і легко будуть виживати. Буде проблема з перенаселенням при чисельності населення на Землі близько 9 мільярдів чоловік, це буде приблизно через 20 — 30 років. Тому всі люди повинні вже сьогодні знати про наше райське місце і готуватися, прийти на нього вчитися. На бугрі вони будуть учитися жити по-еволюційному, не хворіти, любити людей і природу, дружити, допомагати один одному, бути без усяких потреб. Вони будуть вивчати науку Бога. Доступ до бугра вільний. Це місце всім доступно. Нікому Учитель на дав права кого-небудь не допускати на бугор, щоб бути без усяких потреб. Будуть введені пільги безплатно добиратися до райського місця бугра. Як тільки узнаєте, що є таке для життя райське місце, старайтесь негайно на нього попасти. Будьте підготовлені. Читайте про бугор праці Іванова за 1975 – 1983 роки, щоб бути свідомим, або хоча б Вікіцитати Іванова. Щоб щось зробити практично, спочатку читайте всі праці Іванова, що він написав. В наш час через нестаток особливо страждають діти. Іванов пропонує, перше, дітей взяти на утримання державою, не примушувати дітей, а просити. Це все нам, усім людям, допоможе.

Паршук говорить про бугор: «Учитель прийшов не для того, щоб умирати. Паршек прийшов зі своїми силами до людей для спасіння всіх людей усього світу. Не вмирати, а треба буде жити. Так Паршекові доводиться на цьому бугрі бувати. Воно це робиться як ніколи ніде. Воно все робиться для того, щоби було всім нам легко. 35 Так Паршек малює своєю думкою картину: не треба будуть гроші, не треба техніка, не треба штучне й хімія. Треба єство: повітря, вода, земля —між ними людина. Паршек, він знайшов ці якості на Чувілкіному бугрі, на тому місці, де чоловік так не ступав. А тепер оформляє це місце без усякої потреби, готує його для людей. Чоловік, це ось Паршек, – дослідник цього місця й цього діла. Він не привласнює цей бугор до свого імені. Паршек не за власника, а за спільне діло всіх наших людей. 47. Це тільки знайшовся Паршек, котрий знайшов свою свідомість, на собі застосував, терпить у голоді та в холоді. Так ніхто не робив, крім одного Паршека. Йому Чувілкін бугор поміг без усякої потреби залишатись, як Паршек залишився. Йому природа підказала, що цьому всьому тільки бугор поможе. Він кожному чоловікові, що прийшов, своїм здоров’ям поможе струмом. А якщо в ньому Паршек знайшов ці природні засоби, він ними хвалиться. У цьому ділі не треба ніяких курортів, у цьому всьому ліжко відпаде, годівниця не буде треба. Усе буде робитись без потреби, природно. Повітря, вода й земля – усе це буде помагати. 48. Люди говорять і хочуть безсмертя. А щоб у них вийшло, треба таке місце й такого чоловіка. А в нас таке місце є, де чоловік, він має бути таким, як себе показує Паршек. Це його тіло на бугрі без усякої потреби, без усякого самозахисту й усякої вигоди. Сну  ніякого вночі, стоячи. Хто завоює в природі безсмертя. Це Чувілкін бугор є вся наша їжа, наш одяг, весь мертвий капітал. Чувілкін бугор у природі знайдений для життя людського, він безсмертного характеру, ні на що не замінний. 49. Ні на арктичні умови, ні на атмосферний космос, ні на бурхливі ліси, ні на скелясті гори, ні на рівнини землі чорнозему, ні на які надра чи океанські хвилі Паршек Чувилкіного бугра не проміняє. На Чувілкіному бугрі розташувався із своєю ідеєю Паршек. Там нема ніякої техніки, нема ніякого штучного й не введена хімія. Щоб мертвий капітал був, цього там нема. А є для всього світу всіх людей земний рай. На цьому бугрі не поснідаєш, не пообідаєш і не повечеряєш, спати не ляжеш у м’яку постіль, форми фасонної для краси не одягнеш. А щоб там був дім – він там зовсім не треба Паршеку». Іванов. 7811:32.

Біологічна і соціальна еволюція людини[ред.]

Людина – це біологічна і соціальна істота. Еволюція сучасної людини є біологічна і соціальна, це є система, одне ціле, одне без одного не існує. На етапі еволюції до комуністичної формації суспільний лад створювали залежні люди, не загартовані, які не люблять природу. Вони щодня вживають їжу досита, одягаються до тепла в тілі в теплий хороший одяг, вони живуть у домі з усіма вигодами. Вони неоднаково приймають дві сторони природи: хороше, тепле, холодне, погане. Вони не люблять холодне і погане в природі, приймають у своєму житті тільки хороше і тепле. Вони мають самозахист від природи: їжу, одяг, житловий дім тощо. Вони придбавають ці потреби через тяжкий труд. Суспільний лад на цьому етапі є недосконалий. Сучасне суспільство незагартованих залежних людей є недосконале, люди у всіх формаціях завжди незадоволені, тому вони змінювали їх одна на одну аж до комуністичної. У всіх суспільно-економічних формаціях між людьми всіма немає любові, люди не люблять один одного і природу. У них є ненависть, убивства, крадіжка, смерть, війни між собою, війна людини з природою. Є бідні й багаті, люди хворіють і вмирають. Люди шукають шляхи змінити суспільство на краще. Недосконала соціальна еволюція людини гальмує біологічну еволюцію. На цьому етапі еволюції людина як біологічний вид майже не змінюється, можна сказати, людина як вид відмирає. Удосконалення суспільного ладу дасть поштовх для розвитку біологічної еволюції людини. Щоб у природі народилася людина нового виду, людству треба один еволюційний природний чоловік, щоб він сам жив по-природному близько до природи і вчив людей. З одного нового еволюційного чоловіка почнеться еволюція людини.

В природі існує закон незворотності еволюції органічного світу. Положення про незворотність еволюції вперше сформулював Ч. Дарвін: «Вид, який щезнув, ніколи не може з'явитися знову, навіть якби знову повторилися абсолюно тотожні умови життя — органічні і неорганічні».[6] (Вікіпедія. Еволюція). Із цього закону випливає. Якщо закон дійсний для біологічної еволюції людини, то він також дійсний і для соціальної еволюції, бо людина є біологічна і соціальна істота. Доказом цього є факт, коли в світі зникала яка-небудь суспільно-економічні формація, то на її місце приходила нова, а стара вже не поверталася. Пройшов капіталізм, потім соціалізм, це незворотний процес, після нього за законом має бути еволюційний лад. Це закон еволюції природи. Із закону випливає. Якщо в якій-небудь країна щезнув соціалізм, то за законом еволюції їй треба будувати еволюційне суспільство. Закон незворотності соціальної еволюції сформулював також Іванов П. К.

Біологічна еволюція людини через природний відбір, природа сприяє загартованій людині[ред.]

