Перейти до вмісту

Географія: регіони та країни (10 клас)

Матеріал з Вікіпідручника

Курс географії в 10 класі «Географія: регіони та країни» спрямований на формування в учнів знань про особливості населення й просторової організації господарської діяльності в регіонах світу та окремих країнах, умінь орієнтуватися у світових і регіональних соціально-економічних, суспільно-політичних, екологічних процесах. На рівні профілю у програмі курсу поглиблюється географічна і економіко-соціальна освіта випускників закладу загальної середньої освіти через вивчення глобальних, територіально-диференційованих, господарських, соціокультурних і соціоекологічних проблем, розкриття ролі окремих держав і народів у світовій економіці й політиці, процесів економічної і політичної інтеграції країн і народів. Оскільки зміст навчального матеріалу з географії визначено з огляду на корисність, потрібність його за межами школи, навчальна програма розроблена таким чином, щоб основні компетентності пронизували увесь зміст географічної освіти і робили його прикладним до життя, формуючи спільні для всіх компетентностей вміння: уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Структура курсу[ред.]

Вступ[ред.]

 • Що вивчає курс «Географія: регіони і країни»
 • Регіони світу (за класифікацією ООН)
 • Глобалізація як провідна тенденція розвитку сучасного світу
 • Пізнавальна та конструктивна роль країнознавства у сучасному світі
 • Джерела знань про регіони та країни світу
 • Сучасна політична карта світу та окремих регіонів
 • Головні об’єкти політичної карти

Розділ 1. Європа[ред.]

Тема 1. Загальна характеристика Європи[ред.]

 • Особливості економіко-географічного положення Європи
 • Склад регіону
 • Сучасна політична карта Європи
 • Форми державного правління і територіального устрою країн Європи
 • Прояви сепаратизму
 • Типи країн Європи за рівнем економічного розвитку
 • Інтеграційні процеси
 • Міжнародні організації в Європі: Європейський Союз, Рада Європи
 • Країни Шенгенської зони
 • Роль НATO у загальноєвропейській системі безпеки
 • Природні умови і ресурси регіону
 • Населення Європи: демографічні процеси, природний та механічний рух
 • Демографічна політика
 • Структура населення регіону
 • Українська діаспора у країнах Європи
 • Урбанізація, субурбанізація, рурбанізація, джентрифікація
 • Світові міста в Європі, міські агломерації, мегаполіси
 • Особливості економіки країн Європи
 • Первинний сектор економіки
 • Добувна промисловість: основні райони видобування палива, рудної та нерудної сировини
 • Сільське господарство
 • Лісове господарство
 • Вторинний сектор економіки
 • Переробна промисловість
 • Основні регіони промисловості
 • Реіндустріалізація
 • Третинний сектор економіки
 • Сфера послуг
 • Найважливіші міжнародні транспортні коридори та вузли
 • Зв’язки України з країнами Європи

Тема 2. Країни Європи[ред.]

 • Німеччина
 • Місце країни у світі та регіоні
 • Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці (МГПП)
 • Система розселення і роль федеральних земель в її розвитку
 • Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни
 • Домінуючі складники третинного сектору
 • Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни
 • Особливості аграрного сектору
 • Характерні риси просторової організації господарства
 • Зовнішні економічні зв’язки
 • Міжнародні зв’язки України з Німеччиною
 • Франція
 • Місце країни у світі та регіоні
 • Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці
 • Система розселення
 • Франкофонія
 • Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни
 • Домінуючі складники третинного сектору
 • Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Особливості аграрного сектору
 • Характерні риси просторової організації господарства
 • Зовнішні економічні зв’язки
 • Міжнародні зв’язки України з Францією
 • Велика Британія
 • Місце країни у світі та регіоні
 • Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці
 • Система розселення
 • Співдружність націй
 • Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни
 • Домінуючі складові третинного сектору
 • Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни
 • Особливості аграрного сектору
 • Характерні риси просторової організації господарства
 • Зовнішні економічні зв’язки
 • Міжнародні зв’язки України з Великою Британією
 • Італія
 • Місце країни у світі та регіоні
 • Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці
 • Система розселення
 • Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни
 • Домінуючі складові третинного сектору
 • Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни
 • Спеціалізація аграрного сектору
 • Характерні риси просторової організації господарства
 • Зовнішні економічні зв’язки
 • Міжнародні зв’язки України з Італією
 • Польща
 • Місце країни у світі та регіоні
 • Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці
 • Система розселення
 • Прискорений розвиток третинного сектору, сучасна транспортна система країни
 • Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни
 • Спеціалізація аграрного сектору
 • Характерні риси просторової організації господарства
 • Зовнішні економічні зв’язки
 • Міжнародні зв’язки України з Польщею
 • Білорусь
 • Місце країни у світі та регіоні
 • Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці
 • Система розселення
 • Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни
 • Спеціалізація сільського господарства
 • Особливості розвитку третинного сектору
 • Характерні риси просторової організації господарства
 • Зовнішні економічні зв’язки
 • Міжнародні зв’язки України з Білоруссю
 • Росія
 • Місце країни у світі та регіоні
 • Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці
 • Національний склад населення
 • Українська діаспора в Росії
 • Система розселення
 • Роль Москви у контролі та перерозподілі економічних ресурсів країни
 • Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни
 • Спеціалізація сільського господарства
 • Особливості розвитку третинного сектору
 • Характерні риси просторової організації господарства
 • Зовнішні економічні зв’язки
 • Міжнародні зв’язки України з Росією

