Урок 34. 7 клас. Хімія.

Матеріал з Вікіпідручника
Хімія. 7 клас. Урок 34.

”Колообіг Оксигену в природі. Проблема забруднення повітрята способи її розв’язання."

Очікувані результати:[ред.]

Знати: суть колообігу Оксигену в природі; роль кисню в життєдіяльності організмів.Значення озону в атмосфері; джерела та наслідки забруднення повітря шкідливими речовинами. Вміти: оцінювати вплив діяльності людини на чистоту повітря; пояснювати суть колообігу Оксигену; обгрунтувати застосування кисню; оцінювати роль озону в атмосфері; довести необхідність заходів по збереженню чистоти повітря.

Вікіресурси:[ред.]

Тип уроку[ред.]

Засвоєння нових знань.

Хід уроку.[ред.]

I . Організаційний момент уроку.[ред.]

Повідомлення теми і завдань.

II . Актуалізація опорних знань.[ред.]

Репродуктивно—аналітична бесіда. —Повітря — це речовина чи суміш?

—Які головні складові атмосферного повітря?

—Який найпоширеніший хімічний елемент на Землі?

—До складу яких речовин входить хімічний елемент Оксиген?

—Що таке атмосфера?

—Яке значення та біологічна роль кисню на планеті?

III. Мотивація навчальної діяльності.[ред.]

Проблемні запитання. В життєдіяльності людини та живій природі витрачається багато кисню, але його запаси на планеті не зменшуються.

—Чому?

—Як зберегти для людства та всього живого необхідну кількість чистого повітря?

IV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу.[ред.]

За схемою колообігу Оксигену в природі Oxygen Cycle

вчитель розкриває суть процесу колообігу Оксигену.

Кисень відіграє особливу роль в природі. Він виступає одночасно і як будівник, І як руйнівник. Давайте разом уявимо Як рухається кисень в природі. Всі живі істоти дихають, тобто поглинають його з атмосфери. В клітинах живих організмів за його участю відбувається повільне окиснення органічних речовин. Цей процес завершується вивільненням енергії , утворенням вуглекислого газу та води. Вони надходять у повітря. Рослини вбирають вуглекислий газ з повітря і на світлі в процесі фотосинтезу утворюють органічні речовини. Під час фотосинтезу рослини виділяють кисень, що надходить в атмосферу. Таким чином, коло замкнулося. Нові порції кисню та органічних речовин готові до повторення колообігу. Цей складний процес відбувається в природі постійно. До нього долучаються машини, виробництва тощо. Вони поглинають кисень у великих кількостях, а в довкілля надходить Оксиген у вигляді вуглекислого газу і води. До колообігу Оксигену приєднуються не лише живі істоти, але й відмерлі рештки рослинних і тваринних організмів. У великій кількості кисень витрачається на їх гниття. Грунт збагачується гумусом, яким живляться рослини. Оксиген потрапляє до складу органічних речовин їжі людини та рослиноїдних тварин. Колообіг хімічного елементу Оксигену в природі полягає у переміщенні його атомів між тілами живої і неживої природи. Завдяки колообігу Оксигену у живій природі підтримується вміст кисню в природі.

Робота учнів в групах.

Клас ділиться на чотири команди, кожна з яких готує повідомлення на завчасно поставлені питання. Учні при підготовці до завдань використовують матеріал Вікіпедії. Повідомлення відображається на мультимедійній дошці.

I .Команда. Озон та значення озонового шару на планеті.

II. Команда. Значення кисню в природі, народному господарстві, медицині.

III. Команда. Основні джерела забруднення атмосферного повітря.

IV. Команда. Заходи по збереженню чистоти повітря.

V. Узагальнення та систематизація[ред.]

Користуючись схемою та додатковою інформацією учні по черзі записують на дошці джерела забруднення повітря.

—Спрогнозуйте можливі наслідки нехтування заходами зі збереження чистоти повітря. 6. Мультфільм. ’’Екологія Землі та повітря.’’ Сюжет до програми You Tube. Даринка Чорна.

Домашнє завдання.[ред.]

Опрацювати ₴ 29,30.ст.142 — 9,10.