Проаналізувавши досвід Іванова, ми прийшли до висновку, що в природі утворився нового виду людина, людина загартована. Він дає початок для еволюції нової людини. З 1989 року почався новий етап еволюції людини. Іванов не застуджується і не хворіє, і учить людей, щоб через загартування запобігали всякому захворюванню, щоб не хворіли, не лягали в лікарню, продовжували своє життя. Він на собі і на хворих нужденних людях довів, що загартована людина не хворіє, живе довше, ніж незагартована. Природа людині загартованій дає здоров’я, життя. А раз людина в своєму житті не хворіє, то вона довше живе, ніж людина незагартована. Бо переважно через свої хвороби люди вмирають. Як це відбувається? Природа людині за вчинки утворює хворобу, забирає життєві сили, і тоді людина вмирає. «Тіло без хвороби не вмирає. Спершу природа сили його відбере, і тоді він легко вмирає. Такого чоловіка не народжувалось, щоб він жив вічно». Іванов. 8204:75. «Спитайте в наших учених: кому вони таке життя будують, якщо вони технічними залишаються, штучним вони оточені, хімія введена. Для людей це в природі неминуча смерть – мертвий капітал. А з мертвим жити – треба вмерти». Іванов. 7811:25. Людина, що загартовується, як вид еволюціонує, живе вічно. А людина, що не загартовується, як вид відмирає. Природа сприяє в житті людині загартованій, незалежній, і не сприяє в житті незагартованій людині, вона як біологічний вид відмирає. У цьому суть природного відбору в еволюції сучасної людини через загартування. Паршек говорить про трудову діяльність людини: «Люди із самого початку помилились у своєму ділі. Не треба було починати робити. Це діло почав робити, а потім на іншому ділі він помилився, захворів, похворів і вмер на віки-віків». Іванов. 7804:39. Учитель говорить, що буде з людиною загартованою і незагартованою. «Хто не любить у природі поганого й холодного, умирає на віки-віків. А хто тільки живе в природі різнобічно (тобто приймає холодне і тепле), той живе вічно в природі, йому слава в ній». Іванов. 7804:60. Еволюція людини почалася через Іванова з 1989 року, вона продовжується, і буде продовжуватися вічно, число людей нового потоку збільшується за геометричною прогресією. Іванов є перший еволюційний чоловік. Людина має бути такою, як себе представляє Іванов, загартований, незалежний, еволюційний, чоловік без усяких потреб їжі, одягу, житлового дому. Людина має не застуджуватися, не хворіти, запобігати через загартування-тренування будь-якому захворюванню. Отже, Іванов як представник нового людського виду вмирати не буде, він є безсмертним. І його послідовники теж вмирати не будуть, є безсмертними.

Іванов як еволюційний чоловік приймав усіх, хто звертався з просьбою, через свої руки струмом убивав біль, обливав холодною водою, всім усно давав такі поради, щоб запобігати захворюванню в житті: «Перше. Треба два рази в день, вранці й увечері, купатися холодною водою. (Ін 13:5) 2. З людьми здороватись, жодного чоловіка не проходити. Твоє діло – їм сказати, а їхнє діло – вони як хочуть. (Мф 5:48). 3. Треба знайти чоловіка нужденного, йому треба дати 50 копійок. Сам собі скажи: я, мовляв, ці гроші даю за те, щоб мені не хворіти. (Мф 19:21). 4. У п'ятницю о шостій годині повечеряй, лічи 42 години, у неділю о 12 годині будеш їсти. Вийди надвір, з висоти тягни повітря й говори: Учителю, дай мені здоров'я». Після цього їж, що хочеш, скільки хочеш. Твоє здоров'я – це є все. (Мф 6:13, 9:15). 5. Не харкай, не плюй на землю, не кури, не вживай алкоголь». Іванов. 8303:34. Передавай іншим цей досвід. Це система Іванова.

Людина має бути незалежною від природи, прагнути бути без усяких потреб, їжі, одягу, житлового дому. Паршек говорив, що еволюція – це свідомо не вживати їжу, наше свідоме терпіння без їжі має поступово рости. Він дав приклад терпіння без їжі 24, 42, 66, 108 годин у тиждень. Потім шість діб в тиждень не вживати їжу, два тижні, місяць терпіння без їжі. «У нас на арені стоїть 234 дні, ми ними користуємось без усякої потреби, бо це, що ми робимо в нашому такому житті, ми вводимо еволюцію. Вона росте щодня. 108 годин у тиждень, а 234 дні в році не вживати їжу  це ж є у цьому еволюція – не вживати їжу. Вона – це живий невмираючий факт у природі. Вона ж від нас не терпить, а вільно живе в цьому ділі. Це спільне наше діло». Іванов. 8209:27.

Суспільний лад за наукою Іванова, соціальна еволюція[ред.]

За наукою Іванова, після комуністичного ладу має бути суспільний лад еволюція за наукою Іванова. Це буде справжня соціальна еволюція. На етапі еволюції до Іванова суспільний лад створювали залежні люди. Цей етап можна назвати початковим етапом соціальної еволюції. Справжня соціальна еволюція буде тоді, коли суспільний лад буде створений незалежним еволюційним чоловіком. Іванов як незалежний еволюційний чоловік у своїх працях описав, яким має бути суспільний лад. Нове суспільство має бути побудовано через любов людей один до одного і до природи, жити однією сім’єю. Бажати і робити людям те, що собі хочеш. Просити один одного, але не примушувати. Хочеш жити по-новому – живи, не хочеш – живи по-своєму, і не заважай іншим. Своє впроваджувати, а іншим людям не заважати, їх не ображати. Не вбивати, не красти. Всі природні багатства є спільні, не присвоювати до свого імені землю тощо. Не говорити і не робити несправедливо. Всім життя однакове, зарплата однакова всім дорослим і малим. Діти на утриманні суспільства, а не батьків, як по-старому. Прощати людям провини їхні, не судити, не саджати у в’язницю. «Я прийшов на землю цю вас не такому вчити. У мене така мисль: вас усіх зрівняти, щоб ви були однакові, жили мирно, без усякого зла. Щоб ви не робились між собою ворогами, любов свою проявили». Паршек. 1978.04:38. У суспільстві не повинно бути в’язниці. «За висловом Бога, треба їм, таким людям, в їхньому ділі простити. У них родиться свідома думка,їх Учителевим ученням оточить. Більше він не буде попадати ні в тюрму, ні в лікарню. Буде жити за Божим ділом, ні в кого не буде красти. Усі будуть жити однаково, рівно, однією сім’єю». Іванов. 7804:30. Всі люди в своєму житті запобігають захворюванню за системою, не лягають у лікарню, їх не лікують хімією, штучними, технічними засобами. Медичний лікар має бути сам загартований і вчити всіх інших цьому. Бажати і робити іншим те, що собі хочеш. Милість, любов між людьми. Нема війн між народами, зброї. Отже, суспільний лад досконаліший, кращий, легший, ніж у старих залежних людей. Люди зроблять рай на землі, виженуть смерть від людей. Всім треба свідомість, без свідомості не будемо залишатися, для цього є праці Іванова. Праці Іванова – це життєвий закон прямої дії. Всім треба читати, розуміти, виконувати.

Здорове тіло — здоровий дух, святий дух[ред.]

Протягом всіх суспільно-економічних формацій до Іванова люди у своєму житті не мали духу. Вони жили за рахунок технічного, штучного, введеної хімії. Це не дає здоров’я і життя. Іванов це все штучне в житті людей скасовує і водить людям у природі дух. Здорове тіло, здоровий дух – це еволюція. «Для мене засоби – це повітря, вода, земля – наймиліші невмираючі великі друзі. Повітря, вода й земля – три духа життя». Іванов. 8209:189. «Паршек історію життя всього добре знав. Бог Отець – це самодержавство, Бог Син – це революція, радянська влада. А Бога Духа Святого ще не було. Він буде тоді, коли еволюція прийде в люди. Паршек є еволюційний чоловік. Йому не треба ніякої зброї, йому не треба економіка й політика. Він прийшов зі святим духом». Іванов. 1980.09:184. 25 квітня 1979 року – це його початок як Святого Духа. Іванов створив гімн, в якому вся його ідея. Паршек. 1979.10:64.

Люди Господу вірили, як Богу,
А Він сам до нас на землю прийшов.
Смерть як таку вижене.
А життя у славу введе.
Де люди візьмуться? На цьому бугрі.
Вони гучно скажуть слово.
Це є наше райське місце.
Чоловікові слава безсмертна.

