C Sharp/Типи

Матеріал з Вікіпідручника

У мові C# існують такі категорії типів даних:

  • Значимі типи — прості типи такі як числові типи (int, long, bool та ін.) та структури.
  • Посилання — складні типи, такі як рядки, масиви і класи.
  • Вказівники — існують для маніпуляцій із пам'яттю у блоках некерованого коду.

Цілі типи[ред.]

C# Тип Системний Тип Діапазон значень Розмір
sbyte System.Sbyte від —128 до 127 8-біт
byte System.Byte від 0 до 255 8-біт
char System.Char від U+0000 до U+ffff 16-біт
short System.Int16 від —32 768 до 32 767 16-біт
ushort System.UInt16 від 0 до 65 535 16-біт
int System.Int32 від —2 147 483 648 до 2 147 483 647 32-біта
uint System.UInt32 від 0 до 4 294 967 295 32-біта
long System.Int64 від —9 223 372 036 854 775 808 до 9 223 372 036 854 775 807 64-біта
ulong System.UInt64 від 0 до 18 446 744 073 709 551 615 64-біта

Числа з плаваючою точкою[ред.]

C# Тип Системний Тип Діапазон значень Розмір
float System.Single ±1.5e−45 — ±3.4e38 7 цифр
double System.Double ±5.0e−324 — ±1.7e308 15-16 цифр

Посилання[ред.]