Методологія медіа-досліджень/Застосування методології на практиці

Матеріал з Вікіпідручника

Розділ 14. Застосування методології на практиці. Етапи написання наукової роботи[ред.]

Застосування методології на практиці[ред.]

Який метод обрати для викорстання у своїй дипломній роботі?

Багато тут залежить від її теми.

Як що це текстуальний аналіз, то варто використати семіотичний аналіз, ідеологічний аналіз, риторичний аналіз, контент-аналіз, їх комбінація. Аналіз субкультур: включене спостереження. Дослідження громадської думки: інтерв’ю, опитування, фокус-групи. "Польові дослідження": етнометодологія, включене спостереження, інтерв’ю. "Аналіз минулих подій": історичний аналіз, контент-аналіз. "Дослідження людської поведінки": експеримент, пошук літератури.

Який метод обрати для досліджень друкованих ЗМІ?

Контент-аналіз, експеримент, фокус-групи, опитування.

Спершу (у 1920-х) дослідження преси мали переважно якісний характер (право, історія, міжнародні порвіняння), згодом домінували кількісні методи. У США більшість газет із накладом понад 100 тисяч (та всі мережі) мають дослідницькі департаменти, газети з меншим накладом винаймають дослідників. Основні типи:

 • Опитування читачів (профіль читача, вибір матеріалів, нечитач, uses&gratifications, редактор-читач)
 • Дослідження накладу (у зв’язку з характеристиками регіонів поширення)
 • Дослідження менеджменту (опитування, контент-аналіз, математичні моделі)
 • Дослідження друку (найчастіше експеримент)
 • Читабельність

Який метод обрати для досліджень електронних ЗМІ?

Ініціаторами досліджень радіо у 1930-х були рекламісти, а не радійники: розмір аудиторії, психографіки, вивчення стилів життя. Дві основні категорії сьогодні: рейтинги (інформація для рейтингів збирається через щоденники або піплметри) та нерейтинги:

 • Тестування програм
 • Музичні дослідження (5-15-секундні „гачки”)
 • Програмні дослідження та консалтинг
 • Дослідження популярності виконавців
 • Фокус-групи (стандартна процедура у дсолідженнях електронних ЗМІ)
 • Маркетингові дослідження
 • Форматні дослідження
 • Дослідження іміджу радіо-станцій тощо

Який метод обрати для досліджень у рекламі та PR?

Опитування, інтерв’ю, польові та лабораторні експерименти, контент-аналіз.

Типи досліджень:

 • копі-тестінг (тест сприйняття всіх елементів реклами – не тільки слів)
 • медіа-дослідження (розмір та склад аудиторії і т.д.)
 • у PR – моніторинг, оцінка ефективності (evaluation) та аудити

Який метод обрати для досліджень медіа-ефектів?

 • про- чи асоціальні ефекти медіа-контенту – експерименти, опитування, польові експерименти, панельні дослідження, метааналіз
 • uses & gratifications – фокус-групи > опитування > експерименти
 • agenda setting – контент-аналіз, опитування, тривалі дослідження
 • культивація сприйняття соціальної реальності – контент-аналіз > опитування
 • реклама та соціалізація дітей – опитування, лабораторний експеримент

Журналіст як дослідник:

 • використовує контент-аналіз та опитування для отримання кількісних даних для статті (хто частіше порушує правила – городяни чи селяни?)
 • використовує етнометодологію у громадянській журналістиці (для пошуку прикладів, збору даних тощо), а також у журналістських розслідуваннях та матеріалах типу „журналіст змінює фах”
 • використовує фокус-групи (громадські збори) для пошуку тем та збору даних (громадянська журналістика)
 • використовує бази даних для пошуку та перевірки інформації
 • використовує усні історії для написання біографічних та історичних статей
 • використовує сфокусовані інтерв’ю для пошуку інформації
 • використовує методи текстуального аналізу для а) вивчення джерел та б) вдосконалення власного письма

Структура наукової роботи[ред.]

Зазвичай наукова дипломна робота складається з таких п’яти частин та бібліографії (можливі додатки):

 1. Вступ (5-10 сторінок)
  1. Поясніть, про що робота (її тема).
  2. Яке(і) дослідницьке(і) питання?
  3. Важливість: чому ця робота важлива (окрім того, що ця тема вас цікавить).
 2. Огляд літератури (30-50 сторінок)
  1. Огляд досліджень, які мають стосунок до вашого.
  2. Теоретичне підґрунтя (науковий підхід, з погляду якого робиться дослідження – критична теорія, постколоніальні студії тощо).
  3. Бекграунд (додаткова інформація, потрібна для розуміння теми).
 3. Методологія (10-25 сторінок)
  1. Пояснення методу, основні дослідники та джерела (від 3 до 10 сторінок).
  2. Вибірка (2-4 сторінок):
   • Що ви будете досліджувати (можна подати перелік статей у додатку)?
   • Як ви збирали цю інформацію (інтернет, електронні бази даних, інтерв’ю)?
   • Яким чином вона була зібрана? Чому саме з цих джерел (газет, людей)?
   • Як вона була обрана?
  3. Аналіз даних (3-8 сторінок):
   • Як ви аналізуватиме зібрані дані?
   • Надійність (однакові результати при повторенні дослідження) та валідність (акуратність даних та їх здатність до узагальнення; валідність у якісних дослідженнях: перевірка, багатий опис, триангуляція)
   • Протокол (у додатку)
   • Як оброблятимуться результати?
  4. Обмеження дослідження (1 сторінка).
 4. Результати (20-30 сторінок)
  Повідомте результати дослідження – це основа вашої роботи.
 5. Висновки (10-15 сторінок)
  1. Що ви відкрили (загальний огляд – не такий детальний, як у результатах)? Що це означає? Чому це важливо?
  2. Як ваше дослідження пов’язане з попередніми?
  3. Слабкості вашого дослідження.
  4. Майбутні дослідження (що можуть випливати з вашого).
Бібліографія
Додатки

Поради до написання наукових робіт[ред.]

 • Обираючи тему для дослідження, зверніть увагу на вибір одиниці аналізу
 • Обґрунтуйте процес семплінгу
 • Використовуйте метод „вільного писання”
 • Пишіть потроху щодня

Огляд літератури