Повітря, вода, земля огороджена духом, стверджує Паршек. «6. Це загартування-тренування є початок життя вічного характеру. Воно веде нас до безсмертя, чоловік робиться в природі новим, ніколи не вмираючим. Йому заслуги. 28. Для мене зима – це Дух Святий, повна в тілі еволюція. 180. Кому доведеш, якщо це зробила сама природа; вона оточила Паршека загартуванням. Він від неї не відмовився, з нею зустрічається з холодом і її проводжає, як свою матір. Для Паршека сніг – Святий Дух, це одна еволюція. 181. Ми із загартуванням-тренуванням перестанемо вмирати». Паршек. 8204:6. «80. Я жду в природі білий сніг, холодну пору, морозні дні. Люблю природу. Ними я радуюсь як своїм тілом, дихаю душею й серцем, духом святим. Жду еволюцію. З усіх днів усім живущим на білому світі я низько кланяюсь, як матері рідній, радуюсь. Я цим хочу сказати всім свої слова: жити треба нам, а вмирати нам не треба – така моя ідея. 113. Капіталісти – отці, революція – сини, а еволюція Дух Святий, вона нам принесе безсмертного чоловіка. Це буде він, йому створено Гімн». Іванов. 8209:80. «Я розумію й у цьому сильно жду свідомість, вона повинна народитись у людях. Отця як такого похоронили, його самодержавство вмерло, на черзі стоїть син революції. Йому на заміну йде еволюція, Дух Святий. Цього люди доб’ються». Іванов. 1981.04:42. «Це загартування-тренування є Дух Святий. 122. Еволюція – свідоме терпіння. Мені ж холодно, але я терплю в цьому свідомо. Любов моя береже себе в житті моєму. Я один такий. Хочу, щоб молодь була такою, як наше загартування-тренування». Паршек. 8211:122. «А еволюція прийде на землю Духом Святим. Це Чувілкін бугор, це райське наше місце, чоловікові слава безсмертна, за що природа стоїть горою. Вона тепер, у цей час, не дає свою згоду на це, що воно може бути. І вказала про це діло, воно буде, 1989 року здійсниться, усе прийде на своє місце. Природа, вона за мене правду свою, завжди вона скаже». Паршек. 1981.09:68. Люди в 1989 році визнали Іванова як Бога, підтримали його ідею, у 1989 році почалася еволюція.

Історія соціальної еволюції в Росії і Україні[ред.]

За наукою Іванова, одночасно з розпадом і кінцем комуністичної системи буде початок еволюційного суспільного ладу, тобто еволюції. За його пророцтвом, еволюція прийде в 1989 році, значить, у цей час буде розпад і кінець комуністичної системи. Це пророцтво здійснилося. Комуністична формація почалася в Росії в 1917 році, в Україні в 1918, і закінчилася в 1991 році, коли розпався Радянський союз і Україна-Русь стала незалежною. Це пророцтво здійснилося, адже 1989 рік близько до 1991 року. Природа правду сказала Іванову. Комуністичний лад проіснував 73 роки. Це пророцтво відбувалося за законами еволюції. Попробуємо це довести науковим методом. Еволюційні процеси описуються послідовністю чисел геометричною прогресією, у котрої кожен член дорівнює сумі двох попередніх членів. Вона називається еволюційною послідовністю. Періоди існування суспільно-економічних формацій можна описати еволюційною послідовність семи чисел: 45, 73, 118, 191, 309, 500, 809. Комуністична формація проіснувала 73 роки. Капіталістична формація за еволюційною послідовністю проіснувала 118 років, що підтверджується на практиці. Феодально-кріпосницька формація проіснувала 73 + 118 = 191 рік, що підтверджується на практиці. І так далі. Сума шести чисел, починаючи з 73, дорівнює 2000. Це число близько до числа 1989, яке пророкував Іванов. Два тисячоліття тому зародилося християнство. Іванов писав, що все приготовано до 2000 року, тобто близько до 1991 року, всі формації здійсняться. А через 45 — 50 років після 1991 року буде загроза життю через демографічний вибух, перенаселення, що примусить людство жити по-еволюційному. Отже, це пророцтво підтверджено. Можна вважати, це науковий прогноз, що буде далі в нашому з вами житті. Це закон природи. Отже, з 1991 року має впроваджуватися в життя еволюційний суспільний лад за наукою Порфирія Іванова. Всі люди, що живуть на білому світі, мають визнати Порфирія Іванова як Бога Землі, йому вірити, виконувати його слово, написане всім людям в його працях.

Будемо жити по-еволюційному, наука загартування[ред.]

Цитати Іванова. «12. Учитель нас усіх учить. Ніхто, крім самого себе, не винен. А винних б’ють. Учити теоретика не треба. Треба своє установлювати, а іншому не заважати. Ось еволюційність одна з усіх, вона була, вона є, і буде вона. Партії не було, а створили її люди. А еволюція є свідомість і буття тут. Без потреб жити треба й уміло. 13. Ховатись не треба  любити треба природу як таку, вона нам простить. Еволюційний чоловік, він прийшов на землю не з чужим, а зі своїм живим енергійним тілом. А чуже є чуже. Йому треба, щоб чоловік був вільний у своєму житті. Це буде діло. Він – господар, захотів він – зробив, йому в житті адміністратор не треба. Він сам знає, що робити в природі у житті. Він повинен мудрецем усе сам робити. Треба навчити себе, щоб увічливістю обслужити дитя, щоб воно розуміло, що його просять. Не треба присвоювати до свого ймення. Треба його вважати спільним. Ось тоді ми будемо жити незалежними. Зла ніякого між людьми не буде, а буде любов у всьому ділі. Зарплата малим, старим буде одна – 33 крб. Ображених не буде. Мало нам буде — усім прибавимо. 14. Робити свідомим, усім треба свідомість, без усякої свідомості ми не будемо обходитись. Якщо треба, значить треба. Жити ми хочемо, значить треба життя будувати, це залежить від нас усіх. Ніякої тюрми, ніякої лікарні не буде, а будемо жити по-еволюційному. Хочеш робити – роби, не хочеш — не треба. Сиди отримуй те, що слід. Це все бережи, як своє добро є. Ми на цю всю будову запрошуємо весь світ, усе людство. Ми не відходимо ні від кого й не відгороджуємося ні від кого. Хочеш жити за нашими умовами – приходь вступай у таке суспільство і живи з нами, такими правами користуйся. А щоб іншого чого-небудь, у нас нічого не буде, а буде між людьми своя рідна любов. Один одному будуть помагати. 15. Захоплення — ніякого, воєн — ніяких. Усі люди рівні отримають права на життя спільного характеру, шукати в природі корисне в труді. Але не буде ні командування, ніякої юстиції, ніякої вояччини, ніякого насильства. А буде просьба одна з усіх наша, така вона є. Тому, хто просить, всюди давалось, дається й буде даватись. А тому, хто стукається, відчиняється. Це було, це є, і воно буде. А тому, хто кричить, відкликаються й спокійно. Будуть усі люди почувати добре. А якщо всім добре, то що може бути від цього краще? 51. На арену прийшла еволюція зі своїми силами, свої дні як такі принесла. 52. Ми стали після цього всього не так жити, як ми до цього жили: простуджувались, хворіли й на віки-віків умирали. Ця історія нам усім нове принесе. Це Чувілкін бугор, він нам ці якості введе. Ми не будемо так важко жити, нас оточить легке, холодне й погане. Ми доб’ємось від природи життя, але не смерті. Ось де виявиться правда, невмируща ідея: їжа не буде треба, одяг теж не буде треба, дім житлового характеру не буде треба. А буде треба всім нам Чувілкін бугор, його такі життєрадісні умови, земний рай: один поруч одного впритул стоять. Нас не буде природа поодинці забирати. Ми будемо мати тепло спільного характеру. Не природа нами, а ми нею будемо розпоряджатись своєю ввічливою просьбою. Нам доводиться просити природу своїм умінням, своєю любов’ю. А любов є для життя все. Лише б захотів, твоя мисль іде по природі до мети. 53. А мета наша всіх така в житті, щоб жити на білому такому світі. Ми вмирати не станемо. Наше діло одне буде – умирати не станемо. 68. Я вважаю, це діло є святе, ним люди мають задовольнити себе. Цей фільм виправдає тим, що це буде треба. 69. Це життєвий такий закон. Солдат більше служити не буде. Армія не знадобиться. Крадіжка припиниться. Хворіти люди перестануть. Усі до одного одержать одне – 33 карбованці. Тюрми не стане, лікарні теж не буде. Учитись так не будемо. Місця теж не стане. У людях проявиться життєва любов. Між національностями війни більше не буде ніколи. Ось чого ми від природи доб’ємось. Умирати зовсім перестанемо. Усі люди, від цього діла вони встануть, їх як таких підніме природа, вона нам дасть наше життя. Ось що ми з вами побачимо, це все життєрадісне. У житті нашому проявиться наше все на землі райське життя, бугор ми з вами для цього діла всі оточимо». Іванов. 1978.05.13:12

