Українська мова/Закінчення іменників другої відміни чоловічого роду в родовому відмінку однини

Матеріал з Вікіпідручника

Закінчення , мають іменники, які означають:

 1. назви осіб, власні імена та прізвища, персоніфіковані предмети та явища: Вітра, Дмитра, Івана, Ліса, Мороза, професора, студента
 2. назви тварин і дерев: ведмедя, вола, дуба, зайця, коня, ясеня
 3. назви предметів: ножа, олівця, стола́ (сто́лу)
 4. назви населених пунктів: Києва, Львова, Лондона, Нью-Йорка, Харкова
 5. географічні назви з наголосом у родовому відмінку на кінцевому складі та з суфіксами -ов, -ев (-єв), -ин (-їн): Дністра́, Іртиша́, Орла́, Пскова, Тетерева
 6. назви мір довжини, ваги, часу, місяців і днів тижня, грошових знаків: кілометра, грама, місяця, вівторка, жовтня, долара; а також зменшені форми на : ліска, ставка́, майданчика
 7. назви машин і їх деталей: автомобіля, дизеля, мотора
 8. терміни іншомовного походження, які означають елементи будови чогось, конкретні предмети, геометричні фігури та їх частини: атома, квадрата, радіуса, ромба, сектора; а також українські за походженням суфіксальні слова-терміни: відмінка, займенника, трикутника, чисельника

Закінчення , мають іменники, які означають:

 1. назви речовини, маси, матеріалу: бензину, граніту, піску, каменю, льоду, спирту, але: хліба
 2. збірні поняття: батальйону, капіталу, колективу, лісу, то́му, товару
 3. назви кущових і трав'янистих рослин і сорти плодових дерев: барвінку, гороху, наливу, ренету, щавлю
 4. назви будівель, споруд, приміщень та їх частин: вокзалу, клубу, коридору, магазину, палацу, тину, але: бліндажа, гаража, куреня, млина, хліва, карниза, еркера, портика
 5. назви установ, закладів, організацій: інституту, комітету, штабу
 6. слова із значенням місця, простору: краю, лиману, абзацу, світу, лугу
 7. явища природи: вітру, грому, дощу, снігу
 8. назви почуттів: болю, сорому, страху
 9. назви процесів, станів, властивостей, ознак, формацій, явищ суспільного життя, загальних і абстрактних понять: винятку, галасу, звуку, моменту, принципу, руху, світогляду, спорту, шуму, але: ривка, стрибка
 10. терміни іншомовного походження, що означають фізичні або хімічні процеси, частину площі, літературознавчі терміни: аналізу, синтезу, образу, памфлету, нарису, стилю, сюжету
 11. назви ігор і танців: вальсу, краков'яку, хокею, тенісу, але: гопака
 12. назви складних безсуфіксних слів: живопису, трубопроводу
 13. префіксальні іменники (крім назв істот): вибою, опуху, прибою, прибутку, сувою, успіху
 14. географічні назви: Алтаю, Бугу, Донбасу, Дону, Криту, Китаю, Нілу, Сибіру

Примітка. У ряді іменників зміна закінчення впливає на значення слова: алмаза (коштовний камінь) — алмазу (мінерали), акта (документа) — акту (дія), апарата (прилад) — апарату (установа), каменя (одиничне) — каменю (збірне), інструмента (одиничне) — інструменту (збірне), елемента (хімічний елемент, прилад) — елементу (складова частина чогось), центра (в математиці, фізиці) — центру (в інших значеннях)

Зайва заперечна частка · Правило дев'ятки