C Sharp/Типи

Матеріал з Вікіпідручника
Перейти до навігації Перейти до пошуку

У мові C# існують такі категорії типів даних:

  • Значимі типи — прості типи такі як числові типи (int, long, bool та ін.) та структури.
  • Посилання — складні типи, такі як рядки, масиви і класи.
  • Вказівники — існують для маніпуляцій із пам'яттю у блоках некерованого коду.

Цілі типи[ред.]

C# Тип Системний Тип Діапазон значень Розмір
sbyte System.Sbyte -128 — 127 8-біт
byte System.Byte 0 — 255 8-біт
char System.Char U+0000 — U+ffff 16-біт
short System.Int16 -32,768 — 32,767 16-біт
ushort System.UInt16 0 — 65,535 16-біт
int System.Int32 -2,147,483,648 — 2,147,483,647 32-біта
uint System.UInt32 0 — 4,294,967,295 32-біта
long System.Int64 -9,223,372,036,854,775,808 — 9,223,372,036,854,775,807 64-біта
ulong System.UInt64 0 — 18,446,744,073,709,551,615 64-біта

Числа з плаваючою точкою[ред.]

C# Тип Системний Тип Діапазон значень Розмір
float System.Single ±1.5e−45 — ±3.4e38 7 цифр
double System.Double ±5.0e−324 — ±1.7e308 15-16 цифр

Посилання[ред.]