«56.Учитель вносить в люди свою еволюційну спільну свідому пропозицію, щоб жити в природі однаково. Не треба ніякої в житті політики, не треба такий ріст економіки. Нам треба рівна одна для всіх зарплата. 57. Ми маємо всі до одного чоловіка із цим утриманням згодитись, і взяти свою належну спільного надбання зарплату від малого до старого 33 карбованці в місяць. Ми повинні всі наявні засоби в житті ліквідувати. Борги наявні людям люди повинні простити. Злоби на кожного чоловіка і ненависті не мати. Випустити всіх ув’язнених і божевільних з моєю ідеєю. Буде нам всім мало – всім прибавимо. 59. Бугор – всім він помічник легкому ділу. Там люди всі однаково живуть, еволюційно, свідомо. 157. Що треба буде зробити, щоб люди між людьми не воювали. Перше – треба всім людям свідомо зробитися бідними рівно. Хто б ти не був у цьому ділі – злочинець, хворий чоловік, старий, малий, професіонал, учений чоловік, здорового характеру чоловік – будь добрий, візьми 33 рубля зарплату. І що хочеш, те й роби. Не створюй у житті зла і ненависті. От тоді-то в цьому суспільстві війни з природою не буде. Адміністративна особа, вона відмовиться від свого я». Іванов. 1978.06:56.

«Все старе, негоже до життя, треба вилучити з людського життя. Армію генеральську і міліцію, всю юстицію. Це закон прокурора, суддю і медицину, школи, інститути. Стати на усвідомлення природної мудрості. Все чуже і мертве з життя прибрати геть. А народити своє живе невмираюче тіло, котре примусить жити в природі вічно. Це буде, і обов’язково це ось буде. Революція щодо цього звершиться. Старе відійде, а нове народиться. Еволюція цього діла прозвучить по всій землі. Люди переродяться на новий лад. Вони перестануть простуджуватися, вони хворіти не стануть. А будуть вони жити в природі вічно». Іванов. 1982.09:168. «Ми більше не будемо самі з собою так воювати. У нас буде мир через ходіння босоніж по землі». Іванов. 1982.11:192.

«23. А холод є в природі, Бог, він любить тих, хто любить його.181. Здоров’я треба буде всім, але природа їм як експлуататорам людей не буде давати. Їх у цьому ділі не стане, природа за них не буде на їхньому боці. Еволюція буде на боці ображених людей, хворих, що не знають. 182. Бідний, нужденний у людях чоловік, він за свою таку бідність, він буде виправданий Божим ділом. Вони йому дуже сильно вірили, що він у них є як такий. А щоб виконувати, то в них не виходить. Вони своїм багатством оточені. Легше верблюду в дірку голки пролізти, ніж багатому пройти в царство небесне. Його не допустить природа. Він жив у ній за рахунок природного добра, за рахунок чужих рук. Паршек своє святе діло еволюції доведе, йому Дух Святий у цьому допоможе. Люди заслужені будуть усі на боці Паршека жити, їх природа прийме, як своїх людей. Вони не будуть так покарані цим поганим ділом, а будуть вони виправдані, їх полюбить Святий Дух. 135. Люди будуть у природі такі, їх природа не буде непокоїти, вони по землі повзати не будуть, а будуть літати в повітрі в атмосфері. Вони зробляться легкими, їх оточить сила розуму. Це чоловіка таке атмосферне буде життя, він буде, як якась у цьому ділі птиця». Іванов. 8212:23.

Як утворюються нації[ред.]

Гіпотеза за досвідом України і Росії. Тисячу років тому на берегах Дніпра процвітала Київська Русь зі своєю руською мовою і руською нацією. Чому Русь так називається? Бо земля наша русою зветься, звідси прикметник «руський». Про це говорить історична пам’ятка «Валесова книга», д. 24г: «Про ту зі старих часів землю нашу Союзу Антів (Київську Русь), яка через кров, щедро пролиту на ній, русою зветься, бо руду (кров) лили, і так в спрагу її до кінця. І буде та земля наша прославлена племенами і родами». 880 р. Частина населення з Русі тоді переселилася на береги ріки Москви, і там утворилася держава Московія з руською мовою і руською нацією, така їхня назва і сьогодні. Пройшло тисяча років, 2000 рік. Яка є їхня мова тепер? В житті націй взагалі існує об’єктивний закон. Лінгвістам відомо факт, що за тисячу років словниковий фонд будь-якої мови змінюється на 20 відсотків, це природно. Отже, мова Русі і мова Московії незалежно змінилася на 20 відсотків відносно початкового стану по-різному, а різниця між цими мовами сьогодні теоретично дорівнює приблизно 40 відсотків. Саме така різниця між цими мовами і є в дійсності, на практиці, це підтверджує гіпотезу. Так утворилося дві нації, бо мова і територія визначає націю. Дві мови – дві нації. Назва Московія змінилася на Росію, а назва Русь на Україна. Отже, утворилося і самовизначилися дві нації. Як їм жити далі? В мирі, дружбі, допомагати одна одній, але не воювати одна з одною зброєю і не знищувати, а змагатися показниками здоров’я, довголіття, загартуванням тощо. З ворога зробити любимого друга. Вони мають завжди пам’ятати, шанувати, прославляти руську землю, руську мову і руську національність. Україну ми будемо називати Україна-Русь, а українців – руськими, українську мову – руською. Паршек також називав себе руським. У цих двох націй одна мати Русь, а її діти мають жити, як одна дружна родина. Так обидві нації будуть процвітати і прогресувати в житті. Паршек любить усі націй. Такі відношення мають бути між усіма націями, державами.

Еволюційні ідеї Паршека і Христа[ред.]

Іванов виконував заповіді Ісуса Христа, написав: «Я зробив те, що колись говорив нам Христос». 1983.02:49. Що говорив Христос? Систему п’яти правил здоров’я Іванов узяв у Христа, доповнив своїм досвідом, виконав сам і навчив людей. Христос заповідав любити Бога і всіх людей. Все, що хочеш, щоб тобі робили люди, те їм роби. Бажай і роби людям те, що собі хочеш. Любити ворогів, з ворога зробити любимого друга. Не вбивай, не кради чуже. Бути незалежними у природі, не турбуватися, що їсти, у що одягатися. Всім життя однакове. Зарплата всім однакова один динарій в день. Прощати людям провини, не саджати у в’язницю. Це все виконав Іванов і навчив людей, тому люди назвали його Великим. Бо Христос говорив, що хто виконає мої заповіді і навчить людей, той Великим назветься в царстві небесному. А хто порушить мої найменші заповіді, той найменшим назветься в царстві небесному. В церкві не виконують слово Христа, і так навчають інших. Людям віруючим пропонуємо вірити тому, хто названий Великим, і виконувати його слово і праці.

Іванов говорить про війни, просьба припинити війни[ред.]

