Перейти до вмісту

Поняття мови програмування. Складові мови програмування

завершено на 100%
Матеріал з Вікіпідручника

назва попереднього уроку · назва наступного уроку

Вікіресурси[ред.]

Тема[ред.]

 • Поняття мови програмування. Складові мови програмування

Мета[ред.]

 • ознайомлення з мовами програмування; сформувати поняття: інтегроване середовище програмування сформувати вміння користуватися послугами середовища програмування для створення програм;
 • розвивати логічне мислення та креативність;
 • виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної техніки.

Тип уроку[ред.]

 • Комбінований

Обладнання та наочність[ред.]

 • дошка, комп’ютери з підключенням до мережі Інтернет, підручник, навчальна презентація.

Хід уроку[ред.]

Організаційний момент[ред.]

 • 1) Привітання із класом
 • 2) Повідомлення теми і мети уроку

Актуалізація опорних знань[ред.]

 • 1. Що називають алгоритмом та програмою?
 • 2. Що або хто може бути виконавцем алгоритму?
 • 3. У якій формі можна подати алгоритм?
 • 4. Що називають середовищем виконання алгоритму?
 • 5. Як створюють програми та проекти в середовищі Скретч?

Мотивацій навчальної діяльності[ред.]

Ви бажаєте створити універсальну програму для школяра… Як це зробити?

Пояснення нового навчального матеріалу[ред.]

 • Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується проектор, та матеріал підручника) Перейдіть за посиланням Комп'ютерна програма та напишіть означення собі в зошит. У процесі своєї роботи програма опрацьовує дані. Дані, які потрапляють до програми від певних пристроїв (наприклад, з клавіатури або від датчика температури) або від іншої програми, або з іншого джерела (наприклад, з текстового файлу), називають вхідними (початковими) даними.

 • Під час виконання програми утворюються і опрацьовуються й інші дані, які називають проміжними даними.
 • Якщо метою виконання програми є отримання певних даних, то ці дані називають вихідними (результуючими) даними.
 • Що таке мова програмування? Робота з підручником: п.5.1 (ст.154-162) та вікіпедією
 • Мова програмування - це мова, яку використовують для запису алгоритмів, призначених для виконання комп’ютером.
 • Мова програмування, як і будь-яка інша мова, має такі складові:
 • 1) набір символів, з яких утворюють слова та речення цієї мови - алфавіт;
 • 2) сукупність спеціальних слів, які мають однозначне пояснення та застосування – словник;
 • 3) систему правил складання базових конструкцій мови – синтаксис;
 • 4) правила семантики, що пояснюють, яке смислове значення має опис кожної з вказівок програми і які дії повинен виконати комп’ютер під час виконання кожної з таких вказівок.
 • Використання символів, що не входять до алфавіту мови програмування, неправильне написання словникових слів, порушення синтаксичних правил призводять до неможливості виконання комп'ютером відповідної команди. Такі порушення називають синтаксичними помилками.
 • Чим відрізняються мови програмування?
 • Мови програмування можна поділити на дві групи: мови низького рівня та мови високого рівняКурсивний текст.
 • Машинна мова – набір команд, які виконуються безпосередньо центральним процесором. Працювати людині-програмісту з такою мовою важко через велику кількість команд у двійкові формі.
 • До мов низького рівня належать мова асамблер. У мові асамблера виконуються символьні позначення команд, які легше зрозуміти й запам’ятати.
 • Програма, записана мовою програмування високого рівня, містить команди, що схожі на звичайні слова, записані англійською мовою. Наприклад, програма, записана мовою програмування Python, містить команди print – друкувати, while – поки, if – якщо тощо.
 • За технологією програмування розрізняють:
 •  процедурні мови – програма, складається із набору підзадач (процедур), які реалізують завдання;
 •  об’єктно-орієнтовні – головними елементами алгоритму є клас – новий тип даних, що розширює мову, й об’єкт, що має властивості та методи – дії, які виконуються об’єктом;
 •  декларативні – мови створення програм зі штучним інтелектом;
 •  мова скриптів (мова сценаріїв) – мова, розроблена для запису «сценаріїв» – послідовностей команд, які користувач може виконувати на комп’ютері.
 • Які засоби необхідні для виконання створених програм?
 • Транслятор – програма, яка записує команди програми, описаної деякою мовою програмування, машинною мовою
 • Компілятор зчитує одразу всю програму й переписує її машинним кодом або мовою асамблер. Процес трянсляції, який при такому підході називаюбть компіляцією, відбувається один раз, і результат перекладу зберігається в окремому файлі.
 • Інтерпретатор зчитує вихідний код програми по одній команді й одразу намагається їх «перекладати» та виконувати. Це дає змогу програмісту швидше перевіряти правильність виконання програми та знаходити помилки в коді.

Середовище програмування – це комплекс програм, що містить засоби автоматизації процесів підготовки та виконання програм користувача, а саме:

 • 1) редактор текстів програм – у ньому можна створювати й редагувати текст програми;
 • 2) довідково-інформаційну систему про мову програмування та середовище;
 • 3) бібліотеки, у яких зберігаються найбільш уживані фрагменти програм або цілі програми;
 • 4) компілятор чи інтерпретатор, використання якого дає змогу швидко знайти в програмі помилку та виправити її;
 • 5) покроковий «виконавець» програми.

Засвоєння нових знань, формування вмінь[ред.]

Завдання 1. Працюємо в парах

 • Знайдіть в Вікіпедії та в Інтернеті відомості про історію виникнення різних мов програмування. Обговоріть і сплануйте, як можна було б подати знайдені відомості на лінії часу та в якій програмі зручно було би створити лінію часу. Створіть її.
 • Практичне завдання.
 • Робота за комп’ютером
 • 1) Повторення правил безпечної поведінки за комп’ютером.
 • 2) Інструктаж учителя.
 • Підручник ст. 163. Рубрика «Виконайте завдання»
 • 3) Практична робота за комп’ютерами.
 • 4) Вправи для очей.

Підсумки уроку[ред.]

 • Обговорюємо
 • 1. Що таке мова програмування? Чим вона відрізняється від мови людського спілкування?
 • 2. Чим відрізняються мови програмування низького та високого рівнів?
 • 3. Назвіть приклади мов програмування високого рівня. Для яких завдань їх використовують?
 • 4. Для чого використовують програми-транслятори та якими вони бувають?
 • 5. Що таке середовище програмування та які його складові?
 • Рефлексія
 • 1. Що нового ви сьогодні дізналися?
 • 2. Чого навчилися?
 • 3. Чи виникали труднощі?

Домашнє завдання[ред.]

 • Підручник п. 5.1 ст. 154-162, завдання 2 на ст.163

Джерела[ред.]

 • Інформатика: підруч. для 8 класу загальноосвіт. навч. закладу. /Й.Я. Ривкінд [та ін.] - Київ: Гегеза, 2016 - 288с.: іл.