Перейти до вмісту

Синтаксис Wolfram Alpha

Матеріал з Вікіпідручника

Wolfram|Alpha — пошукова система, яка відповідає на пошуковий запит (створений за допомогою її ж самої), а не посилається на сайти в інтернеті, як це роблять інші пошуковики. Це принципово нова пошукова система, яка може «розуміти» практично будь-які запити користувача і давати на них досить грунтовну й вичерпну відповідь. Вона спроможна вирішувати доволі широкий спектр математичних задач, але, через специфіку подібного роду запитів, користувачу цієї пошукової системи варто ознайомитись з синтаксисом математичних запитів, саме цьому і присвячена дана стаття.

Основні операції[ред.]

Операція Позначення
Додавання 
a+b
Віднімання 
a-b
Множення 
a*b
Ділення   
a/b
Піднесення в степінь 
a^b
Приклади
314+278; 314278; 314*278; 314^278;
(a^2+b^2)+(a^2-b^2); (a^2+b^2)/(a^2-b^2); (a+b)^(2+2/3).

Знаки порівняння[ред.]

Операція Позначення
Менше
<
Більше
>
Рівно
=
або
==
Менше або рівно
<=
Більше або рівно
>=

Логічні символи[ред.]

Операція Позначення
І:
&&
АБО:
||
НЕ:
!

Основні константи[ред.]

 • Число : Pi
 • Число : E
 • Безмежність : Infinity або inf

Основні функції[ред.]

Операція Позначення
(a=const)
x^a
abs(x)
Sqrt[x]
x^(1/n)
a^x
Log[a, x]
Log[x]
cos[x]
Cos[x]
sin[x]
Sin[x]
tan[x]
Tan[x]
cot[x]
Cot[x]
sec[x]
Sec[x]
csc[x]
Csc[x]
ArcCos[x]
ArcSin[x]
ArcTan[x]
ArcCot[x]
ArcSec[x]
ArcCsc[x]
cosh[x]
Cosh[x]
sinh[x]
Sinh[x]
tanh[x]
Tanh[x]
coth[x]
Coth[x]
sech[x]
Sech[x]
csch[x]
Csch[е]
ArcCosh[x]
ArcSinh[x]
ArcTanh[x]
ArcCoth[x]
ArcSech[x]
ArcCsch[x]

Розв’язування рівнянь[ред.]

Щоб отримати розв’язок рівняння виду достатньо записати в рядку Wolfram|Alpha: f[x]=0, при цьому Ви отримаєте деяку додаткову інформацію, що генеруєтся автоматично. Якщо ж Вам необхідно тільки рішення, то потрібно ввести: Solve[f[x]=0, x].

Приклади
Solve[Cos[x]+Cos[2x]+Sin[4x]=0,x];   або  Cos[x]+Cos[2x]+Sin[4x]=0;
Solve[x^5+x^4+x+1=0,x]         або  x^5+x^4+x+1=0;
Solve[Log[3,x^2+x+1]-Log[9,x^2]=0,x]  або  Log[3,x^2+x+1]-Log[9,x^2]=0.

Якщо Ваше рівняння містить декілька змінних, то запис: f[x, y,…,z]=0 дасть доволі різноманітний набір відомостей, таких як розв’язок в цілих числах, часткові похідні функции и т. д. Щоб отримати розв’зок рівняння виду по якійсь одній змінній, варто написати в рядку: Solve[f[x, y, …, z]=0, j], де — та змінна значення якої ви хочете знайти.

Приклади
Cos[x+y]=0;   або  Solve[Cos[x+y]=0,x];  або  Solve[Cos[x+y]=0,y];
x^2+y^2-5=0;  або  Solve[x^2+y^2-5=0,x];  або  Solve[x^2+y^2-5=0,y];
x+y+z+t+p+q=9.

Розв’язок нерівностей[ред.]

Розв’язок в Wolfram Alpha нерівностей типу , повністю аналогічно розв’язку рівнянь . Потрібно написати в рядку WolframAlpha: f[x]>0 або f[x]>=0 або Solve[f[x]>0, x] або Solve[f[x]>=0,x].

Приклади
Cos[10x]-1/2>0;  або  Solve[Cos[10x]-1/2>0,x];
x^2+5x+10>=0;   або  Solve[x^2+5x+10>=0,x].

Якщо Ваша нерівність містить декілька змінних, то запис: f[x, y,…,z]>0 як і для рівнянь дасть доволі різноманітний набір відомостей, таких як розв’язок в цілих числах, часткові похідні функции и т. д. Щоб отримати розв’зок нерівності виду по якійсь одній змінній, варто додати її через кому таким чином: Solve[f[x, y, …, z]>0, j], де — та змінна значення якої ви хочете знайти.

Приклади
Cos[x+y]>0;   або  Solve[Cos[x+y]>0,x]  або  Solve[Cos[x+y]>0,y];
x^2+y^3-5<0;  або  Solve[x^2+y^3-5<0,x]  або  Solve[x^2+y^3-5<0,y];
x+y+z+t+p+q>=9

Розв’язок різноманітних систем рівнянь та нерівностей[ред.]

Розв’язок систем рівнянь в Wolfram Alpha виконується дуже просто. Досить набрати рівняння і нерівності Вашої системи, точно так, як це описано вище в пунктах 7. і 8., з'єднуючи їх сполучником «І», який в Wolfram Alpha має вигляд &&.

Приклади
x^3+y^3==9 && x+y=1;
x+y+z+p==1 && x+y-2z+3p=2 && x+y-p=-3;
Sin[x+y]+Cos[x+y]==Sqrt[3]/4 && x+=1;
Log[x+5]=0 && x+y+z<1.