«97. Є війни в житті для народу, як буде? Про це діло говорить природа: «Москва згорить, Київ теж». 98. Десять років треба готувати себе в цьому ділі. Ми в житті злодії, ми вбивці всього. Не бережемо своє тіло, живемо за рахунок чужого, а своє ми хоронимо. Відходимо від природи. Себе хвалимо, Бога в цьому ганьбимо. Вважаємо, що ми є люди праві. Ось чим ми всі програємо в цьому ділі». Іванов. 8009:97. Це пророцтво здійснилося через 10 років, Радянського Союзу не стало. «А про Москву сказала: «Вона не буде жити». Так що всім доля – це природа». Іванов. 8109:68. Ці слова треба розуміти, що Москва не буде жити по-старому, а буде жити по-еволюційцному, по-природному. Київ теж. Пророцтво здійснюється. На жаль з 2014 року Росія веде гібридну ганебну війну з Україною, захоплює області, гинуть люди. Просьба до росіян Росії припинити війну з Україною й іншими народами. Просьба до всіх людей усього світу припинити війни між народами, не треба вже війни, бо Бог Ош на Землю прийшов, через любов творить білий світ, вводить еволюцію.

Еволюційний незалежний чоловік народився[ред.]

20 лютого 1898 року в Україні, в селі Оріхівка, Лутугинського району, Луганської області народився Іванов Порфирій Корнійович. Люди дали йому прізвисько Паршек, також відомо його власне ім’я Ош, яке в перекладі означає Білий. Він українець за походженням, його батько українець. Він народився, як усі люди, 35 років жив, як усі люди залежні. У 1933 році йому прийшла свідомість від природи, що через їжу, одяг, житловий дім люди всі хворіють і вмирають. Це залежність від природи. Природа карає всіх людей хворобами і смертю за нелюбов природи. Він визнав таке людське життя неістинним, неправильним. Він став шукати в природі засоби допомогти всім людям, щоб люди не хворіли і не вмирали. Він знайшов загартування, став сам загартовуватися. Він намагався жити так, як народила його природа: без їжі, без одягу, і житловий дім не треба. При народженні людини вода промила слід, повітря виштовхнуло з тіла матері, земля прийняла тіло для повзання. Він не захищав своє тіло від природи, від холоду і всього поганого. Поступово став ходити в природі зимою і літом без шапки, потім без взуття, потім без усього одягу, крім трусів. І так проходив у природі піввіку. Так він став свідомо жити по-природному, як не жили люди. Він не став жити так, як його навчили люди змалку, людське життя залишив, а сам жив по-своєму, що знайшов у природі. Він один з усіх був незалежний у природі. А раз чоловік живе по-природному, то він свідомо живе по-еволюційному. Отже, Іванов – це еволюційний чоловік. Він полюбив природу як матір рідну, він близько став своїм тілом до природи. Він говорив, що повітря, вода і земля – милі вірні друзі людини, вони в усьому допомагають. Природа за любов йому давала все для життя, його полюбила. Вона дала йому здоров’я, вчення, сили допомагати людям у здоров’ї. Через природу у нього відкрилися сили Бога. Він приймав усіх нужденних, через свої руки струмом убивав біль, обливав водою, давав пораду, що робити в житті, щоб не хворіти. Він калік лежачих ставив на ноги, сліпим відкривав очі, виганяв ракове захворювання тощо, що не могли лікарі. Люди, які вірили в Христа, за корисне діло дали йому назву Переможець природи, Учитель народу, Бог Землі. Згодом він сам себе став називати Богом, як назвали люди. Його мета і робота – допомагати всім людям у здоров’ї, щоб усі люди були здорові, щасливі, не хворіли і не вмирали. Його мета зробити рай на землі, де люди завоюють безсмертя, він знайшов людям райське місце на землі. Учитель Іванов говорить про своє вчення, що це є головна наука серед усіх наук для всіх людей усього світу: «Це є наука, я її на собі розвинув». Іванов.1972.12:20. Іванов полюбив природу, як матір рідну, став близько до неї своїм тілом. Він називав повітря, воду, землю своїми милими любимими друзями, вони йому в усьому допомагали. Він старався жити в природі без усяких потреб: їжі, одягу, житлового дому. Не користувався штучним, технічним. Жив по-природному. Він піввіку жив у природі без одягу, крім трусів, не взувався, ходив зимою і літом босим. Йому було дуже холодно і погано, та він терпів ради блага всіх. Він шукав у природі засоби для життя всім людям, вивчав життя в повітрі, воді, на землі. Він для експерименту був під водою без дихання декілька годин. Він жив без самозахисту в природі протягом усього життя. Це можна назвати еволюцією. Він один еволюційний чоловік. Навпаки, зазвичай люди живуть захищені від природи щодня одягом, житлом, вживають їжу досита. Їхні тіла захищені від природи штучним, тому вони як вид не еволюціонують, цей процес у людстві триває близько 50 тисяч років. Природа Іванова в процесі еволюції обдарувала своїми силами, він став допомагати людям, нужденним у здоров’ї. Учитель говорить: «Вона (природа) сама для цього народила на мені такі сили Бога. Я не падав з неба, як його чекають віруючі. Я виріс між людьми таким». Іванов. 7212:28. Отже, природа в процесі еволюції народила Бога живого чоловіка Іванова. В працях можна докладно узнати всю еволюцію Бога чоловіка Іванов. Іванов говорив, що він далекий від релігії. Іванов не вірив у Бога, якого не бачили, не виконували його слово, він вважав таку віру неправильною. Він вважав, що живого Бога треба бачити, йому вірити, виконувати його слово. Іванов як Бог прийшов на Землю осудити всіх людей. «Ми всі як один дуже сильно грішні за своє зроблене діло. Нас це ось цим оточило. Ми, усі люди, – бандити, убивці, злодії, міняємо природу, продаємо й купляємо. У нас є золото, срібло й мідь. Ним ми, як своїм, розпоряджаємось». Іванов. 7804:18. Влада, церква, медицина перешкоджала його діяльності, понад десять років його держали в тюрмі і психлікарні, де намагалися вбити, підірвали здоров’я. 10 квітня 1983 року Іванов відійшов у вічність. Валентина Леонтіївна сказала, що Учителя живого закопали. Незалежному, еволюційному чоловікові слава безсмертна.Дискретна фізика Еволюційна послідовність

Еволюційна послідовність – поняття еволюційна послідовність у філософії, фізиці, біології.

Еволюційна послідовність[ред.]

Тип 1[ред.]

В природі кожна якість відповідає певній кількості, яка виражена числом. Процес еволюції виражається певною еволюційною послідовністю чисел. Еволюційна послідовність чисел будується за діалектикою.

1).Перший член послідовності виражає початок еволюційного процесу, тому приймемо рівним початковому числу (А). Перший член складається з двох протилежних сторін, між якими виникає суперечність. Вона закінчується запереченням двох протилежних сторін на якомусь етапі. Суперечність закінчується через перехід до двох нових протилежностей. Це початковий член, тезис. 2). Другий член є заперечення першого. Він не дорівнює числу (А), а дорівнює якомусь числу (Х). Другий член складається з двох протилежних сторін, між якими є суперечність, котра закінчується через перехід до двох нових протилежних сторін. Заперечення виникає між ними. Це є антитезис. 3). Третій член є подвійне заперечення. Він є запереченням одного першого члена і одного другого члена, він є синтез двох членів. Подвійне заперечення є перехід в нову якість, він зберігає елементи і властивості попереднього стану, тобто фіксує спадкоємність. Третій член на основі цих властивостей можемо прийняти рівним 2Х. Маємо перші три члени: А, Х, 2Х. Це є арифметична прогресія, у котрої різниця дорівнює Х. Отримуємо послідовність, (n) є ціле натуральне число, натуральний аргумент:

А, Х, 2Х, 3Х, 4Х … nХ. (n → ∞). (1.1).

Тип 2[ред.]

