Перейти до вмісту

Matlab

завершено на 25%
Матеріал з Вікіпідручника

Matlab — пакет прикладних програм для чисельного аналізу, а також мова програмування, що використовується в даному пакеті. Система створена компанією The MathWorks і є зручним засобом для роботи з математичними матрицями, малювання функцій, роботи з алгоритмами, моделювання з можливістю створення графічного інтерфейсу.

Коментарі[ред.]

Для того, щоб закоментувати один рядок використовується знак процента %

% це коментар

Для багаторядкових коментарів використовуються символи %{ %}

%{ це коментар
і це також коментар
%}

Оператори відношень[ред.]

Оператор рівності '==' повертає значення "TRUE" (1) якщо обидва аргументи рівні. Не варто плутати даний оператор з оператором присвоєння '=', що присвоює значення змінній.

 >> %порівняння
 >>a=5;b=5;
 >>a==b
 ans = 1
 %присвоєнння
 >>a=5;b=3;
 >>a=b
 a = 3

Запримітьте у першому випадку повернено значення 1 (true), проте у другому випадку отримується присвоєне значення змінної b.

Оператори порівняння також як і в інших мовах (Більше ніж >, менше ніж <, більше або рівне >=, менше або рівне <=). Всі вони повертають true (1) або false (0).

 >>a=3;b=5;
 >>a<=b
 ans = 1
 >>b<a
 ans = 0

Елементарні математичні функції[ред.]

Функція Опис Приклад
sqrt(x) корінь квадратний
 >> sqrt(16)
ans =
     4
nthroot(x,n) корінь n з дійсного числа х
>> nthroot (122, 8)
ans =
    1.8230
exp(x) експонентування
>> exp (7)
ans =
   1.0966e+03
abs(x) абсолютне значення
abs (-22)
ans =
    22
log(x)
loglO (x)
factorial(x)

Джерела[ред.]

  • Amos Gilat Matlab. An introduction with applications. Fifth edition. John Wiley & Sons, Inc. 2015 418 pp.