Материки та океани (7 клас)

Матеріал з Вікіпідручника

Географія у 7 класі (Материки й океани) є логічним продовженням курсу географії, що вивчався у 6 класі, й значною мірою спирається на його матеріал. Головною метою вивчення географії у 7 класі є формування географічних знань про природу материків та океанів, їхню цілісність і диференціацію, про населення та його життєдіяльність у різних природних умовах. Водночас розширюються знання про географічну оболонку та її компоненти. Зміст курсу створює необхідну основу для розуміння учнями ролі географічної оболонки у житті людей і впливу суспільства на природні умови.

Завдання курсу[ред.]

Для досягнення зазначеної мети вивчення географії у 7 класі окреслено такі завдання:

 • продовжити формувати в учнів знання про географічну диференціацію природи Землі від загальнопланетарного до регіонального рівня;
 • створити географічні уявлення про великі частини земної поверхні – природні комплекси материків та океанів, їх просторову неоднорідність;
 • дати первинні поняття про політичну карту, населення та види його господарської діяльності, екологічні виклики людства;
 • розвивати картографічну грамотність учнів, формувати практичні уміння щодо знаходження, систематизації та презентації різноманітної географічної інформації.

Структура курсу[ред.]

Вступ[ред.]

 • Материки та океани як об'єкти вивчення регіональної географії
 • Співвідношення на Землі материків та океанів
 • Материки і частини світу
 • Джерела географічної інформації про материки та океани
 • Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням

Розділ 1. Закономірності формування природи материків та океанів[ред.]

Тема 1. Форма і рухи Землі[ред.]

 • Куляста форма Землі та її географічні наслідки
 • Рухи Землі, їх наслідки

Тема 2. Материки та океани — великі природні комплекси географічної оболонки[ред.]

 • Походження материків та океанічних западин унаслідок руху літосферних плит
 • Геологічні ери та епохи горотворення
 • Тектонічні структури: платформи та області складчастості
 • Закономірності поширення основних форм рельєфу на материках і в океанах
 • Кліматотвірні чинники
 • Розподіл сонячної енергії на Землі
 • Вплив підстильної поверхні на клімат
 • Закономірності зміни температури повітря і поверхневих вод океанів
 • повітряні маси, їх властивості та переміщення
 • Загальна циркуляція повітряних мас
 • Кліматичні пояси і типи клімату Землі
 • Закономірності розподілу атмосферних опадів
 • Водні маси, їх властивості
 • Океанічні течії
 • Природні комплекси материків та океанів
 • Широтна зональність і висотна (вертикальна) поясність

Розділ 2. Материки тропічних широт[ред.]

Тема 1. Африка[ред.]

 • Географічне положення
 • Дослідження та освоєння материка
 • Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини
 • Загальні риси клімату
 • Кліматичні пояси і типи клімату
 • Води суходолу
 • Використання водних ресурсів
 • Природні зони, закономірності їх розміщення
 • Стихійні явища природи
 • Екологічні проблеми
 • Найвідоміші об'єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО
 • Населення
 • Держави
 • Зв'язки України з державами Африканського континенту

Тема 2. Південна Америка[ред.]

 • Географічне положення
 • Дослідження та освоєння материка
 • Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини
 • Загальні риси клімату
 • Кліматичні пояси і типи клімату
 • Води суходолу
 • Природні зони
 • Вертикальна поясність Анд
 • Зміни природи материка людиною
 • Сучасні екологічні проблеми
 • Найвідоміші об'єкти Південної Америки, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО
 • Населення
 • Держави
 • Зв'язки України з державами Південної Америки

Тема 3. Австралія[ред.]

 • Географічне положення
 • Дослідження та освоєння материка
 • Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини
 • Клімат
 • Води суходолу
 • Унікальність рослинності і тваринного світу
 • Природні зони
 • Зміна природи материка людиною
 • Найвідоміші об'єкти Австралії, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО
 • Населення, йог склад та розміщення
 • Австралія — країна-материк
 • Україна і Австралія

Розділ 3. Полярний материка планети[ред.]

Тема 1. Загальні відомості про Антарктиду[ред.]

 • Географічне положення
 • Антарктида й Антарктика
 • Дослідження материка
 • Українська дослідна станція "Академік Вернадський"
 • Міжнародний статус материка

Тема 2. Природа материка[ред.]

 • Тектонічна будова, рельєф, клімат, рослинність і тваринний світ Антарктиди
 • Природні багатства, їх використання
 • Екологічні проблеми материка

Розділ 4. Материки Північної півкулі[ред.]

Тема 1. Північна Америка[ред.]

 • Географічне положення
 • Історія відкриття та освоєння
 • Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини
 • Загальні риси клімату
 • Кліматичні пояси і типи клімату
 • Води суходолу
 • Природні зони
 • Висотна поясність у горах
 • Зміни природи материка людиною
 • Сучасні екологічні проблеми
 • Найвідоміші об'єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО
 • Населення
 • Держави
 • Україна і держави Північної Америки

Тема 2. Євразія[ред.]

 • Географічне положення
 • Поділ Євразії на дві частини світу
 • Дослідження та освоєння материка
 • Тектонічна будова
 • Рельєф, роль внутрішніх і зовнішніх сил у його формування
 • Корисні копалини
 • Загальні риси клімату
 • Кліматичні пояси і типи клімату
 • Води суходолу
 • Природні зони
 • Вертикальна поясність
 • Зміни природи материка людиною
 • Найвідоміші об'єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО
 • Населення
 • Найбільші держави Європи та Азії
 • Зв'язки України з країнами Європи та Азії

Розділ 5. Океани[ред.]

Тема 1. Тихий океан[ред.]

 • Географічне положення
 • Острови в Тихому океані, їх походження і природні особливості
 • Рельєф дна
 • Клімат і води
 • Органічний світ і природні ресурси
 • Охорона природи океану
 • Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків

Тема 2. Атлантичний океан[ред.]

 • Географічне положення
 • Рельєф дна
 • Клімат і води
 • Органічний світ і природні ресурси, їх використання
 • Охорона природи океану
 • Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків

Тема 3. Індійський океан[ред.]

 • Географічне положення
 • Рельєф дна
 • Клімат і води
 • Органічний світ і природні ресурси
 • Види господарської діяльності в океані
 • Охорона природи океану
 • Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків

Тема 4. Північний Льодовитий океан[ред.]

 • Географічне положення Північного Льодовитого океану у високих широтах
 • Історія географічних досліджень океану
 • Рельєф дна
 • Клімат і води
 • Льодовий режим океану
 • Органічний світ і природні ресурси
 • Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків

Розділ 6. Вплив людини на природу материків та океанів[ред.]

Тема 1. Використання природних багатств материків та океанів[ред.]

 • Природні багатства материків та океанів, їх основні види
 • Наслідки використання ресурсів людиною
 • Порушення природної рівноваги
 • Антропогенні ландшафти

Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів[ред.]

 • Забруднення навколишнього середовища
 • Види забруднення, основні джерела їх надходження
 • Міжнародне співробітництво у розв'язанні екологічних проблем
 • Міжнародні організації з охорони природи