1).Перший член послідовності виражає початок еволюційного процесу, тому приймемо його рівним одиниці, бо еволюція починається з найменшого числа. Одиниця складається з двох протилежних сторін, між якими виникає суперечність. Вона закінчується запереченням двох протилежних сторін на якомусь етапі. Суперечність закінчується через перехід до двох нових протилежностей. Це початковий член, тезис. 2). Другий член є запереченням першого. Він не дорівнює одиниці, а дорівнює якомусь числу Х. Другий член складається з двох протилежних сторін, між якими є суперечність, котра закінчується через перехід до двох нових протилежних сторін. Заперечення виникає між ними. Це є антитезис. 3). Третій член є подвійне заперечення. Він є запереченням одного першого члена і одного другого члена, він є синтез двох членів, або сума. Подвійне заперечення є перехід в нову якість, він зберігає елементи і властивості попереднього стану, тобто фіксує спадкоємність. Третій член можемо прийняти рівним сумі перших двох на основі цих властивостей: 1 + Х. Еволюційна послідовність будується за таким правилом, кожен член дорівнює сумі двох попередніх. Маємо три члени геометричної прогресії. 1, Х, 1 + Х. Послідовність будується за цим законом для будь-якої кількості членів. Знаменник (Х) дорівнює відношенню третього члена до другого: Х = (1 + Х)/X. Звідси маємо квадратне рівняння. Х² – Х – 1 = 0.

Знаходимо корні. Перший корінь: Х1 = 0,5 (1 + √5). Позначимо Х1 = φ. Це число називається золотий перетин: 1,618033…

Другий корінь: Х2 = 0,5 (1 – √5). Друге позначення: Х2 = – 1/φ. Х2 = – 0,618033…

Послідовність з першим коренем: 1, φ, φ ², φ ³… (1.2)

Показник степені є будь-яке ціле число, тому члени послідовності збільшуються необмежено. Зростаюча прогресія. На практиці зручно користуватися аналогічною послідовністю цілих чисел: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55... Або з подвоєними числами: 2, 4, 6, 10, 16, 42, 68, 110. В ній кожен член дорівнює сумі двох попередніх. Відношення між будь-яким членом і попереднім приблизно дорівнює золотому перетину.

Послідовність з другим коренем: 1, – 1/φ, 1/φ², – 1/φ³... (1.3). Прогресія, що убуває, із змінними знаками членів. Показник степені є будь-яке натуральне число. Аналогічна послідовність обернених цілих чисел: 1, – 1/2, 1/3, – 1/5, 1/8, – 1/13, 1/21... Оскільки закони діалектики є загальними законами природи, то і послідовності є загальним законом природи.

Періодична система елементів Менделєєва[ред.]

Приклад в природі еволюційної послідовності типу 1. Система елементів має сім періодів. У першому періоді в атома водню є одна оболонка для одного електрона, у другому – 2 оболонки електронів, у третьому – 3 оболонки електронів, у сьомому періоді атоми елементів мають сім оболонок в яких розміщуються електрони навколо ядра. Всього елементів є 110. Кількість оболонок в елементів у періоді утворюють еволюційну послідовність арифметичну прогресію з різницею 1: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

Кількість електронів в елементну дорівнює порядковому номеру.

Сонячна система[ред.]

Сонячна планетна система. Приклад у природі еволюційної послідовності типу 2. Вісім планет і пояс астероїдів обертається навколо Сонця: Меркурій, Венера, Земля, Марс, пояс астероїдів, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Вони обертаються в одному напрямку, орбіти їхні є майже коло. Середня відстань до Меркурія дорівнює 0.4 астрономічної одиниці, до Венери – 0,7, до Землі – 1,0, до Марса – 1,5, до головного поясу астероїдів приблизно в середньому – 2,8, до Юпітера – 5,2, до Сатурна – 9,5, до Урана – 19,2; до Нептуна – 30. Ряд відстаней емпіричних представимо як послідовність: 0,4; 0,7; 1,0; 1,5; 2,8; 5,2; 9,5; 19,2; 30. Вона співпадає теоретичною послідовність: 0,4; 0,4φ; 0,4φ²; 0,4φ³ … Порівняємо емпіричне значення з теоретичним:

0,4; 0,70; 1,00; 1,50; 2,8; 5,2; 9,5 (емпіричне)

0,4; 0,65; 1,05; 1,69; 2,7; 4,4; 7,2 (теоретичне)

Емпіричні і теоретичні значення співпадають достатньо точно. Астрономічна одиниця є відстань від Землі до Сонця – 150 млн. км. Маси планет в одиницях маси Землі: Меркурій – 0.015, Венера – 0.815, Земля – 1.0, Марс – 0.107, Пояс астер. – 0.001, Юпітер – 318, Сатурн – 95, Уран – 14, Нептун – 17. Головний пояс астероїдів перебуває між орбітами Марса і Юпітера на відстані 2,3 – 3,3 (2,8 серед.) від Сонця. Астероїди обертаються в тому ж напрямку, що і планети. Їхні розміри є від кількох метрів до сотень кілометрів. Можна вважати їх як карликові планети. В сімох планетах зосереджено 93% від усієї маси планет.

Сім планет рухаються за законом еволюційної послідовності типу 2. Сонячна система формується за законом еволюційної послідовності. Орбіти займають незмінні стаціонарні місця в просторі. Вірогідно, на відстані 2,8 відбувається еволюція нової планети з астероїдів. Орбіти поступово заповнюються матерією.

Порфирій Іванов не рекомендує ученим шукали планети в Сонячній системі з метою переселення на них, і не треба переселятися на інші планети. Планети нема на білому світі кращої як Земля.

Автоматична робота серця[ред.]

Автоматична робота серцевого м'язу. Серце має здатність ритмічно скорочуватися під впливом імпульсів, які виникають у самому серцевому м’язі. Автоматична робота серця майже не залежить від нервової системи. Скорочення шлуночків продовжується приблизно 0,3 секунди, вони розслабляються після цього. І весь серцевий м'яз перебуває у стані спокою або загального розслаблення протягом 0,4 – 0,5 секунди. Тривалість всього серцевого циклу дорівнює приблизно 0,8 секунди. Відношення між тривалістю розслаблення і скорочення дорівнює золотому перетину. Значить, це є еволюційний процес, що складається з двох дій: скорочення (тезис) і розслаблення (заперечення, антитезис). При скороченні серця початкова якість накопичується до певної кількості, кількість переходить в нову якість розслаблення. В момент розслаблення кількість накопичується, вона переходить у нову якість скорочення. Цикл закінчується, потім все повторюється. Очевидно, здібність автоматичності руху серця мають усі живі організми, які еволюціонують, вони б не існували інакше.

Рушійна сила еволюційного процесу. Еволюційна послідовність може мати будь-яку кількість членів. Розглянемо послідовності з двома членами. Перший член (а) виражає скорочення, наступний член виражає розслаблення, заперечення першого. Відношення між тривалістю процесів дорівнює золотому перетину: а, аφ, де а – перший член. Якщо перший член (aφ). Тоді буде: aφ, – aφ/φ . Або після спрощення: a φ, – a. Можливо, кінцеве значення є імпульсом для запуску другого циклу послідовності. Другий цикл запускається автоматично після першого циклу. Процес продовжується автоматично необмежено. Рух відбувається по спіралі. Процес починається спочатку. Кількість циклів теоретично є нескінченна, процес вічний. Процес діяльність і відпочинок заперечують один одного періодично. Причина руху, рушійна сила еволюції є в самій еволюційній системі. Цей процес є незалежний від інших систем. Цей процес відбувається на практиці в природі скрізь і в великому, і малому. Цей автоматичний механізм є серцем природи.

Мікроскопічні процеси. Атомна система. Квантова механіка[ред.]

Послідовність (1.1) відповідає багатьом дійсним фізичним системам. Наприклад, квантова механіка, атомна фізика. Послідовність є загальним законом природи. Світ побудований за єдиним законом.

Квантова механіка. Випромінювання чорного тіла[ред.]

