Статистика

Матеріал з Вікіпідручника

Статистика – це метод пізнання, основний інструментарій емпіристів, який використовується і в природничих, і в суспільних науках для встановлення закономірностей масових процесів. Статистика таким чином розв'язує завдання прямо протилежне до теорії ймовірностей - не намагається передбачити часткові випадки за загальними законами, а вивести загальні закономірності з багатьох часткових випадків.

Перед початком вивчення непогано передивитись

Огірко І. В. Правова статистика // Вікіпедія. – Режим доступу: [1] (дата 10 травня 2011). – Назва з екрана.

Нечіткий фрактал [2]


Нечітка логіка [3]


Нечітка множина [4]