Довідник з граматики японської мови/Катакана

Матеріал з Вікіпідручника
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Катакана[ред.]

Що таке катакана?[ред.]

Як вже згадувалося раніше, катакана в основному використовується для написання слів іншомовного походження. Також може використовуватися, щоб виділити деякі слова (аналогічно виділенню курсивом). Для більш повного списку способів використання катакани, зверніться до Вікіпедії.

Катакана — це той самий набір фонетичних звуків, що й хіраґана, які зображуються інакше. Необхідність підгонки іншомовних слів під наявний набір складів (приголосна + голосна) призводить до багатьох радикальних змін у слові, тому англомовний не завжди може зрозуміти слово, що було взяте з англійської мови! В результаті, для англомовних використання катакани дається не просто, адже вони очікують, що англійське слово повинно звучати як... англійське. Замість цього, краще вважати слово абсолютно незалежним японським словом і взагалі забути оригінальне англійське слово. В іншому випадку можна ви отримаєте звичку вимовляти англійські слова з англійською вимовою (в результаті японці можуть і не зрозуміти, про що ви говорите).

Таблиця катакани

ア   а イ   і ウ   у エ   е オ   о
カ   ка キ   кі ク   ку ケ   ке コ   ко
サ   са シ   ші ス   су セ   се ソ   со
タ   та チ   чі ツ   цу テ   те ト   то
ナ   на ニ   ні ヌ   ну ネ   не ノ   но
ハ   ха ヒ   хі フ   фу ヘ   хе ホ   хо
マ   ма ミ   мі ム   му メ   ме モ   мо
ヤ   я   ユ   ю   ヨ   ьо
ラ   ра リ   рі ル   ру レ   ре ロ   ро
ワ   ва   ヲ   о
ン   н  

Катакану значно складніше запам'ятати в порівнянні з хіраґаною. Вона використовується набагато рідше і тому її рідше вдається застосувати на практиці. Щоб запам'ятати правильний порядок штрихів (так, тут теж), скористайтеся посиланнями на PDF-прописи катакани:

Оскільки в японській мові немає пробілів, іноді для їх позначення використовується символ 「・」, як, наприклад, ось тут 「ロック・アンド・ロール」 — «rock and roll». Використовувати цей символ зовсім не обов'язково, тому іноді пробіли просто опускаються.

Примітки

 1. Усі звуки ідентичні тим, що присутні в хіраґані.
 2. Ви побачите пізніше, що 「を」 використовується як частинка, а частинки записуються тільки хіраганою — вам ніколи не доведеться використовувати 「ヲ」, і тому ви можете спокійно її проігнорувати. (До тих пір, поки ви не читаєте дуже старих телеграм або чогось такого.)
 3. Чотири символи 「シ」, 「ン」, 「ツ」 та 「ソ」 дуже схожі між собою. Фактично, вони відрізняються тільки тим, що перші два розташовані більш «горизонтально», ніж останні. Маленькі риски проводяться більш горизонтально, а довга лінія проводиться знизу догори. Останні два мають майже вертикальні маленькі риски та довгу лінію, що не так сильно заокруглюється й проводиться зверху донизу. Вона майже пряма, в той час як у перших двох вигнута. Ці символи важко розрізнити і тому вони потребують терпіння та практики.
 4. Так само потрібно бути уважним із 「ノ」, 「メ」 та 「ヌ」, а також 「フ」, 「ワ」 та 「ウ」. Так, вони всі схожі. Ні, я нічого не можу з цим вдіяти.
 5. Ви повинні запам'ятати правильний порядок і напрямок написаня рисок! Використовуйте один з наведених вище PDF-аркушів для пропису.
 6. Іноді 「・」 використовується для позначення пробілу.

Довгі голосні звуки[ред.]

Довгі голосні значно спрощені в катакані. Замість метушні з додаванням голосних звуків, всі подовження голосних позначаються простою рискою 「ー」.

Приклади[ред.]

