Французька мова/Алфавіт

Матеріал з Вікіпідручника
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Французька абетка базується на латинській абетці і складається з 26 літер з п'ятьма діакритичними знаками і двома лігатурами.

Написання Звуки, що позначає Французька назва Український відповідник Написання Звуки, що позначає Французька назва Український відповідник
A a [a] [ɑ] а а N n [n] ɛn ен
B b [b] be бе O o [o] [ɔ] о о
C c [s] [k] se се P p [p] pe пе
D d [d] de де Q q [k] ky кю
E e [e] [ɛ] [ə] [œ] œ як ьо після приголосних R r [ʁ] ɛʁ ер
F f [f] ɛf еф S s [s] [z] ɛs ес
G g [g] [ʒ] ʒe же T t [t] [s] te те
H h - аш U u [y] y як ю після приголосних
I i [i] i і V v [v] ve ве
J j [ʒ] ʒi жі W w [v] dublve дубль-ве
K k [k] ka ка X x [ks] [gs] [s] [z] iks ікс
L l [l] ɛl ель Y y [i] [j] igrek ігрек
M m [m] ɛm ем Z z [z] zɛd зед

Звуки[ред.]

Детальніше: Фонетика

У французькій мові 15 голосних, 3 півголосні та 20 приголосних звуків.

Голосні звуки:

[a], [ɛ], [ɛ̃], [e], [i], [œ][1], [œ̃], [ø], [y], [ɔ], [ɔ̃], [ɑ], [ɑ̃], [o], [u].

Звуки, позначені тильдою — назалізовані, тобто вимовляються в ніс.

Півголосні звуки:

[j], [w], [ɥ].

Примітки[ред.]

 1. Позначається в транскрипції також [ə] в коротких службових словах та в ненаголошених складах

Accents (діакритичні знаки) і лігатури[ред.]

 • accent aigu (аксóн еґю): гострий наголос (´) — вживається лише над буквою «e» (і лише у відкритому складі) та позначає закриту вимову голосної [e]
  • Приклад é: bébé (дитина), marché (ринок);
 • accent grave (аксóн ґрав): тупий наголос (`) — ставиться над голосною і позначає відкриту вимову голосної [e]
  • Приклад è: pèrè (батько), très (дуже)
 • accent circonflexe(аксóн сіркумфлекс): ^ — ставиться над літерами a (Â â), e (Ê ê) та o (Ô ô) для позначення подовжених звуків. Не впливає на вимову літер i (Î î) та u (Û û), але змінює значення слів.
  • Приклад î & û:
   • різна вимова: croître (рости) - croire (вірити)
   • однакова вимова: sûr (впевнений) - sur (на)
  • Приклад ô: â bientôt (до скорого)
 • accent tréma (аксóн трема): дві крапки зверху (◌̈ ) — використовується з літерами e (Ë ë), i (Ï ï), u (Ü ü) та y (Ÿ ÿ) і позначає роздільну вимову голосних у сполученнях.
  • Приклад ◌̈ : Noël (Рідзво), різна вимова: maïs (кукурудза) - mais (але)
 • accent cédille (аксóн седій): Ç — вживається тільки з літерою c (Ç ç), позначає вимову [s] замість [k] перед голосними.
  • Приклад ç: garçon (хлопчик), français (французький)
Лігатури

Ææ Œœ. Нерідко замінюються на дві літери: ae (або фонетичний запис é), oe