Модуль:Wikibase

Матеріал з Вікіпідручника

Документацію для цього модуля можна створити у Модуль:Wikibase/документація

-- Модуль для функціонала Вікіданих
local M={};

local function tabletostr(t,fmt,s,o,c)--не для використання на сторінках
  if type(t)=="table" then
      local f={};
      for k,v in pairs(t) do
        table.insert(f,string.format(fmt or '%s = %s',k,tabletostr(v,fmt,s,o,c)))
      end;
      table.sort(f);
      return (o or '')..table.concat(f, s or '')..(c or '')
    else return tostring(t)
    end
end

function M.wbview(ref,id)--допоміжна функція для підпису з Вікіданих
  local l=mw.wikibase.label(id);
  return l and ( l==ref and l or ref..'|'..l..(mw.ustring.lower(l)==mw.ustring.lower(ref) and '' or '<sup>*</sup>') ) or ref
end

function M.id(f)-- Елемент поточної сторінки на Вікіданих
  --Якщо викликаний із параметром, дістає id значення данної властивості, інакше повертає id сторінки
  --Другий параметр - роздільник, якщо значень кілька ("; " за замовчуванням),
  -- або можна вказати номер параметром n. Третій параметр - формат для строкової властивості,
  -- за замовчуванням "%s"
  local function try()
	  local e = mw.wikibase.getEntityObject();    
	  if f.args[1] then
			local function gv(i)
				local z=e.claims[f.args[1]][i].mainsnak.datavalue;
				if z.type == 'wikibase-entityid' then
					return 'Q'..z.value['numeric-id']
				else
					return string.format(f.args[3] or '%s',tabletostr(z.value,"%s",'; ','{','}'))
				end
			end
			if f.args['n'] then
				return gv(tonumber(f.args['n']))
			end
			local p,h = e.claims[f.args[1]],{}
	    for n,v in pairs(p) do
				h[n] = gv(n)
			end
			return table.concat(h,f.args[2] or "; ")
		else 
			return e.id
		end
	end
	local r, result = pcall(try);
  if r then
  	return result;
  else
  	return '';
  end
end

function M.struc(f)-- Відлагоджувальна функція, має бути перенесена в окремий модуль
  --Структуру див. [[mw:Extension:WikibaseClient/Lua#Entity table and data structure]]
  local function try()
  	local i,e = 1,mw.wikibase.getEntityObject();
	  while f.args[i] do
	    e = e[ f.args[i] ] or e[ tonumber(f.args[i]) ];
	    i = i+1
	  end
		return tabletostr(e,f.args['f'],f.args['s'] or '; ','{','}')
	end
	local r, result = pcall(try);
  if r then
  	return result;
  else
  	return '';
  end
end

function M.label(f)--Коментар до елементу Вікіданих у 1-му параметрі
  local function try()
	  local id=f.args[1] or mw.wikibase.getEntityObject().id; -- error, якщо нема елемента
	  return mw.wikibase.label(id)
  end
	local r, result = pcall(try);
  if r then
  	return result;
  else
  	return '';
  end
end

function M.labelq(f)
	local id = f.args[1]
	local entity = mw.wikibase.getEntity(id)
	if entity and entity.labels then
		local label = entity.labels['uk']
		if label then
			return '[[:d:'..id..'|'..label.value..' <small>('..id..')</small>]]'
		   else
			return '[[:d:'..id..'|'..entity.labels['en'].value..' <small>(in English; '..id..')</small>]]'
		end
	end
end

function M.labelp(f)
	local id = f.args[1]
	local entity = mw.wikibase.getEntity(id)
	if entity and entity.labels then
		local label = entity.labels['uk']
		if label then
			return '[[:d:Property:'..id..'|'..label.value..' <small>('..id..')</small>]]'
		   else
			return '[[:d:Property:'..id..'|'..entity.labels['en'].value..' <small>(in English; '..id..')</small>]]'
		end
	end
end

function M.iwiki(f)-- Інтервікі для вказаної мови (лише з ВД)
  local function try()
	  if f.args[1] then
	    return mw.wikibase.getEntityObject().sitelinks[f.args[1]..'wiki'].title
	  else-- список інтервік
	    local r={};
	    for k,v in pairs( mw.wikibase.getEntityObject().sitelinks ) do
	      table.insert( r, string.format(f.args['f'] or "* [[:%s:%s]]\n", v.language, v.title) )
	    end
	    return table.concat(r)
	  end
	end
	local r, result = pcall(try);
  if r then
  	return result;
  else
  	return '';
  end
end

function M.iwikiall(f)-- Усі посилання, прив'язані до елементу на ВД, у т.ч. Вікігід та Сховище
	local function try()
	  if f.args[1] then
	    return mw.wikibase.getEntityObject().sitelinks[f.args[1]].title
	  else-- список інтервік
	    local r={};
	    for k,v in pairs( mw.wikibase.getEntityObject().sitelinks ) do
	      table.insert( r, string.format(f.args['f'] or "* [[:%s:%s]]\n", v.language, v.title) )
	    end
	    return table.concat(r)
	  end
	end
	local r, result = pcall(try);
  if r then
  	return result;
  else
  	return '';
  end
end

function M.page(f)-- сторінка Укрвікі (треба перевірити) для даного елемента
  local function try()
		return mw.wikibase.sitelink(f.args[1])
	end
	local r, result = pcall(try);
  if r then
  	return result;
  else
  	return '';
  end
end

function M.wdprops(f)-- список усіх властивостей із ВД у вигляді, придатному для читання людиною
  local function try()
	  local e,r = mw.wikibase.getEntityObject(),{};
	  for p,a in pairs(e.claims) do
	    local label = mw.wikibase.label(p) or string.format([[d:%s]],p);
	    local vals = {};
	    for n,v in pairs(a) do
	      local w=v.mainsnak.datavalue;
	      vals[n]=(
	        w.type=='wikibase-entityid'
	        and '[['.. M.wbview(
	          mw.wikibase.sitelink('Q'..w.value['numeric-id'])
	          or 'd:Q'..w.value['numeric-id'],
	          'Q'..w.value['numeric-id']
	        )..']]' or M.tabletostr(w.value)
	      )
	    end
	    table.insert(r, string.format(
	      f.args['f'] or '\n|-\n|rowspan=%i|%s\n|%s',
	      #vals,
	      label,
	      table.concat(vals,f.args['s'] or '\n|-\n|')
	      )
	    )
	  end--for
  	return table.concat(r)
  end
	local r, result = pcall(try);
  if r then
  	return result;
  else
  	return '';
  end
end

return M