Перейти до вмісту

Основи інформатики

завершено на 25%
Матеріал з Вікіпідручника


1. Вступ. повідомлення та інформаційні процеси

Основи інформатики/informatics. Інформація і повідомлення. Властивості інформації. Інформаційні процеси

Основи інформатики/Форми і способи подання повідомлень. Кодування повідомлень

Поняття про сучасні засоби зберігання й опрацювання повідомлень. Одиниці вимірювання ємності запам’ятовуючих пристроїв

2. Інформаційна система та її складові

Структура інформаційної системи: апаратна та інформаційна складові, їх взаємодія

Техніка безпеки при роботі на комп’ютері. Правила підготовки комп’ютера до роботи

Пристрої введення-виведення даних

Процесор

Пам’ять комп’ютера. Внутрішня пам’ять комп’ютера

Зовнішні запам’ятовуючі пристрої комп’ютера

Основні характеристики комп’ютера

Основи інформатики/Історія обчислювальної техніки

Огляд сучасної обчислювальної техніки. Основні галузі застосування комп’ютерів

Види програмного забезпечення інформаційної системи

Операційна система, її функції

Поняття файла

Інсталювання програмних засобів

Комп’ютерні віруси

Поняття про стиснення даних. Архівація файлів

4. Прикладне програмне забезпечення

4.1. Графічний редактор

Системи опрацювання графічної інформації. Типи графічних файлів

Графічний редактор і його призначення


4.2. Текстовий редактор

Системи опрацювання текстів, їх функції

Введення тексту з клавіатури. Редагування тексту

Робота з фрагментами тексту: виділення, перенесення, копіювання, форматування, пошук, заміна

Робота з таблицями

Робота з графічними об’єктами в середовищі текстового редактора

Форматування документа

4.3. Комп’ютерні презентації

Поняття комп’ютерної презентації

4.4. Табличний процесор

Електронна таблиця та її основні об’єкти. Табличний процесор

Введення і редагування даних

Використання обчислень, функцій та операцій

Побудова діаграм і графіків

Упорядкування і пошук даних. Фільтрування даних

4.5. Бази даних. Системи управління базами даних

Поняття про бази даних та їх види

Проектування бази даних і створення структури бази даних

Введення та редагування даних

Пошук, упорядкування та фільтрування даних

Використання запитів. Форми. Звіти

5. Глобальна мережа Інтернет

Комп’ютерні мережі

Глобальна мережа Інтернет. Інформаційний зв’язок у мережі Інтернет

Принципи роботи з HTML. Створення та перегляд

Пошук інформації в мережі Інтернет. Пошукові системи

Електронна пошта

Інформаційна безпека при роботі в мережі Інтернет

6. Комп’ютерне моделювання. Основи алгоритмізації та програмування

Інформаційні моделі. Основні етапи комп’ютерного моделювання

Алгоритми. Виконавець алгоритму. Базові структури алгоритмів

Порядок складання алгоритмів. Поняття програми

Величини. Типи величин. Опрацювання величин

Вказівка про надання значення. Формальні і фактичні параметри

Виконання й аналіз правильності алгоритмів і програм

Вказівки розгалуження

Вказівки повторення

Табличні величини. Алгоритми опрацювання табличних величин

Алгоритми пошуку елементів у таблиці

Алгоритми впорядкування лінійних таблиць

Основи інформатики/Scratch