Аналітична геометрія

Матеріал з Вікіпідручника

Для аналітичної геометрії визначальним є не предмет дослідження, а метод дослідження. Який полягає в тому, що геометричним об'єктам співставляються рівняння або системи рівнянь, і вже геометричні властивості об'єктів відображаються як властивості рівнянь.

Зміст[ред.]

  1. Прямокутні декартові координати на площині
  2. Пряма
  3. Конічні перерізи
  4. Декартові координати в просторі
  5. Вектори
  6. Площина та пряма
  7. Поверхні другого порядку
  8. Дослідження кривих та поверхонь другого порядку, заданих рівняннями загального вигляду
  9. Геометричні перетворення
  10. Опуклі множини