Розробка програм для Windows Phone/Створення першої Silverlight програми

Матеріал з Вікіпідручника
Перейти до навігації Перейти до пошуку

В даному розділі буде розказано як створити проект і розробити просту програму для Windows Phone. Це простий веб браузер, який використовуватиме базові компоненти.

Усі назви пунктів меню у Visual Studio будуть відповідати англійскій версії інсталяції. Приклади коду будуть приведені на мові C#. Деталі користування середовищем розробки розглядатися не будуть, вважається що ви вже маєте навички в розробці програм із Visual Studio 2005-2012. При розробці застосувань Windows Phone — використовується .NET Framework 4.

Для створення першого проекту необхідно вибрати меню "File"->"New"->"Project", у вікні знаходимо Visual C# -> Silverlight for Windows Phone і вибираємо тип проекту Windows Phone Application. Введіть назву проекту і місце де його буде збережено.

Після натискання кнопки Ok і створення нового проекту на екрані має з'явитися зображення телефону в портретному режимі з екраном 480 × 800 пікселів.

Якщо ви бажаєте змінити назву проекту, та інші авторські дані про нього відкрийте файл WMAppManifest.xml який знаходиться у проекті в папці Properties. Там вгорі документу ви знайдете атрибут Title та інші корисні налаштування.

Головною частиною програми є класс App, цей класс наслідується від базового классу Application і здійснює ініціалізацію , запуск і необхідні операції при закритті програми. Оскільки це застосування Silverlight, App класс має також відповідний йому файл App.xaml, який використовується при розробці для зберігання ресурсів, які будуть достіпні в рамках всієї програми.

Коли запускається програма, класс App створює об'єкт PhoneApplicationFrame і зберігає його у своєму власному полі RootVisual після закінчення ініціалізації програми, це дає змогу відобразити під час запуску вспливаюче вікно привітання. Класс PhoneApplicationFrame являє собою аналог веб браузера для застосування, який здійснює навігацію до головної сторінки програми — MainPage, яка описується в файлах MainPage.xaml і MainPage.xaml.cs.

Перша програма для Windows Phone.gif
 • Відкрийте редактор головної форми. Клікнувши правою кнопкою миші на напис MY APPLICATION в дизайнері і виберіть пункт Properties. У правому нижньому кутку з'явиться вікно Properties, якщо його там не було.
 • Змініть властивість Text і задайте там напис - "Моя перша програма для Windows Phone"
 • Тим самим способом змініть текст "page name" на напис - "Веб спостерігач".
 • Програми Windows Phone можуть маштабуватися для горизонтального та вертикального вигляду на екрані. Ви можете задати самі бажаний режим відображення. Для того щоб дозволити вашій програмі працювати в обох режимах перейдіть до перегляду XAML коду, так щоб ви могли бачити налаштування вашої форми, знайдіть властивість SupportedOrientation і задайте їй значення PortraitOrLandscape.
 • Положіть на форму TextBox control (для цього відкрийте панель іструментів за допомогою меню View -> Other Windows -> Toolbox ) під тектом "Веб спостерігач", задайте йому такі властивості:
Text = http://www.xbox.com
Height = Auto
Width = Auto
HorizontalAlignment = Stretch
VerticalAlignment = Top
 • Спарава від поля вводу тексту покладіть на форму кнопку (Button), задайте їй такі властивості:
Content = Go
Height = Auto
Width = Auto
HorizontalAlignment = Right
VerticalAlignment = Top
 • Під всім цим розтягніть по області що залишилася компонент WebBrowser Control for Windows Phone. Щоб він адекватно маштабувався задайте йому такі властивості:
Height = Auto
Width = Auto
HorizontalAlignment = Stretch
VerticalAlignment = Stretch
 • Натиснувши подвійним кліком на кнопку створіть обробник події:


private void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  string site = textBox1.Text;  
  webBrowser1.Navigate(new Uri(site, UriKind.Absolute));
}


Тепер ви можете запустити свою програму натиснувши кнопку Start Debugging.

Якщо ви заглянете у каталог \bin\Debug вашого проекта ви знайдете там файл з розширенням .xap. Це файл який буде завантажено як виконуваний файл на телефон чи емулятор. XAP це ZIP архів, в якому запаковані всі необхідні для роботи програми файли. Якщо ви розпакуєте цей архів, ви знайдете там декілька зображень, XML файл, a XAML файл, і dll файл, який є скомпільованим бінарним файлом вашого проекту.

Джерела[ред.]