C++/Ключові слова/union

Матеріал з Вікіпідручника

union це ключове слово, що використовується для визначення типу об'єднання (union).

Синтаксис
  union union-name 
  {
    public-members-list; // список публічних членів
  private:
    private-members-list; // список прихованих членів
  } object-list;

Таке сполучення чи об'єднання полів подібне до структури struct (більш ніж до класу class), але відрізняється тим, що поля даного union поділяють одну і ту саму позицію в пам'яті, і за замовчуванням мають модифікатор видимості public, а не private. union має розмір, що відповідає розміру його найбільшого поля (або більше якщо так потребує вирівнювання, наприклад на машинах SPARC архітектури, якщо union містить double і char [17] його розмір скоріш за все становитиме 24, бо необхідно виконати 64-бітне вирівнювання). Сполучення не можуть мати деструкторів destructor.

Який в тому сенс? Сполучення дозволяють забезпечити декілька способів представлення одного місця у пам'яті, що дозволяє ефективніше використовувати пам'ять. Більшість сценаріїв використання типу union в C++ вирішуються функціями об'єктно-орієнтованого програмування, тому зараз вони більш поширені при програмуванні мовою C. Однак, іноді зручно уникнути формальностей об'єктно-орієнтованого програмування, коли важливою є швидкодія програми або відомо наперед, що цей елемент коду не буде змінюватися.

   union Data {
    int i;
    char c;
   };