Перейти до вмісту

Основи тригонометрії

Матеріал з Вікіпідручника

Основи тригонометрії

[ред.]

Радіанне вимірювання дуг і кутів. Довжина дуги і площа сектора.

Тригонометричні функції довільного аргументу. Знаки тригонометричних функцій

Співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу

Парність і непарність тригонометричних функцій. Періодичність тригонометричних функцій. Формули зведення

Проміжки монотонності та неперервності тригонометричних функцій. Графіки тригонометричних функцій

Косинус і синус суми і різниці двох аргументів. Тангенс і котангенс суми і різниці двох аргументів

Формули подвійного і половинного аргументів тригонометричних функцій

Формули суми і різниці однойменних тригонометричних функцій

Розв’язування вправ на застосування тригонометричних формул

Обернені тригонометричні функції. Найпростіші тригонометричні рівняння, їх розв’язування

Тригонометричні рівняння, що зводяться до квадратних. Однорідні тригонометричні рівняння. Розв’язування вправ

Розв’язування тригонометричних рівнянь

Розв’язування найпростіших тригонометричних нерівностей