Розділ. 2. Азія[ред.]

Тема 1. Загальна характеристика Азії[ред.]

 • Особливості економіко-географічного положення Азії
 • Склад регіону
 • Сучасна політична карта Азії
 • Форми державного правління і територіального устрою країн Азії
 • Типи країн Азії за рівнем економічного розвитку
 • Міжнародні організації в Азії: АСЕАН, Ліга арабських держав
 • Райони збройних конфліктів та проявів тероризму
 • Природні умови і ресурси регіону
 • Населення Азії
 • Урбанізаційні процеси
 • Світові міста, міські агломерації в Азії, мегаполіси Японії та Китаю
 • Працересурсний потенціал
 • Особливості економіки країн Азії
 • Первинний сектор економіки
 • Добувна промисловість
 • Сільське і лісове господарство
 • Вторинний сектор економіки
 • Основні промислові осередки і регіони
 • Третинний сектор економіки
 • Найважливіші міжнародні транспортні коридори та вузли
 • Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Азії та особливості їх участі у міжнародному поділі праці
 • Зв’язки України з країнами Азії

Тема 2. Країни Азії[ред.]

 • Японія
 • Місце країни у світі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні
 • Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці
 • Система розселення
 • Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни
 • Домінуючі складники третинного сектору
 • Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни
 • Традиції і технології у сільському господарстві
 • Транспортна система країни
 • Характерні риси просторової організації господарства: Тихоокеанський промисловий район, мережа технопарків і технополісів
 • Зовнішні економічні зв’язки
 • Міжнародні зв’язки України з Японією
 • Китай
 • Місце країни у світі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні
 • Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці
 • Система розселення
 • Експортна орієнтація економіки
 • Особливості розвитку і розміщення виробництв первинної і вторинної сфери
 • Домінуючі складові третинного сектору
 • Характерні риси просторової організації господарства
 • Спеціальні економічні зони
 • Зовнішні економічні зв’язки
 • Міжнародні зв’язки України з Китаєм
 • Індія
 • Місце країни у світі та регіоні
 • Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці
 • Система розселення
 • Особливості структури економіки країни, що розвивається
 • Спеціалізація сільського господарства
 • Видобування мінеральних ресурсів
 • Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни
 • Особливості розвитку третинного сектору
 • Характерні риси просторової організації господарства
 • Зовнішні економічні зв’язки
 • Міжнародні зв’язки України з Індією

Розділ 3. Океанія[ред.]

Тема 1. Австралія[ред.]

 • Місце країни у світі та регіоні
 • Основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці
 • Система розселення
 • Українська діаспора в Австралії
 • Особливості сучасного розвитку країни
 • Домінуючі складові третинного сектору
 • Виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни
 • Географія вторинного та третинного секторів господарства
 • Характерні риси просторової організації виробництва товарів та послуг
 • Зовнішні економічні зв’язки, міжнародні зв’язки України з Австралією

Тема 2. Мікронезія, Меланезія, Полінезія[ред.]

 • Особливості географічного положення регіону
 • Держави та залежні території, що входять до складу Мікронезії, Меланезії та Полінезії
 • Основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці
 • Види господарської діяльності, що визначають міжнародну спеціалізацію країн
 • Кустарні промисли і ремесла
 • Зовнішні економічні зв’язки
 • Розташування військових баз іноземних держав

Розділ 4. Америка[ред.]

Тема 1. Загальна характеристика Америки[ред.]