Дослідники вивчали взаємодію тіла з випромінюванням. Класична фізика вивчає неперервні величини, вона не може пояснити розподіл енергії по частотам, який спостерігається в природі. Планк зробив припущення: енергія осцилятора з власною частотою (γ) може приймати тільки дискретні значення, кратні величині (hγ). Де h – постійна Планка. Ця основна одиниця енергії (hγ) неоднакова для всіх осциляторів, так як вона пропорційна частоті. Таким чином, енергія осцилятора рівна E = nhγ, де n – ціле число, яке змінюється від нуля до нескінченності. Отримуємо послідовність для енергії:

hγ1, hγ2, hγ3, hγ4…hγn. (n → ∞). (3.1)

Планк отримав точну відповідність між теоретичною формулою і розподілом енергії випромінювання по частотах, яке спостерігається в природі. Дослідники отримали функцію розподілу енергії Планка. (див. Бом. с30).

Атомнаи система[ред.]

Класична фізика не може пояснити будову атома. Нільс Бор (1913 р.) сформулював правильні постулати для атомних систем і узагальнив їх для всіх атомних систем.

1.Атоми можуть довго перебувати в певних станах, стаціонарних станах, в котрих вони не випромінюють і не поглинають енергію. В цих станах атомні системи мають енергії, котрі утворюють дискретну послідовність: E1, E2, E3 … En. Стани ці характеризуються стійкістю, всяка зміна енергії в результаті поглинання або випускання випромінювання або в результаті удару може відбуватися тільки при повному переході (перескакуванням) із одного цих станів в інший.

2. Атоми випускають або поглинають випромінювання тільки строго певної частоти при переході з одного стану в інший. Випромінювання, котре випускається або поглинається при переході із стану Em в стан En, є монохроматичне, і його частота γ визначається з умови: hγ = Em – En. Енергії виражаються арифметичною прогресією з різницею hγ. Нільс Бор розробив теорію атома водню і подібного водню, який має один електрон, на основі цих постулатів. Вона точно відповідає експериментальним даним.

Райдуга. Видиме світло при дисперсії розкладається на спектр сім кольорів. Частоти райдуги утворюються через еволюційну послідовність. Теорія будови атома Бора дає точно спектр райдуги.

Співвідношення невизначенності[ред.]

Формулювання. Якщо вимірювання відбувається з точністю ∆x і якщо одночасно відбувається вимірювання імпульсу з точністю ∆p, то добуток цих двох помилок відповідає виразу: ∆x ∆p ≥ ћ. Аналогічно, якщо енергія системи вимірюється з точністю ∆E, то час, до якого це вимірювання відноситься, повинно мати мінімальну невизначеність, яка дається виразом: ∆E∆t ≥ ћ.

Це є співвідношення невизначеності Гейзенберга. Це співвідношення означає, що (x) і (p) не можуть одночасно мати визначені значення. Якщо значення (x) визначено, тобто ∆x = 0, то ∆p дорівнює нескінченності. Значить, (р) не має ніякого визначеного значення. І навпаки. Якщо (х) і (р) невизначені у відомих границях ∆x і ∆p, то між ними має місце співвідношення невизначеності. Із нього виходить, чим менше ∆x, тобто точніше локалізоване тіло, тим більше ∆p, тобто тим більша невизначеність імпульсу. Автор вивів співвідношення невизначеності на основі хвильових властивостей мікрочастинок Луї де Бройля. Співвідношення представляють собою обмеження для мікрочастинок застосування класичних понять визначеного місцезнаходження й імпульсу.

Співвідношення невизначеності науково пояснює, чому енергія, простір і час має дискретний характер. Дискретний характер є основний у природі, він проявляється в усіх явищах природи. Особливо дискретність проявляється для частинок атомних розмірів. Якщо ∆Х ∆Р ≥ h, ∆T∆E ≥ h, то існує рівність: ∆Х ∆Р = ∆T∆E. (∆ Х/∆Т) ∆Р = ∆Е. Або Е = mV². Якщо швидкість (V) дорівнює швидкості світла, то: Е = m c². Формула Ейнштейна, яка виведена через співвідношення невизначеності. На початку створення Всесвіту існує взаємний перехід енергії і маси за формулою Ейнштейна. На початку створення Всесвіту енергія перетворювалася в елементарні частинки з масою. Потім часточки перетворюються в атоми, молекули, фізичні тіла, планетні системи, галактики. Між ними виникає рух.

Астрономія[ред.]

Розширення Всесвіту[ред.]

У Всесвіті всі галактики взаємно віддаляються, простір розширюється у всі боки. (див. Всесвіт – Вікіпедія).

Закон Габбла-Лемерта – закон астрономії, за яким швидкість взаємного віддалення галактик пропорціональна відстані між ними.

V = H d. (4.1). V – швидкість віддалення галактики від спостерігача, d – відстань до галактики, яка віддаляється зі швидкістю V, H – стала Габбла. H = 67,77 (км/сек)/Мпк = 2,3х10⁻¹⁸ 1/сек.

Якщо вважати, що залежність швидкості розширення Всесвіту від відстані залишилася постійною, то величина, обернена до параметра Габбла, визначатиме час від моменту Великого вибуху, або вік Всесвіту. Його називають також часом Габбла. Він дорівнює приблизно 13,8 мільярдів років. Відстань (d) можна виразити як функцію часу (t).

d = dₒ exp (Ht). dₒ – початкове значення при t = 0. Якщо t = 1/H, то d = dₒe. Величина (t = 1/H) називається час Габбла, визначає вік Всесвіту. Енергія створення Всесвіту в момент початку: Eₒ = h γ = h/T. dₒ = cT = ch/Eₒ. dₒ= 0,3х10⁻⁶ м, якщо Еₒ = 3 ев.

Енергія змінюється за еволюційною послідовністю типу 1: hγ, hγ2, hγ3, hγ4…hγn. (n → ∞). (3.1)

d = (ch/Eₒ) exp (Ht). (4.2).

Можливо, енергія (Eₒ) має психічний характер. Про це говорив Порфирій Іванов, він свідчив зі свого досвіду, як енергія світла перетворюється в масу і кінетичну енергію. Це не співпадає з висновком із моделі Великого вибуху, згідно з яким на початку створення була велика енергія, походження якої невідоме. Всесвіт починається зі створення світла. Наприклад, уявлення світла до реальності, котрий людина бачить очима. Це є енергія психічного характеру. Енергія фотону видимого світла дорівнює приблизно 1 – 3 ев. Потім ця енергія видимого світла перетворюється в масу елементарних частинок за відомим законом Ейнштейна. Іванов стверджує, що люди самі є на білому світі Сонце. Порфирій Іванов пише в праці про свій досвід: 1982.04:с123. «Мені стало легко без головного убору. Я побачив біле світло, моя голова оздоровилась, вона не стала мати захворювання в себе. А раз мозок набрався природних сил, то внутрішність моя загорілась вогнем. Холодна сторона відійшла, а тепло прийшло, від чого нам, таким людям, не відірватись». Іванов стверджує, що Сонця, як ми з вами думаємо, нема. Сонце – це є ми, розумна істота. Всі кажуть, що сонце є. Це Сонце світить не наше. Люди створюють самі. Нам треба буде зробити так без усякого Сонця. Ми не повинні сподіватися ні на що, крім чоловіка. Він завойовує сам у природі. Сонця немає самого. Люди є одні, які тягнуть час до себе. Сонце – це є ми, всі наші земні люди. Сонця немає як такого. Життя національних людей є на нашій планеті Землі. Вони є самі на білому світі Сонце. Їхній розум, життєвий мозок хоче і робить у них. Хазяїн Бог є. Справа наша є холод і погана сторона, треба бути живим без усякого Сонця. Люди є все Сонце, а Сонце є люди.

Енергія (Еₒ) кванту видимого світла фіолетового діапазону дорівнює приблизно 3 ев, частота 4х10¹⁴ 1/сек, довжина хвилі – 380 нанометрів. Ця енергія може перетворюватися у вільні електрони через фотоефект.