Побудова графіків функції[ред.]

Сервіс Wolfram Alpha підтримує можливість побудови графіків функцій як виду , так і виду . Для того, щоб побудувати графік функції на відрізку потрібно написати в рядку Wolfram Alpha: Plot[f[x],{x,a,b}]. Якщо Ви хочете, щоб діапазон зміни ординати був більш конкретним, наприклад , потрібно ввести: Plot[f[x],{x, a, b},{y, c, d}].

Приклади
Plot[x^2+x+2, {x,-1,1}];
Plot[x^2+x+2, {x,-1,1},{y,-1,5}];
Plot[Sin[x]^x, {x,-Pi,E}];
Plot[Sin[x]^x, {x,-Pi,E},{y,0,1}].

Якщо Вам потрібно побудувати відразу декілька графіків на одному малюнку, то перерахуйте їх, використовуючи сполучник «І»:

Plot[f[x]&&g[x]&&h[x]&&&&t[x],{x, a, b}].
Приклади
* Plot[x&&x^2&&x^3, {x,-1,1},{y,-1,1}];
* Plot[Sin[x]&&Sin[5x]&&Sin[10x]&&Sin[15x], {x,-5,5}].

Для того, щоб побудувати графік функції на прямокутнику , потрібно написати в рядку Wolfram Alpha: Plot[f[x, y], {x, a, b}, {y, c, d}]. На жаль, діапазон зміни аплікати поки що не можна зробити конкретним. Тим не менш, варто відзначити, що при побудові графіка функції Ви отримаєте не тільки поверхню, яку вона визначає, але і «контурну карту» поверхні (лінії рівня).

Приклади
Plot[Sin[x^2+y^2],{x,-1,-0.5},{y,-2,2}];
Plot[xy,{x,-4,4},{y,-4,4}].

Математичний аналіз[ред.]

Сервіс Wolfram Alpha здатний знаходити границі функцій, послідовностей, різні похідні, визначені і невизначені інтеграли, знаходити розв’язок диференціальних рівнянь та їх систем і багато багато іншого.

Границі[ред.]

Для того, щоб знайти границю послідовності потрібно написати в рядку Wolfram Alpha:Limit[x_n, n -> Infinity].

Приклади
Limit[n^3/(n^4 + 2*n), n -> Infinity];
Limit[(1+1/n)^n, n -> Infinity].

Знайти границю функції при можна абсолютно аналогічно: Limit [f[x], x->a].

Приклади
Limit[Sin[x]/x, x -> 0];
Limit[(1-x)/(1+x), x -> 1].

Похідні[ред.]

Для того, щоб знайти похідну функції потрібно написати в рядку WolframAlpha: D[f[x], x]. Якщо Вам потрібно знайти похідну n-го порядку, то слід написати: D[f[x], {x, n}]. У тому випадку, якщо Вам потрібно знайти частинну похідну функції напишіть у вікні сервісу: D[f[x, y, z, ..., t ], j], де - змінна, що вас цікавить. Якщо потрібно знайти частинну похідну по деякої змінної порядку n, то слід ввести: D[f[x, y, z,..., t], {j, n}], де означає теж, що і вище.

Важливо підкреслити, що Wolfram Alpha видає покрокове знаходження похідної при натисканні на «Show Steps» в правому верхньому відповіді.

Приклади
D[x*E^x, x];
D[x^3*E^x, {x,17}];
D[x^3*y^2*Sin[x+y], x];
D[x^3*y^2*Sin[x+y], y],
D[x/(x+y^4), {x,6}].

Інтеграли[ред.]

Для того, щоб знайти невизначений інтеграл від функції потрібно написати в рядку WolframAlpha: Integrate f[x], x. Знайти визначений інтеграл так само просто: Integrate[f[x], {x, a, b}] або Integrate f(x), x = a .. b.

Важливо підкреслити, що Wolfram Alpha видає покрокове знаходження інтеграла при натисканні на «Show Steps» в правому верхньому куті відповіді.

Приклади
Integrate[Sin[x]/, x];
Integrate[x^10*ArcSin[x], x];
Integrate[(x+Sin[x])/x, {x,1,100}];
Integrate[Log[x^3+1]/x^5, {x,1,Infinity}].

Диференціальні рівняння та їх системи[ред.]

Щоб знайти загальний розв’язок диференціального рівняння потрібно написати в рядку WolframAlpha: F[x,y,y',y'',...] (при k-й похідній y ставиться k штрихів).

Якщо Вам потрібно вирішити задачу Коші, то напишіть: F[x,y,y',y'',...], y[s]== A, y'[s]== B,.... Якщо потрібно знайти розв’язок крайової задачі, то крайові умови, так само перераховуються через кому, причому вони повинні мати вигляд y[s]==S.

Розв’язок систем диференціальних рівнянь знаходиться також дуже просто, достатньо написати: {f_1, f_2,..., f_n}, де f_1, f_2, ..., f_n - диференціальні рівняння, що входять в систему. На жаль, розв’язок задач Коші та крайових задач для систем диференціальних рівнянь поки-що не підтримується.

Приклади
y'+y''+y=Sin[x];
y+y'+y''=ArcSin[x];
y''+y+y^2=0;
y=y'',y'[0]=4, y[0]=0 ;
y+x*y'=x, y[6]=2;
y-3y'[x]+2y''[x]+y'''[x]=x, y[0]=1, y[1]=2, y'[1]=2;
{x'+y'=2, x'-2y'=4}.

Джерела та література[ред.]

Посилання[ред.]