Нижньонімецька мова/Мовотвір

Матеріал з Вікіпідручника

Вимова[ред.]

Стандартної вимови, так само як стандартного написання немає. Частіше за все використовуються написання нідерландської або верхньонімецької мов.

Визначники (артиклі)[ред.]

Неозначені артиклі - en, een або 'n (один, деякий, якийсь).

Означені артиклі - de або dat. Визначник de вживається для множини іменників і однини іменників чоловічого і жіночого роду. Визначник dat вживається для однини іменників середнього роду.

В нижньонімецькій мові на відміну від верхньонімецької для різних відмінків існує лише одна форма артиклів.

Займенники[ред.]

Власні займенники[ред.]

ik я, аз, I (англ.), ich (нім.), ik (ід.)
du ти, you, du
he він, цей, той, he, er, der
se вона, ця, та, she, sie, die
dat воно, це, те, it, the, that, es, das
wi ми, we, wir
ji ви, you, ihr
se, sei вони, ці, ті, they, the, sie, die

Присвійні займенники[ред.]

mien (-en) мій, my, mein
dien (-en) твій, your, dein
sien (-en) його, his, sein
ehr, hör, höhr (-en) її, her, ihr
sien (-en) його, its, sein
uns, us (-en) наш, our, unser
juun (-en) ваш, your, euer
jüm ehr(en), jümmehr(en), jüm hör(en) їх, цих, тих, their, ihr

Закінчення -en або -n вживається в обов'язковому порядку лише з іменниками чоловічого роду, в іншому випадку може вживатись будь-який з обох зазначених варіантів займенників. Присвійні займенники жіночого роду однини hör і höhr - специфічні для західних діалектів, особливо східнофрізського.

Запитальні займенники[ред.]

wokeen, 'keen хто, який, who, wer
woneem де, where, wo
wo, woans, wodennig як, how, wie
wat що, яке, що за, what, was
worüm, woso як, why, warum, wieso
wanner, wenn коли, when, wann
woto як, чому, why, wozu
(vun) wegen wat why, weshalb
welk котрий, which, welches
wen sien котрий, чий, whose, wessen
wen кому, whom, wem, wen

Іменники[ред.]

Передача відмінків[ред.]

В деякому розумінні можна говорити про те, що в низовій німецькій іменники можуть бути в одному з трьох відмінків - називному, родовому і давально-знахідному (аккузативі).

Однина de Mann || чоловік den Mann sien, den Manns || того чоловіка, того чоловіка його den Mann || того чоловіка, тому чоловіку Множина de Mannslü, de Mannen || чоловіки, люди de Mannslü ehr, de(n) Mannen ehr || чоловіків, людей, тих чоловіків їх de Mannslü, de Mannen || тих чоловіків, тим чоловікам

Множина іменників[ред.]

Множина в більшості випадків утворюється подібно до англійської і нідерландської:

Закінчення || Приклад || Переклад і примітки -s || de Kaptein - de Kapteins || капітани, captains немає закінчення (інколи умлаут) || dat Huus - de Hüüs || будинки, houses -en, -n || de Hann - de Hannen || руки, hands -er/-ers || dat Wief - de Wiever(s) || жінки, wifes -lü || de Mann - de Mannslü || чоловіки, men, (закінчення множини -lü походить від слова люди, Leute і може вживатись для іменників, що позначають людей)

Деякі закінчення іменників[ред.]

Для утворення іменників, що позначають жінок від іменників, що позначають чоловіків інколи вживається закінчення -sch(e), подібно до того як у верхньонімецькій вживається -in а в українській чи російській -ша. Варто бути обережним, так як форма на -sch(e) може звучати дещо неввічливо. Приклад:

de Kaptain - de Kaptainsch (капітан - капітанша) de Lehrer - de Lehrersch (вчитель - вчительша, Lehrer - Lehrerin)

Закінчення -de і -tüch дають змогу утворювати абстрактні поняття (типу англ. -ty, укр. -та, -ство):

leev (любимий, коханий, liebe) - Leevde (любов, кохання, das Liebe)

grön (зелений, green) - Grööntüch (зелень)


Суффікс -eree.

loopen (бігти) - Looperee (біг)

Мовотвір[ред.]

ik я, аз, I (англ.), ich (нім.), ik (ід.)
du ти, you (англ.), du (нім.)
di тебе
-st -єш, -st (нім.)
he він, той, he (англ.), er (нім.)
hest маєш, hast (нім.), have (англ.), habes (лат.)
op на, по, up (англ.), auf (нім.), oyf (ід.)
na по, на, on (англ.), an (нім.)
över на, над, over (англ.), ober, über(нім.)
de це, те, the (англ.)
to до, to (англ.), zu (нім.)
vun із, від, от, von (нім.), ex (лат.)
un і, und (нім.), and (англ.), un (ід.)
is є, єсть, ist (нім.), is (англ.), is (ід.)
-t -, -т, -t (нім.), -s (англ.), -th (староангл.)
hett має, имеет, hat (нім.), has (англ.), hath (староангл.)
leevt жив, lebte (нім.), lived (англ.)
mit із, с, with (англ.), mit (нім.)
en один, a, an (англ.), ein (нім.)
een один, one (англ.), ein (нім.), un (ід.)
-lich -ий, , -ський, -like (англ.), -lich (нім.), -lejk (нідер.), -lik (ід.)
-ig -ий, -ський, -ig, -ich (нім.), -ick (англ.), -ic (староангл.)