Іванов говорить, що «це Сонце світить не наше». Мова йде про інше Сонце, яке на сьогодні ще не створено, але буде створено потім через мільярди років. Люди зараз створюють світло, з якого буде створено наступне Сонце. Якщо світло розповсюджується квантами, кратними (hγ), то і час і відстань твориться квантами. Створення світла визначає створення часу, відстані, простору, енергії, маси, матеріальних тіл. s = c t. Все в природі починається із світла. Природа створює людей еволюційним шляхом для життя, а люди створюють світло, і через світло створюється життя і все в природі, вона вічна.

Процеси у Всесвіті відбуваються за послідовністю (1.1), арифметична прогресія зростаюча і прогресія, що убуває. Послідовність (1.1) виражає створення матерії, кількість галактик зростає, вони розбігаються. Всесвіт розширюється. Створення чого-небудь і знищення його – це є дві протилежні сторони в природі за діалектикою. Очевидно, щось має бути створено спочатку в природі, воно знищується потім. Отже, процес створення чого-небудь випереджає процес знищення його завжди. Це пояснює існування створеного Всесвіту. Матерія створюється в цю мить, вона знищується в наступну мить. Хто створив світ, той знищує його. Процеси створення і знищення описують дві протилежні послідовності. Зростаюча послідовність виражає процес створення чого-небудь, наприклад матерії. Послідовність, що убуває, виражає процес знищення того, що створено спочатку. Процес створення і знищення відбуваються одночасно.

Періодичне стискання і розширення Всесвіту. Очевидно, у Всесвіті відбувається періодичне стискання і розширення матерії у процесі еволюційного розвитку, подібно до автоматичної роботи серця будь-якого організму. Серце будь-якого організму має два еволюційні протилежні процеси: стискання і розслаблення, яке триває довше в 1,6 раз. Процес розширення і стискання Всесвіту є дві протилежності, котрі існують в єдності й боротьбі. Якщо вік Всесвіту, який розширюється, є 13,7 млрд. років, то вік стискання Всесвіту повинен бути близько до віку розширення Всесвіту.

Стискання Всесвіту. Галактика[ред.]

Стискання матерії відбувається в галактиках. (див. Галактика – Вікіпедія). Процес розширення і стискання Всесвіту існує в єдності. Всі зорі в галактиці стискається, рухаються поступово до центру, в тому числі наше Сонце. Еволюція зірок багатьох галактик подібна до еволюції нашого Сонця, яка досліджена. В Сонці відбуваються процеси перетворення речовини в енергію в ядерних реакціях, при цьому Сонце повільно остигає, і в кінці перетвориться в холодний гігант. Вік Сонця, котре світить нам, близько 10 мільярдів земних років, близько до віку Всесвіту. На сьогодні вік нашого Сонця 4,7 млрд років. В кінці еволюційного циклу Сонце охолоне, наблизиться до центру, перестане випромінювати енергію і світло, погасне, Сонце перестане існувати. Вважається, в центрі кожної галактики є гіпотетична «чорна діра», з якої матерія не повертається, тобто матерія знищується. Можна сказати, що зорі в центрі галактики знищуються через вік циклу близько 10 – 13 мільярдів років. Це закінчується один цикл еволюції зорі, за ним починається другий цикл. Люди на Землі сьогодні створюють світло, з якого буде створено наступне Сонце і багато інших зірок, галактик через мільярди років. Всі тіла скупчення рухаються до центра галактики з якогось моменту часу. Відстань їх до центра зменшується, кількість матерії зменшується і тіло зникає в центрі галактики. Зменшення відстані між будь-яким тілом і центром галактики є природний процес. Це є процес стискання, протилежний до взаємного віддалення галактик, ці процеси існують в єдності, один без іншого не існує. Знищення є протилежністю створення матерії. Очевидно, скільки матерії створилося, стільки буде знищено. Закон збереження існує. Матерія не виникає і не зникає в природі, а один вид перетворюється в інший. Причина і рушійна сила еволюції є в самій природі.

Історія[ред.]

Порфирій Іванов дав ідею для побудови еволюційної послідовності. У 1981 році Іванов показав на своєму практичному досвіді голодування, що терпіти без їжі треба певне число годин: 24, 42, 66, 108 годин в тиждень. Він показав послідовність чисел, в якій кожен член дорівнює сумі двох попередніх. Це є еволюційна послідовність. Він направив думку дослідників на пошук наукового пояснення еволюційної послідовності. Іванов говорив: «Цього немає в природі, що це твоє. Раз ти зробив у природі, тобі далося це все, вже це є наше спільне, але не твоє особисте». 1966.07:125. Згідно із заповітом Іванова, ця стаття має статус суспільне надбання. Послідовність будується на основі діалектики.

1. Дві протилежні сторони є в природі, вони існують в єдності і боротьбі. Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. Вони перебувають в єдності, одна без одної не існує. Протилежні сторони взаємодіють постійно в формі боротьби, її результатом є розвиток. Між ними виникають суперечності, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморозвитку світу. Процес закінчується через перехід до двох нових протилежних сторін.

2. Подвійне заперечення є в природі. Об'єкти розвиваються шляхом подвійного заперечення. Кожний ступінь є синтезом попередніх ступенів, і відтворює на вищій основі характерні риси, структуру початкового ступеня розвитку. Подвійне заперечення є необхідним моментом процесу розвитку, умовою якісної зміни об'єктів. Розвитку об'єктів не існує без заперечення попередніх форм. Заперечення відображає не знищення об'єкта, а момент його переходу в нову якість, в якій зберігаються елементи і властивості його попереднього якісного стану, тобто фіксує спадкоємність.

3. Взаємний перехід якісних і кількісних змін. Кількісні зміни поступово накопичуються, на певному етапі розвитку порушують їхню міру, і зумовлюють у них корінні зміни. Якість переходить у кількість, а кількість переходить у нову якість. Нова якість є запереченням початковій якості.

Три стадії еволюційного розвитку. Приклад. В історії людства можна виділити три стадії розвитку людства. Стадія 1. Еволюція. На цій стадії еволюція людини домінувала в житті людей. Люди були близькі до природи, вони любили повітря, воду, землю. Люди загартовувалися в природі, вони були здорові і сильні. Спочатку еволюція була біологічна, потім виникла соціальна еволюція, це були дві протилежності. Між ними існувала суперечність, вона закінчилась через перехід до інших двох протилежностей. Люди заперечили загартування, відійшли від природи. Стадія виражається числом 1. Стадія 2. Вчення Христа. Люди залишили загартування в природі, відійшли близько від природи, прийняли вчення Христа. Вчення Христа домінувало в житті людства. Згодом виявилося, що люди не можуть виконувати вчення Христа повністю, вони можуть вірити в Христа. Між вірою і виконанням існує суперечність, вона закінчилась через перехід до інших двох протилежностей. Стадія є запереченням першої, тому виражається невідомим числом (Х). Стадія 3. Синтез еволюції і вчення Христа. Люди заперечили одне вчення Христа, а прийняли синтез загартування і вчення Христа. Порфирій Іванов створив через свою практику вчення, яке є синтез еволюції і вчення Христа. Зараз синтез еволюції і вчення Христа домінує в житті людства. Стадія виражається числом (1 + Х). Три числа створюють еволюційну послідовність: 1; Х; 1 + Х.

Література[ред.]

 • Сухан В. В. Хімія. – К.: Либідь, 1993. – 408 с.
 • Бом Д. Квантова теорія. – М. 1965. – 728с.
 • Шпольський Д. Атомна фізика. Т 1. – М. Наука. 1974. 576с.
 • Гурштейн А. А. Вічні таємниці неба. – М. 1973. 255с.
 • Баренбаум А. А. Галактика. Сонячна система. Земля./М:ГЕОС – 2002.
 • Лансберг Г. С. Оптика. – М. 2006. – 848с.

примітки[ред.]

 1. https://uk.wikipedia.org/wiki/Демографічний_вибух
 2. Population seven billion: UN sets out challenges|date=2011-10-26
 3. Доповідь ООН
 4. World Population Clock — Worldometers
 5. International Data Base (IDB) — World Population
 6. https://uk.wikipedia.org/wiki/Еволюція