Pascal/Функції для роботи з рядками

Матеріал з Вікіпідручника

Функції для роботи з рядками у Pascal[ред.]

Назва функції Що робить
Chr(X) Повертає літеру з кодом X.
Ord(C) Повертає код символу C
Concat(S1,S2,...) Об'єднує (конкатенує) рядки і повертає з'єднаний рядок; синонім S1+S2+S3...
Copy(S,Index,Count) Повертає шматок рядка S, починаючи з літери під номером Index, довжиною Count літер
Delete(S,Index,Count) Видаляє з рядка S шматок, починаючи з літери під номером Index, довжиною Count літер. Зверніть увагу, що ця процедура нічого не повертає, а змінює сам рядок S!
Insert(S,S1,Index) Вставляє в рядок S рядок S1, починаючи з літери під номером Index. Зверніть увагу, що ця процедура нічого не повертає, а змінює сам рядок S!
Str(I,S) Перетворює число I на рядок S. Зверніть увагу, що ця процедура нічого не повертає, а змінює сам рядок S!
Val(S,I,C) Перетворює рядок S на число I. Якщо перетворення вдале, значення C встановлюється в 0. Якщо перетворення неможливе (наприклад, рядок S не містить число), значення C набуває ненульового значення (зазвичай - номер першої літери в рядку S, що псує перетворення)
StrToInt(S) перетворює рядок S в число, вертає число
IntToStr(C) перетворює число C в рядок, вертає рядок
StrToInt64(S) перетворює рядок S в число(Int64), вертає число
StrToIntDef
StrToInt64Def
FloatToStr(F) перетворює число з плаваючою комою F в рядок, повертає рядок.
StrToFloat(S) перетвоює рядок S в число з плаваючою комою, повертає число з плаваючою комою