Сербська мова/Абетки

Матеріал з Вікіпідручника

Для запису сербської мови у різні часи вживалися усі три найбільш поширені абетки глобального суспільства: латинка, кирилівка і арабська в'язь (переважно за часів Османської імперії). Нині з них вживаються в основному перші дві.

Букви у таблиці впорядковано згідно з кириличним варіантом:

Кири-
лиця
Лати-
ниця
Приблизна
вимова
Аа Aa [a]
Бб Bb [б]
Вв Vv [в]
Гг Gg [ґ]
Дд Dd [д]
Ђђ Đđ м'яке [джь]
Ее Ee [е]
Жж Žž [ж]
Зз Zz [з]
Ии Ii [і]
 
Кири-
лиця
Лати-
ниця
Приблизна
вимова
Jj Jj [й]
Кк Kk [к]
Лл Ll [л]
Љљ Lj lj [ль]
Мм Mm [м]
Нн Nn [н]
Њњ Nj nj [нь]
Оо Oo [о]
Пп Pp [п]
Рр Rr [р]
 
Кири-
лиця
Лати-
ниця
Приблизна
вимова
Сс Ss [с]
Тт Tt [т]
Ћћ Ćć (м'яке) [ч]*
Уу Uu [у]
Фф Ff [ф]
Хх Hh [х]
Цц Cc [ц]
Чч Čč (тверде) [ч]*
Џџ Dž dž тверде [дж]
Шш Šš [ш]

* В багатьох діалектах різниця в звучанні букв ћ і ч відсутня.