Інтеграли Гауса

Матеріал з Вікіпідручника
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Ми можемо проінтегрувати кривину Ґауса по всьому об'єму -вимірного многовида:

Назвемо одержану величину інтегралом Ґауса.

Варіація інтеграла Ґауса[ред.]

Нехай ми маємо замкнутий обмежений многовид, подібний до сфери чи тору. Варіація інтеграла Ґауса дається такою формулою (доведення буде нижче):

де тензор у випадку гіперповерхні визначається наступною формулою (піднімемо один з індексів, щоб формула краще виглядала):

В цій формулі використовується тензор метричної матрьошки (дивіться статтю Одиничний антисиметричний тензор), і тензор повної кривини гіперповерхні .

Очевидно, формула (3) задає цілу серію тензорів другого рангу. Назвемо ці тензори тензорами Ейнштейна -го степеня, оскільки, як легко можна обчислити, тензор другого степеня збігається з класичним тензором Ейнштейна:

Замітимо, що при тензор метричної матрьошки в формулі (3) дорівнюватиме нулю, оскільки в кожній з двох антисиметричних груп індексів індекси будуть повторюватися. Тому тензор Ейнштейна буде нульовим, а отже і варіація інтеграла Ґауса (формула 2). Це означає, що в цьому випадку інтеграл Ґауса є топологічним інваріантом.

Обчислення варіації інтеграла Ґауса для випадку гіперповерхні[ред.]

В наступних інтегралах цього пункту, для спрощення запису, ми не будемо писати добутків диференціалів координат . Маємо:

Займемся першим доданком формули (5). Кривина Ґауса обчислюється за формулою:

Компоненти тензора метричної матрьошки дорівнюють або нулю, або одиниці, або мінус одиниці, а отже цей тензор можна винести за знак варіації як константу. Також, враховуючи симетричність тензора метричної матрьошки щодо перестановки «вертикальних пар» індексів , одержуємо таку формулу для варіації кривини Ґауса:

Знайдемо тепер варіацію тензора повної кривини гіперповерхні.

Підставляючи (8) в (7), знаходимо:

де введено позначення тензора Річчі -го степеня:

(аналогічно до тензора Ейнштейна, тензор Річчі другого степеня збігається з класичним тензором Річчі)

Далі, тензор повної кривини гіперповерхні дорівнює скалярному добутку вектора нормалі до гіперповерхні і другої похідної радіус-вектора :

Знаходимо варіацію:

Варіація одиничного вектора нормалі ортогональна до самого вектора нормалі:

а тому лежить в дотичній до многовида гіперплощині, і її можна розкласти за базисними векторами гіперповерхні:

де  — деякі, поки що невідомі коефіцієнти розкладу. Оскільки вектор нормалі завжди ортогональний до базисних векторів:

то маємо також:

Із (14) ш (16) маємо:

Підставимо тепер (17) в (12). Знаходимо:

Тепер ми готові обчислювати перший інтеграл формули (5). Підставляючи вирази (9) і (18), знаходимо:

Другий інтеграл в правій частині формули (19) розбивається на два, із них перший інтеграл ми можемо проінтегрувати частинами:

Перший інтеграл за формулою Остроградського-Ґауса перетворюється в інтеграл по межі області інтегрування:

яка у випадку замкнутого многовида вироджується в точку (і відповідно цей інтеграл стає рівним нулю). Але ми можемо також розглядати і інтеграл Ґауса по частині многовиду, в цьому випадку інтеграл (21) треба залишити.

Другий інтеграл в правій частині формули (20) розбивається на два інтеграла:

Збираючи формули (20-22) в (19), одержуємо:

Розберемося з третім інтегралом в правій частині формули (23). Вираз у дужках цього інтеграла дорівнює дивергенції тензора Ейнштейна:

Але, як легко показати (використовуючи рівняння Петерсона-Кодацці), дивергенція тензора Ейнштейна тотожно дорівнює нулю.

В останньому інтегралі формули (24) похідні вектора нормалі до гіперповерхні дорівнюють:

Отже формула (23) стає простішою:

Часткова згортка тензора Ейнштейна з тензором повної кривини дає тензор Річчі:

і внаслідок симетрії тензора Річчі маємо:

Щодо останнього перетворення формули (28), дивіться статтю Прості обчислення диференціальної геометрії. Отже формула (26) ще раз спрощується:

підставимо одержаний вираз в (5), також обчисливши варіацію кореня з визначника:

В результаті одержуємо такий вираз для варіації інтеграла Ґауса:

Для одержання формули (2) лишається тільки скористатися основним зв'язком між тензорами Ейнштейна та Річчі:

Обчислення варіації інтеграла Ґауса для випадку парного степеня[ред.]

Якщо степінь кривини Ґауса парний, то як кривина Ґауса так і тензор Ейнштейна виражаються через тензор Рімана, і ми можемо робити всі обчислення, користуючись тільки внутрішньою геометрією.

Як і раніше, варіація інтеграла Ґауса розкладається на два інтеграла:

Обчислимо спочатку перший інтеграл, що стоїть в правій частині рівності (33). Кривина Ґауса обчислюється за формулою:

Оскільки коефіцієнти тензора метричної матрьошки є постійними числами, і «вертикальні пари» індексів тензора метричної матрьошки можна переставляти, то варіація кривини Ґауса (34) дорівнює:

де тензор знаходиться за такою формулою (кількість множників на одиницю менша ніж у формулі (34)):

Нам треба обчислити інтеграл:

Підінтегральний вираз можна розбити на два доданки таким чином:

Останній доданок можна виразити через тензор Річчі -того степеня:

Підставимо формули (37-39) в (33), маємо:

Ми знову маємо два інтеграла. Покажемо, що перший з них перетворюється в інтеграл по межі області інтегрування інтеграла Ґауса (а тому дорівнює нулю, якщо інтеграл Ґауса береться по всьому об'єму замкненого многовида).

Ці обчислення доволі складні, тому для зручності допоміжні обчислення винесено в окрему статтю. Скористаємося результатом цих обчислень:

де позначено:

(останнє перетворення записано з огляду на антисиметрію тензора по останній парі індексів)

Можна легко показати (аналогічно тому, як це було зроблено для тензора Ейнштейна), що дивергенція тензора , а отже і дорівнює нулю.

Дійсно, беручи дивергенцію від формули (36) наприклад за індексом (тобто ), одержуємо доданки виду:

Якщо розглянути в формулі (43) три індекси то можна помітити, що тензор метричної матрьошки не змінюється при їх циклічній перестановці. Оскільки при додаванні за цими індексами зустрічаються усі три циклічні перестановки, то внаслідок диференціальної тотожності Біанкі сума буде дорівнювати нулю.

Остаточно маємо для варіації інтеграла Ґауса по деякій області многовиду:

Посилання[ред.]