 1. ツアー (цу-а:) — tour
 2. メール (ме:-ру) — email
 3. ケーキ (ке:-кі) — cake
 4. キュート (кю:-то) — cute

Маленькі 「ア, イ, ウ, エ, オ」[ред.]

Для подолання обмеженості набору звуків в хіраґані, з плином років були розроблені деякі нові комбінації для позначення звуків, що відсутні в японській мові. Найбільш помітними будуть звуки для /ті/ді/, а також /ту/ду/ (оскільки існують тільки /цу/, а /ті/ звучить як /чі/), і для приголосної /ф/ (вона є тільки в 「ふ」) . Приголосні /ш/дж/ч/ теж відсутні для голосної /е/. Для вирішення цієї проблеми було вирішено додавати маленькі версії п'яти голосних звуків. Такий самий підхід був обраний для звуку /в/, щоб позбутися застарілих символів. Крім того, було вирішено додавати маленькі подвійні риски до голосної 「ウ」 разом із маленькими 「ア, イ, エ, オ」 для позначення звуку /в/, але такий спосіб досить рідко використовується, можливо це пов'язано із тим, що японці все одно не можуть вільно вимовляти /в/. Наприклад слово «volume» для японців легше вимовляти як «bolume» (ボリューム). Аналогічно, горілка пишеться як «уокка» (ウォッカ), а не 「ヴォッカ」. Слово «violin» може бути написано або як 「バイオリン」, або 「ヴァイオリン」. Насправді, це не має ніякого значення, оскільки майже всі японці все одно будуть вимовляти його з /б/. У наведеній нижче таблиці нові звуки позначені блакитним кольором. Звуки, що вже існували, залишилися на своїх місцях та позначені рожевим кольором.

Таблиця додаткових звуків

シャ   ша シ   ші シュ   шу シェ   ше ショ   шо
ジャ   джа ジ   джі ジュ   джу ジェ   дже ジョ   джо
タ   та ティ   ті トゥ   ту テ   те ト   то
ダ   да ディ   ді ドゥ   ду デ   де ド   до
チャ   ча チ   чі チュ   чу チェ   че チョ   чо
ファ   фа フィ   фі フ   фу フェ   фе フォ   фо
ワ   уа ウィ   уі ウ   у ウェ   уе ウォ   уо
ヴァ   ва ヴィ   ві ヴ   ву ヴェ   ве ヴォ   во

Примітки

 1. Зверніть увагу, що звук /wu/ не передається. Наприклад, слово «woman» пишеться як «u-man» (ウーマン).
 2. Хоча звук /ту/ можна теоретично записувати як 「トゥ」, іншомовні слова, що стали популярними до введення цієї форми, використовують символ для /цу/. Наприклад, слово «tool» як і раніше пишеться 「ツール」, а «tour» — 「ツアー」.
 3. У давні часи, коли ще не існувало цих нововведень, доводилося просто брати символи зі звичайної таблиці, не звертаючи уваги на їх реальну вимову. На старих будівлях ви як і раніше можете побачити 「ビルング」 замість сучасного варіанту 「ビルィング」.

Деякі приклади слів катаканою[ред.]

Транскрипція іншомовних слів японською — завдання, що вимагає певної практики та щастя. Щоб дати вам відчути це, нижче наведено приклади того, як «ояпонюються» деякі англійські слова. Іноді слова, написані катаканою, далекі від правильного англійського, або мають відмінне значення. Звичайно ж, не всі слова катаканою походять від англійських.

Приклади слів катаканою

Ukraine ウクライナ
America アメリカ
cheating カンニング (cunning)
tour ツアー
company employee サラリーマン (salary man)
Mozart モーツァルト
car horn クラクション (klaxon)
sofa ソファ чи ソファー
Halloween ハロウィーン
French fries フライドポテト (fried potato)

Весь текст надається під ліцензією Creative Commons Attribution Noncommercial ShareAlike.

Вправи на хіраґану · Вправи на катакану