Розв’язок рівнянь та систем рівнянь в MathCad

Матеріал з Вікіпідручника
Заняття № 21
Використання можливостей програми

Розв’язок рівнянь та систем рівнянь в MathCad

Дисципліна: Комп’ютери та комп’ютерні технології.

Спеціальність: Агроінженерія

Очікувані результати[ред.]

Після цього заняття:

Студент має знати:

  • призначення пунктів меню та команди, які використовуються для ведення обчислень у додатку Mathcad
  • призначення функцій root( ), polyroots( ), find( ), minerr( )

Студент має вміти:

  • використовувати меню та кнопки панелей інструментів програми Mathcad для організації обчислень
  • використовувати стандартні функції та функції користувача при розв’язку рівнянь та систем рівнянь в Mathcad
  • розв’язувати рівняння та системи рівнянь, використовуючи можливості математичного редактора Mathcad

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт (на практичному занятті):

  • 1. Побудувати графік функції f(x) і приблизно визначити один з коренів рівняння. Розв’язати рівняння f(x)= 0 з точністю e = 10–4 за допомогою убудованої функції root в програмі Mathcad.
  • 2. Розв’язати систему нелінійних рівнянь.
  • 3. Розв’язати систему лінійних рівнянь, використовуючи матричний метод та функцію lsolve( ).


Тип заняття:[ред.]

Вивчення нового матеріалу, формування початкових вмінь та навичок

Форма заняття:[ред.]

Практичне заняття

Міжпредметні зв’язки[ред.]

Дисципліни: ОІОТ; Інформатика; математика; Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК

ХІД УРОКУ[ред.]

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ ЗАНЯТТЯ[ред.]

Повідомлення теми та завдань заняття.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ[ред.]

Aktual1, , , , Aktual5, ,

Фронтальне опитування студентів за слайдами презентації. Репродуктивно-аналітична бесіда
 ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ 

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ[ред.]

Підвести студентів до висновку, що використання програмного забезпечення комп’ютера:

  • спрощує процес обробки даних та економить час при опрацюванні великих обсягів інформації,
  • надає наочне представлення отриманим даним.

IV. ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ТА НАВИКІВ[ред.]

слайд презентації
Робота з візуальними джерелами
розвязок рівняння графічним способом
 • Розглянувши відео виконання кожного завдання, студенти ознайомлюються з порядком виконання завдань.
 • Викладач коментує відеоматеріал та слідкує за роботою студентів.
 • Результат виконання завдання №1, показаного на відео, є наступний графік, на якому видно наближене значення розв’язку рівняння графічним способом

Завдання для практичного виконання[ред.]

1. Запустіть MathCAD (Пуск → Все Программы → Mathsoft Apps → MathCad або скористатися відповідним ярликом на робочому столі )

2. Побудувати графік функції f(x) і приблизно визначити один з коренів рівняння. Розв’язати рівняння f(x)= 0 з точністю e = 10–4 за допомогою убудованої функції Mathcad root. (Варіант вказує викладач з таблиці варіантів1)

3. Розв’язати систему нелінійних рівнянь. (Варіант вказує викладач з таблиці варіантів2)

Таблиця варіантів2.

4. Розв’язати систему лінійних рівнянь, використовуючи матричний метод та функцію lsolve( ). (Варіант вказує викладач з таблиці варіантів3)

Таблиця варіантів3.

5. Виконайте збереження файлу до папки групи. Продемонструйте результати викладачу

Приклади розв’язання рівнянь, системи нелінійних рівнянь та системи лінійних рівнянь в Mathcad.

, , ,

ІНСТРУКТАЖ ЗАКЛЮЧНИЙ


7. Видача завдання для самостійної роботи:

Використовуючи текст інструкційної картки та інші інформаційні ресурси (вікно програми, відеоролики), дайте відповіді на контрольні питання. Оформіть звіт.

Контрольні запитання

• Назвіть способи знаходження початкового наближення.

• Які функції для розв’язку одного рівняння в MathCAD ви знаєте? У чому їхня відмінність?

• Які аргументи функції root не обов'язкові?

• Як змінити точність, з якої функція root шукає корінь?

• Назвіть функції для розв’язку систем рівнянь в MathCAD й особливості їхнього застосування.

• Який знак рівності використається в блоці розв’язку систем рівнянь? Якою комбінацією клавіш уставляється в документ?

• Опишіть способи використання функції Find.

• Дайте порівняльну характеристику функціям Find( ) та Minerr( ).

• Як розв’язувати системи рівнянь, які представлені у вигляді матриць?


V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ[ред.]

 • Узагальнення матеріалу відбувається з використанням методу «Клубок»: Студенти переходять до оформлення звіту та по черзі пояснюють відповіді на всі контрольні питання.
 • Підводяться підсумки заняття. Виставляються оцінки студентам, при цьому враховуються:

— Підготовленість студентів до заняття (відповіді при актуалізації)

— Активність і самостійність під час заняття

— Правильність отриманих результатів


VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ[ред.]

Вивчити матеріал робочого зошиту ст.. 95-105 та підготуватися до ПЗ№22. Обчислення інтегралів, похідних. Спрощення математичних виразів засобами Mathcad

Література[ред.]

Основна

1. Баженов В.А. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. 2-ге вид. – К.: Каравела, 2008.

2. Баженов В.А. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. – К.: Каравела, 2003. – 464 с.

3. Редько Я.М. Інформатика і комп’ютерна техніка. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 568 с.

Додаткова

1. Тимошенко С.О. Комп’ютерні технології і програмування в АПК. Методичні рекомендації. – НМЦ, 2003. – 64 с.

2 https://helpiks.org/3-48532.html

Примітки[ред.]