Перейти до вмісту

Латинська мова

завершено на 0%
Матеріал з Вікіпідручника

Абетка[ред.]

1490

Класична латинська абетка має наступний вигляд:

Aa - [а], Bb - [б], Cc - [ц] або [к], Dd - [д], Ee - [е], Ff - [ф], Gg - [ґ], Hh - [г], Ii - [і], Jj - [й], Kk - [к], Ll - [ль], Mm - [м], Nn - [н], Oo - [о], Pp - [п], Rr - [р], Ss - [с], Tt - [т], Uu - [у], Vv - [в], Ww - [в] або [вв], Xx - [кс], Yy - [и] (і грецьке) або [ьу], Zz - [з]

Первісно в абетці були відсутні літери J, K, U, W - їх заміняли літери I, C, V.

Деякі найбільш вживані слова та вирази[ред.]

Слово Переклад
est є
sunt є, суть
fuit був
et і
in в
de із, про
ex із
ad до
pagina сторінка (назив. відмінок однини)
paginam сторінку (аккузатив, знахідний відмінок однини)
paginae сторінки (родов. відмінок однини)
paginarum сторінок (родов. відмінок множини)
supra над
de usoribus про користувачів
de nominibus propriis про імена власні
sciere знати, знання
scient знаючий
scientia знання, наука
inter між
per для
ludus, lusus гра
ludi ігри
ludi luduntur ігри граються, в ігри грають
lusor гравець, лузер
haec цей

Посилання[ред.]

Повернутися до змісту