 • Особливості географічного положення Америки
 • Склад регіону
 • Сучасна політична карта Америки
 • Форми державного правління і територіального устрою країн, типи країн за рівнем економічного розвитку
 • Міжнародні організації НАФТА, Меркосур, НATO
 • Природні умови і ресурси регіону
 • Населення Америки
 • Урбанізаційні процеси
 • Система розселення
 • Особливості економіки країн Америки
 • Роль американських ТНК в економіці регіону
 • Первинний сектор економіки
 • Сільське господарство: вплив природних, історичних чинників та глобалізації на спеціалізацію
 • Лісове господарство
 • Вторинний сектор економіки
 • Основні осередки промисловості в регіоні
 • Третинний сектор економіки
 • Найважливіші міжнародні транспортні магістралі, вузли
 • Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Америки
 • Особливості їх участі в міжнародному поділі праці
 • Зв’язки України з країнами Америки

Тема 2. Країни Америки[ред.]

 • США
 • Місце країни у світі та регіоні
 • Основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці
 • Система розселення
 • Українська діаспора США
 • Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни
 • Домінуючі складові третинного сектору
 • Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни
 • Особливості аграрного сектору
 • Характерні риси просторової організації господарства
 • Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України зі США
 • Канада
 • Місце країни у світі та регіоні
 • Основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці
 • Система розселення
 • Українська діаспора в Канаді
 • Особливості сучасного розвитку країни
 • Домінуючі складові третинного сектору
 • Виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни
 • Характерні риси просторової організації
 • Зовнішні економічні зв’язки
 • Міжнародні зв’язки України з Канадою
 • Бразилія
 • Місце країни у світі та регіоні
 • Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці
 • Розселення
 • Особливості структури економіки країни, що розвивається
 • Видобування мінеральних ресурсів
 • Спеціалізація сільського господарства
 • Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни
 • Особливості розвитку третинного сектору
 • Характерні риси просторової організації
 • Зовнішні економічні зв’язки
 • Міжнародні зв’язки України з Бразилією

Розділ 5. Африка[ред.]

Тема 1. Загальна характеристика Африки[ред.]

 • Особливості географічного положення Африки
 • Склад регіону
 • Сучасна політична карта Африки
 • Форми державного правління і територіального устрою країн, типи країн за рівнем економічного розвитку
 • Райони збройних конфліктів, проявів тероризму
 • Природні умови і ресурси регіону
 • Населення Африки
 • Урбанізаційні процеси
 • Система розселення
 • Особливості економіки країн Африки
 • Первинний сектор економіки
 • Сільське господарство
 • Лісове господарство
 • Добувна промисловість
 • Вторинний сектор економіки
 • Особливості розміщення промислових центрів у регіоні
 • Третинний сектор економіки: особливості становлення і закономірності розміщення
 • Найважливіші міжнародні транспортні магістралі, вузли
 • Туристичні райони
 • Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Африки
 • Особливості їх участі в міжнародному поділі праці
 • Зв’язки України з країнами Африки

Тема 2. Країни Африки[ред.]

 • Єгипет
 • Місце країни у світі та регіоні
 • Основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці
 • Система розселення
 • Особливості структури економіки країни, що розвивається
 • Види діяльності, що визначають міжнародну спеціалізацію країни: транспорт, туризм, видобування мінеральних ресурсів, сільське господарство
 • Характерні риси просторової організації економіки
 • Зовнішні економічні зв’язки
 • Міжнародні зв’язки України з Єгиптом
 • ПАР
 • Місце країни у світі та регіоні
 • Основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці
 • Система розселення
 • Особливості структури економіки
 • Виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни
 • Особливості розвитку третинного сектору економіки
 • Характерні риси просторової організації економіки
 • Зовнішні економічні зв’язки
 • Міжнародні зв’язки України з ПАР

Розділ 6. Україна в міжнародному просторі[ред.]

Тема 1. Україна в геополітичному вимірі[ред.]

 • Геополітична структура сучасного світу
 • Місце України на сучасній геополітичній карті світу
 • Основні вектори сучасної української геополітики

Тема 2. Україна в системі глобальних економічних відносин[ред.]

 • Просторові аспекти міжнародних економічних зв’язків України з регіонами та країнами світу: географія зовнішньої торгівлі товарами, транспортних і туристичних послуг, прямих іноземних інвестицій, науково-технічного співробітництва
 • Великі ТНК в Україні
 • Участь України в процесах європейської економічної інтеграції
 • Місце України в системі глобальних економічних відносин у контексті сталого розвитку