SQL для Вікіпроектів/Об’єднання таблиць - Категорії

Матеріал з Вікіпідручника

Об’єднання таблиць — Категорії за допомогою SQL[ред.]

Перед цим ми робили запити лише до однієї таблиці.

Категорії[ред.]

Категорії в яких знаходиться стаття 'Pro GIT'
USE ukwikibooks_p;

SELECT cl_to FROM categorylinks
JOIN page 
  ON categorylinks.cl_from = page.page_id
WHERE 
  page.page_title = 'Pro_GIT' AND 
  page.page_namespace = 0


Категорії в яких знаходиться стаття 'Pro GIT'
USE ukwikibooks_p;

SELECT cl_to FROM categorylinks, page
where page.page_title = 'Pro_GIT'
and page.page_namespace = 0
and categorylinks.cl_from = page.page_id


Вміст категорії 'Інформатика та програмування'
USE ukwikibooks_p;

SELECT page_title, cl_type 
FROM page
JOIN categorylinks
	ON cl_from = page_id
WHERE 
	cl_to = 'Інформатика_та_програмування'
ORDER BY cl_type DESC


Некатегоризовані статті
USE ukwikibooks_p;

SELECT 
	page_title
FROM page 
WHERE 
	page_is_redirect = 0 AND
	page_namespace = 0 AND
	NOT EXISTS (
   SELECT 1 FROM categorylinks 
   WHERE cl_from = page_id
  )
ORDER BY page_title


Пусті категорії
USE ukwikibooks_p;

SELECT 
	page_title
FROM page 
WHERE 
	page_namespace = 14 AND
	NOT EXISTS (
   SELECT 1 FROM categorylinks 
   WHERE cl_to = page_title
  )
ORDER BY page_title


Категорії, що не мають сторінки, відсортовані за кількістю елементів у категорії
USE ukwikibooks_p;

SELECT 
  cl_to, 
  count(1) as children
FROM categorylinks 
WHERE 
  NOT EXISTS (
   SELECT 1 FROM page
   WHERE page_title = cl_to
  )
GROUP BY cl_to
ORDER BY children DESC


Всі пари категорій, що мають спільні сторінки, відсортовані за кількістю спільних сторінок
USE ukwikibooks_p;

SELECT 
  cat_link1.cl_to as category1, 
  cat_link2.cl_to as category2, 
  count(page_id) as pages
FROM page 
JOIN categorylinks cat_link1
  ON cat_link1.cl_from = page_id
JOIN categorylinks cat_link2
  ON cat_link2.cl_from = page_id
WHERE 
  cat_link1.cl_to < cat_link2.cl_to
GROUP BY 
  cat_link1.cl_to, cat_link2.cl_to
ORDER BY pages DESC