Кримськотатарська мова/Вступ

Матеріал з Вікіпідручника

У давнину кримські татари використовували рунічне письмо, потім арабську абетку, згодом перейшли на латиницю. Однак у 1930-х роках почався процес русифікації кримчан і мову було кирилізовано. Після розпаду СРСР повернуто використання латиниці.

Сучасна кримськотатарська мова має слова, запозичені з арабської, перської, грецької, української і російської та ін. Нові слова утворюються приєднанням до кореня чи основи словотворчих афіксівінфікси (додавання в корінь слова), суфікси (закінчення). Префікси і прийменники у мові відсутні. Проте, деякі слова запозичені без змін (напр, telefon, kompyuter).

При читанні наголос завжди ставиться на останній склад слова.

Побудова речення доволі відрізняється від української:

  • підмет завжди ставиться перед присудком та вони узгоджуються в числі і особі,
  • означення – перед словом, що його означує,
  • підрядне речення передує головному.