Історія стародавнього світу (6 клас)

Матеріал з Вікіпідручника

Головні завдання[ред.]

  • сформувати в учнів/учениць розуміння цивілізаційної значущості стародавнього періоду в історії України, Європи та світу в цілому, античної цивілізації як основи для подальшого розвитку європейських суспільств;
  • сприяти формуванню засобами історії низки загальних (уміння вчитися впродовж життя, соціальна та громадянська компетентність, обізнаність у сфері культури тощо) і предметних (хронологічна, просторова, інформаційна тощо) компетентностей через актуалізацію змістових ліній (або їх елементів): сталого розвитку (з розумінням залежності людини і суспільств від природного середовища), громадянської відповідальності, культурної самосвідомості, життя в інформаційному середовищі, моральних цінностей;
  • розвивати пізнавальний інтерес учнів/учениць до минулого через створення умов для активної взаємодії між вчителем/учителькою і учнями/учениця, виконання учнями/ученицями творчих практичних завдань.

Структура курсу[ред.]

Вступ. КОЛИ І ЯК РОЗПОЧАЛАСЯ ІСТОРІЯ ЛЮДСТВА[ред.]

Розділ 1. ПЕРВІСНІ СПІЛЬНОТИ. АРХЕОЛОГІЧНІ КУЛЬТУРИ[ред.]

Розділ 2. СТАРОДАВНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ АЗІЇ ТА АФРИКИ[ред.]

Давній Єгипет

Цивілізації Передньої та Центральної Азії. Кімерійсько-скіфський світ

Давні Індія та Китай

Розділ 3. АНТИЧНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ[ред.]

Становлення Античної грецької цивілізації

Антична грецька цивілізація класичної доби

Доба еллінізму

Розділ 4. ВИТОКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ІНШИХ СУЧАСНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ[ред.]

Давній Рим за царської та республіканської доби

Римська імперія